Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Läkemedelsbristen bekymrar epileptikern Lee Wassell: ”Tanken på att behöva vänja sig vid en annan medicin gör mig rädd och orolig”

Lee Wassell ror.
Bildtext Lee Wassell är 27 år och tävlingsroddare. Att han också har epilepsi är inte ett problem i nuläget, men läkemedelsbristen är problematisk, säger han.
Bild: Privat

Det råder global brist på flera generiska läkemedel. Många länder betonar att priset på läkemedel ska vara lågt och det får nu sina konsekvenser.

Den generiska läkemedelsindustrin – som alltså tillverkar andra läkemedel än de som är skyddade av patent – är kritisk till att priset är så avgörande i offentliga upphandlingar.

När mediciner ska vara billiga har det fått som konsekvens att läkemedelstillverkningen sker i flera olika länder, och med fokus på Asien.

Risken för störningar i leveranskedjan ökar då avsevärt. Det syns nu i Finland, i och med att det är brist på flera viktiga läkemedel.

Arbetstagare på Orion i Esbo packar inhalatorer i en låda.

Allt värre läkemedelsbrist – patienter blir utan viktiga mediciner

Orsakerna är många och ingen snabb lösning är i sikte.

Industrin räknar inte heller med att läget kommer att förbättras under den närmaste tiden. Vissa läkemedelsanvändare har ändå haft tur i att få tag på sin medicin.

Jag hörde nyheterna på radion och det blev stressigt. Jag måste genast börja kolla hur mycket medicin jag har kvar

― Lee Wassell

Lee Wassell är 27 år och bor i Helsingfors. Han har epilepsi men klarar sig utmärkt för tillfället i och med att han har fått lämpliga mediciner mot sjukdomen.

Wassell hörde på Svenska Yles radionyheter på fredagsmorgonen. Där framkom det att det råder brist på vissa mediciner. Han insåg att en av hans epilepsimediciner – med den aktiva substansen levetiracetam – är en av de som knappt alls finns att köpa just nu.

– Det skapar oro. Jag hörde nyheterna på radion och det blev stressigt. Jag måste genast börja kolla hur mycket medicin jag har kvar.

Det visade sig att han hade medicin kvar för 6 dagar, innan han måste skaffa mer.

– Man får börja planera genast var man får till av den, och jag kan tänka mig att det är andra som tänker på samma sätt.

Wassell lyckades ändå hitta en förpackning, så att han har medicin för ytterligare 50 dagar framåt.

– Ja, det närmaste apoteket råkade ha ett paket som vi reserverade.

Om medicinen kommer att vara tillgänglig när han senare behöver köpa mer är högst oklart i det här skedet.

– Man måste väl lösa det sedan då det närmar sig. Så måste man kolla på nytt.

Om du skulle behöva ta en annan medicin, vad skulle det innebära för dig?

– Jag är nog jätterädd att börja från början i princip, att testa en ny medicin, för när jag dessutom idrottar – jag håller på med tävlingsrodd – så är det ganska farligt om man får anfall bara för att man har fått ny medicin, påpekar Lee Wassell.

Jag blev utan [medicin] i två månader och fick flera anfall

― En epileptiker som svarade på Svenska Yles enkät om medicinbristen

Svenska Yle efterlyste också förra veckan publikens erfarenheter gällande medicinbristen i Finland. Av svaren framkommer att det bland annat har varit problem med att få tag på antidepressiva läkemedel, läkemedel mot gikt, diabetes typ 2 och epilepsi.

En epileptiker svarade dessutom att det ledde till problem när hennes medicin inte längre var tillgänglig på apoteket:

”Jag blev utan i två månader och fick flera anfall. Har nu fått en helt annan medicin – hoppas den fungerar! Under den här perioden har jag varit rädd.”

”Annat än priset borde stå i fokus”

Heikki Bothas som är verksamhetsledare på en förening för den generiska läkemedelsindustrin anser att priset är en alltför avgörande faktor i offentliga upphandlingar av mediciner. Han skulle vilja att andra faktorer betonades mer.

– Man kunde till exempel prioritera att mediciner som används på sjukhus skulle tillverkas inom EU. Detsamma kunde också gälla för andra mediciner, säger han.

Att tillverka generiska läkemedel, som saknar patentskydd, lönar sig ofta inte inom EU, utan mycket arbete behöver också behöver ske i Asien där det är billigare. Det leder i sin tur till långa, komplicerade leveranskedjor och risken för leveransstörningar ökar.

Inflationen har ytterligare förvärrat situationen, när tillverkningskostnaderna ökar samtidigt som läkemedelspriserna inte kan justeras uppåt så ofta.

– Tillverkare kan behöva ta en extra titt på sin läkemedelsportfolio, och helt avsluta tillverkningen av vissa läkemedel, påpekar han.

Bothas: EU skulle kunna lösa problemet

Bothas förespråkar att man på EU-nivå skulle prioritera att hålla en del läkemedelstillverkning helt och hållet inom EU. Finland skulle också kunna prioritera andra kriterier än priset i sina upphandlingar för att minska på problemet.

Han betonar att vi i Europa borde vara beredda att betala mer för läkemedel, för att kunna trygga deras tillgänglighet.

Heikki Bothas tillägger att ingen lösning är i sikte för tillfället. Medicinbristen kommer alltså knappast att lätta under den närmaste tiden.

– Det är också svårt att se att politiker verkligen skulle vilja satsa mer på att trygga läkemedelstillgången, till exempel med produktionsstöd. I stället stöder man nog lätt nya mediciner, som är dyra nuförtiden, kommenterar han.