Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nativiteten ser ut att bli rekordlåg i år – Samtidigt fortsätter medelåldern för de som föder att stiga i Finland

Uppdaterad 28.11.2022 15:59.
Gravid kvinna sitter på soffa med sin partners hand på magen.
Bildtext Enligt Statistikcentralens preliminära befolkningsuppgifter för 2022 kommer antalet födda barn att minska klart i år.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Medelåldern för de som föder blir allt högre och efter ett litet uppsving under de senaste åren, ser antalet födda barn ut att minska igen år 2022.

Institutet för hälsa och välfärd THL har publicerat statistik över förlossningar och föderskor i Finland.

Antalet födda barn minskade kontinuerligt sedan 2011, men fick ett uppsving år 2020. År 2021 föddes 49 726 barn i Finland, vilket var 6,6 procent fler än 2020.

Men enligt Statistikcentralens preliminära befolkningsuppgifter för 2022 kommer dock antalet födda barn att minska klart i år. Under perioden januari–oktober i år föddes 9,2 procent färre barn jämfört med samma period ifjol.

Enligt forskningsprofessor Mika Gissler vid Institutet för hälsa och välfärd

– Babyboomen har helt klart tagit slut och i mars hade nativiteten sjunkit med hela 16 procent jämfört med året innan. Vi brukar inte se så här stora förändringar.

Om prognosen håller innebär det här att Finland kommer att ha en rekordlåg nativitet i år, säger Gissler.

– Om trenden fortsätter kommer nativiteten att vare en procent mindre än år 2019, vilket är det lägsta talet vi någonsin haft.

År 2021 skedde 99,3 procent av förlossningarna på sjukhus. Totalt 119 planerade hemförlossningar ägde rum under fjolåret.

Föderskorna allt äldre i Finland

Länge har medelåldern för de som födde varit runt 30 år, men har stigit något de senaste åren och landade på 31,6 år ifjol. Medelåldern för förstföderskor var 30 år.

På tio år har alltså medelåldern ökat med cirka ett år. Av alla som födde barn var 25,8 procent över 35 år.

– Även om det i många sydeuropeiska länder är fler födslar över 35 år än i Finland, har Finlands andel vuxit snabbare än EU-länderna i genomsnitt de senaste åren, konstaterar forskningsprofessor Mika Gissler.

Medelåldern för förstföderskor var högst i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt – 31,1 år – och lägst i Länsi Pohjas sjukvårdsdistrikt – 28 år.

Enligt honom beror den höga medelåldern bland föderskor i Finland på olika saker.

– Redan på 90-talet hade vi en hög medelålder, men i och med att invandringen ökade sjönk den igen eftersom de som flyttade hit skaffade fler barn än finländarna. Nu ser det ut att de invandrare som kommer till Finland anpassar sig och skaffar färre barn. Men fortfarande varierar barnantalet i olika språkgrupper. De som har utländsk bakgrund får cirka 1,8 barn, svenskspråkiga 1,6 och finskspråkiga 1,4.

Spädbarn och en vuxen persons händer
Bildtext År 2021 föddes 49 726 barn i Finland.
Bild: Mostphotos/hans engbers

Mika Gissler säger att den sjunkande nativiteten till största del orsakas av att människor inte någonsin får sitt första barn, inte av det att de som har barn skaffar färre.

Han tycker därför man borde öka medvetenhet kring kvinnors fertilitet.

– Jag tycker inte man diskuterar det faktum tillräckligt i offentligheten att fertilitet att börjar sjunka efter 30 års ålder, särskilt efter 35. Istället tänker många att det finns behandlingar att få och att det bara är att välja när man vill ha barn. Men behandlingarna är ofta tunga och dyra, dessutom är det inte säkert att man får ett barn via dem.

Rökning under graviditeten minskar, andelen överviktiga föderskor ökar

Att förlösa med kejsarsnitt har också blivit vanligare. Cirka 20 procent av alla förlossningar skedde via kejsarsnitt år 2021, vilket är den högsta siffran någonsin.

– Exakt varför den här siffran har ökat vet vi inte. Men en orsak som kan ha spelat in är pandemin och att man var rädd för att bli smittad. En annan kan vara det att de som förlöser sitt första barn med kejsarsnitt sannolikt också förlöser sitt andra med ett. Det här gör att antalet kejsarsnitt så småningom ökar.

År 2021 rökte 7,9 procent av föderskorna under sin tidiga graviditet. Av alla som rökte under graviditeten slutade 56,4 procent röka under graviditetens första trimester, jämfört med 39,2 procent tio år tidigare.

I fjol var också 45,3 procent av alla föderskor överviktiga och 18,4 procent led av fetma. THL har i sammanhanget definierat fetma på basis av viktindex (BMI).

THL klassificerar någon som överviktig när viktindexet är 25 kg/m² eller mer. En person definieras ha fetma när viktindexet är 30 kg/m² eller mer.

BMI för födande kvinnor har stigit med cirka ett kilo under tio år.

– Fetma orsakar betydande risker under graviditeten. Att vara överviktig före graviditeten ökar risken för graviditetsdiabetes och högt blodtryck. Kejsarsnitt görs också oftare på överviktiga personer, säger Mika Gissler.