Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Miljöorganisationer drar staten inför rätta för klimatåtgärder

Uppdaterad 28.11.2022 11:06.
Två skogsmaskiner arbetar i en granskog.
Bildtext Enligt preliminära siffror från Statistikcentralen är markanvädningssektorn en utsläppskälla – inte en kolsänka som man tidigare räknat med. En orsak tros vara avverkning och långsam tillväxt.
Bild: Hanna Othman / Yle

Greenpeace och Finlands naturskyddsförbund kräver ny beredning av statsrådets klimatårsberättelse.

Finlands naturskyddsförbund och Greenpeace överklagar regeringens klimatårsberättelse till högsta förvaltningsdomstolen och kallar det Finlands första klimaträttegång.

Enligt organisationerna hotar klimatlagens mål om koldioxidneutralitet att inte uppfyllas, och de anser att regeringen inte gjort tillräckligt för att åtgärda saken.

Den centrala frågan beträffande klimatårsberättelsen gäller huruvida statsrådet i tillräcklig mån tagit hänsyn till Statistikcentralens preliminära uppgifter som visar att markanvändningssektorn har blivit en utsläppskälla snarare än en kolsänka.

Orsakerna till förändringen uppges vara en långsammare tillväxt av skog i kombination med ovanligt stort uttag av virke. Naturresursinstitutet ger ut mer exakta uppgifter i december.

Enligt miljöorganisationerna har botten fallit ur för för klimatplanerna. Med de åtgärder som föreslås kan klimatlagens mål inte längre nås. Åtgärderna borde övervägas på nytt.

Enligt klimatlagen ska statsrådet följa upp om åtgärderna är tillräckliga för att nå klimatmålen eller om det behövs ytterligare åtgärder. Åtgärderna bedöms i den årliga klimatårsberättelsen och vid behov borde statsrådet ändra planerna för klimatpolitiken.

Den senaste klimatårsberättelsen godkändes av riksdagen den 27 oktober. Berättelsen identifierade den osäkerhet som de kollapsade kolsänkorna ger, men enligt miljöorganisationerna vidtog man inte den beräkning om tilläggsåtgärder som lagen föreskriver.

Landschef Touko Sipiläinen och klimat- och energiexpert Kaisa Kosonen från Greenpeace och Finlands naturskyddsförbunds expert Hanna Aho och miljöjuristen Matti Kattainen.
Bildtext Landschef Touko Sipiläinen och klimat- och energiexpert Kaisa Kosonen från Greenpeace och Finlands naturskyddsförbunds expert Hanna Aho och miljöjuristen Matti Kattainen.
Bild: Lehtikuva

Klimatåtgärder borde prövas i domstol

Greenpeace och Finlands naturskyddsförbund söker med sin klagan få med riktlinjer i domstol för om Statsrådet underlåtit sin plikt att beräkna behovet av tilläggsåtgärder för att klimatlagens mål ska nås.

Naturresurinstitutet har lovat komma med exaktare beräkningar av Finlands kolsänkor och skogens minskade tillväxt i december. Men miljöorganisationerna vill inte vänta på det. De hänvisar till att besvär i förvaltningsärende bör lämnas in inom 30 dagar från det att Statsrådet tillkännagivit sitt beslut.

Enligt Finlands Miljöcentral och Finlands klimatpanel räcker de i klimatårsberättelsen föreslagna åtgärderna inte till för att stärka skogarnas kolsänka

Miljöorganisationerna kräver att klimatårsberättelsen returneras tillbaka till beredning, för enligt klagomålet är Statsrådets belut att ge klimatårsberättelsen till riksdagen olaglig.

Tröskeln för en bedömning av tilläggsåtgärder överskrids genom Statistiskcentralens förhandsuppgifter och Klimatpanelens och Finlands miljöcentrals bedömningar av läget.

En illustration av skorstenspipor som släpper ut rök och ett grönt fält, med texten Klimatkollen.

Klimatkollen – så ska Finland uppnå klimatneutralitet

Allt du behöver veta om Finlands kamp mot klimatförändring.