Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs stadsdirektör håller fast vid sin åsikt: Ishallen kan inte beviljas extra stöd på 60 000 euro

Uppdaterad 29.11.2022 21:22.
Ice Team Raseborgs spelare får priser efter en turnering.
Bildtext Föreningen Ice Team håller till i ishallen i Karis. Runt 120 barn och unga är aktiva i föreningen. Arkivbild.
Bild: Ice Team Raseborg

Stadsdirektören vill fortfarande inte bevilja stödet på 60 000 euro till ishallen i Karis. Orsaken är begränsande EU-lagar och att alla stadens föreningar måste behandlas jämlikt.

Bolaget bakom Raseborgs ishall har bett staden ompröva sitt beslut att inte ge stöd till ishallen i Karis. Men stadsdirektörens förslag till stadsstyrelsen är fortfarande att inte bevilja pengarna.

Ishallsbolaget har bett staden om ett verksamhetsstöd på 60 000 euro för klara av vintern. Annars finns det en risk att hallen måste stänga eftersom bolaget inte klarar av de skenande energipriserna.

Stadsdirektör Petra Theman håller ändå fast vid sin ståndpunkt att staden inte kan bevilja stödet eftersom stödgränser som bestäms i EU-lagar i så fall överskrids.

Hon påpekar också att de flesta idrottsanläggningar påverkas negativt av de ökade elpriserna och staden måste använda sina pengar på ett jämlikt sätt.

Förslag: Staden driver verksamheten

Ishallsbolaget har gjort upp tre olika lösningar för hur man kunde strukturera om verksamheten så att den skulle komma på fötter igen.

De tre förslagen är:

  • Att staden skulle investera 250 000 euro i bolaget och en privat aktör skulle investera lika mycket. Utöver det skulle man göra en märkbar minskning av lånebördan från banken. Den här lösningen kräver en insats av staden, banken och en privat aktör.

  • Att ett nytt bolag bildas där staden är hel- eller delägare. Staden skulle i så fall driva verksamheten och ta upp förhandlingarna med banken om lånebördan.

  • Att stadens nuvarande och kommande idrottsanläggningar bolagiseras, där ishallen också skulle ingå. Genom koordinering och gemensam drift skulle man nå synergieffekter.

Föreningen Ice Team, som är den största användaren av ishallen, aktiverar runt 120 barn och unga i sin verksamhet.

Petra Theman påpekar i sitt förslag till stadsstyrelsen att staden är intresserad av ishallens och föreningen Ice Teams framtid.

Utöver förslag på hur verksamheten kunde omorganiseras önskar hon att ishallsbolagets planer gärna ska kommenteras av bolagets kreditgivare.

Stadsstyrelsen behandlar ärendet på sitt möte på måndag (28.11).

”Krisen är akut” – Ice Team Raseborg jobbar hårt för att ishallen inte ska behöva stänga

12:07

Korrigering 29.11.2022 klockan 21.22: I den första meningen i artikeltexten talades av misstag felaktigt om ”föreningen Raseborgs ishall”. Detta korrigerades till det riktiga ”bolaget bakom Raseborgs ishall”.

Diskussion om artikeln