Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Johannes församling stänger uppskattad eftisverksamhet: ”Utmärkt med nöjda föräldrar, inte lika harmoniskt bakom kulisserna”

Barn spelar boll i gympasal.
Bildtext Johannesförsamling vill bredda sitt programutbud för skolelever. Arkivbild.
Bild: Mikko Savolainen / Yle

Orsaken är att verksamheten krävt stora resurser men betjänat förhållandevis få familjer. Helsingfors stad måste nu hitta ny aktör för eftermiddagsverksamhet i Drumsö och Kronohagen.

Drumsöbon Ann-Jolin Grünes barn går på Sankt Jacobs eftermiddagsverksamhet. Eftiset kommer att stänga då skolåret slutar. Synd, för det är nog så uppskattat, säger Grüne. Hon öser lovord över personalen:

– Personalen har en vidare syn på människan. Man får vara olika och komma som man är. Här finns medmänsklighet och värme.

Och berömmer också lokalerna och stämningen.

– Det är ett jättetrevligt eftis med en härlig miljö. Det känns som en kulturmiljö då det är i kyrkan och musikskolan finns i samma lokaler.

Eftiset har också varit en plats där föräldrar träffats. Det här vill Grüne inte heller gå miste om.

– Jag undrar hur det blir nästa år. Ska alla barnen få plats i eftis på skolan. Går vi miste om ett fint svenskt rum på Drumsö, frågar hon.

Ann-Jolin Grüne utomhus, med snöig gran i bakgrunden
Bildtext Ann-Jolin Grünes har varit nöjd med församlingens eftermiddagsverksamhet på Drumsö.
Bild: Karin Filén / Yle

Församlingen vill bredda

Sankt Jacobs eftis är ett av Johannes församlings två eftisar, det andra finns i Kronohagen. Enligt kyrkoherde Johan Westerlund har den här verksamheten krävt stora resurser men betjänat förhållandevis få familjer.

– Det är utmärkt att föräldrarna har varit nöjda. Men det har inte varit lika harmoniskt bakom kulisserna, säger Westerlund.

Han förklarar att det har varit svårt att rekrytera personal och hitta vikarier till församlingens eftisverksamhet.

– Precis som alla andra märker vi av personalbristen och vi är inte konkurrenskraftiga. Lönenivån i församlingen är lägre än på kommunerna.

Men de här problemen är inte den största orsaken till att församlingen väljer att rikta om sina resurser. Framförallt handlar det om att församlingen vill nå fler familjer och i fler stadsdelar.

Johannes församlings område sträcker sig från Drumsö ända till Arabia.

– Vi har inte ansträngt oss tillräckligt för att möta alla de som bor inom vårt område. Med våra två eftisar når vi bara familjer som bor i Kronohagen och på Drumsö. Det blir en ojämlik behandling.

Handlar inte om pengar

Westerlund framhåller att ekonomin inte är orsaken till att eftermiddagsverksamheten läggs ner.

– Vi har stora ekonomiska problem. Det hänger ihop med att vi har två kyrkor, och en av dem är riktigt stor. Så jag förstår att många tror att det här handlar om ekonomi. Men det här är inte en åtgärd för att spara pengar. Det vill jag verkligen poängtera.

Det är inte heller en bieffekt av beslutet.

– I slutändan leder det här inte till några större besparingar eftersom vi går miste om inkomsterna vi fått från staden, föräldrar och stiftelser för att ordna eftisen.

Johan Westerlund, kyrkoherde vid Johannes församling, under kröningen av Finlands lucia 2021.
Bildtext Johan Westerlund är kyrkoherde i Johannes församling.
Bild: Bild: Yle / Marcus Rosenlund

Personalstyrkan på församlingens småbarnspedagogik krymper från tio till fyra anställda. Westerlund vill poängtera att samarbetsförhandlingarna rörande småbarnspedagogiken inte fördes på grund av ekonomin.

– De samarbetsförhandlingarna gällde personalen inom småbarnspedagogiken. Man kan inte inleda samarbetsförhandlingar med en liten del av personalen med hela organisationens ekonomi som motivering.

Mindre skala men på fler ställen

Nästa år då personalen inte längre sysselsätts på heltid av eftisverksamheten kan församlingen bredda utbudet av annan verksamhet, berättar Helena Hollmérus som leder småbarnspedagogiken i församlingen.

– Vi vill också skapa kontakter. Kan vi till exempel komma till Brunakärr eller Tölö och ordna något trots att vi inte har egna lokaler där.

Hon räknar upp vad som är på gång.

– Fritids för lite äldre barn på Drumsö och på Högbergsgatan, barnkören, familjecaféer och klubbar för till exempel innebandy eller pyssel.

Helsingfors letar alternativ

Det är kommunernas ansvar att ordna eftis för grundskolans yngsta elever. Helsingfors har alltså köpt eftistjänster av Johannes församling och det blir deras uppgift att nu hitta en ersättare.

”Det är ännu länge tills hösten 2023, men vi arbetar redan för att säkra en lösning via en eller flera ersättande serviceproducenter. Det skall nog ordna sig.”, skriver Niclas Rönnholm via e-post. Han är chef för den grundläggande utbildningen i staden.

Hur det än blir har Ann-Jolin Grüne ett önskemål för kommande års eftisverksamhet på Drumsö.

– Jag hoppas att det inte ordnas på skolan så att barnen får omväxling till klassrummen. Men att det ändå är nära skolan så det blir lätt för barnen att ta sig dit.

Diskussion om artikeln