Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Uppgifter till Yle: Stödpaketet till jordbruket krymper – regeringen förhandlar nu om drygt 100 miljoner euro

En skördetröska fotograferad uppifrån på ett fält.
Bildtext Enligt uppgifter till Yle kommer det planerade stödpaketet till jordbruket att krympa till drygt 100 miljoner euro.
Bild: Alamy/AOP

Enligt uppgifter till Yle har regeringens planerade stödpaket till jordbruksföretagare krympt rejält. Nu ska det röra sig om drygt hundra miljoner euro.

Uppskattningen av storleken på det nya stödpaketet för jordbruket har minskat under de senaste veckorna. Till en början angavs värdet på stödpaketet till över 300 miljoner euro, sedan sjönk uppskattningen till drygt 200 miljoner euro. Nu ligger Centerns krav på minimibelopp på dryga 100 miljoner euro.

Regeringen avser att lägga fram en tilläggsbudget, som utöver jordbruksstöd ska innehålla pengar för att avveckla vårdköerna.

När det gäller jordbruket skulle det handla om direktstöd till de jordbruksföretagare som har betalningssvårigheter på grund av prisökningarna på konstgödsel och el.

Särskilt spannmålsgårdar påverkas av de höga kostnaderna för gödningsmedel, och boskapsgårdar av det höga elpriset.

Statens reserv för jordbruk och omsorg är 350 miljoner euro

I regeringens ekonomiska planer, det vill säga anslagsramen, finns fortfarande en reserv på cirka 350 miljoner euro för oväntade utgifter i slutet av valperioden.

Budgetens anslagsram räcker dock inte till kravet på 700 miljoner euro som SDP kräver för att avveckla vårdköerna. Statsminister Sanna Marin (SDP) upprepade SDP:s mål så sent som i går under statsministerns frågetimme i Yles Radio Suomi.

Om 700 miljoner euro nu skulle läggas på att betala av sjukvårdsskulden skulle det innebära att man överskrider gränsen och tar på sig ytterligare skulder. Om inte motsvarande besparingar görs i något annat.

Enligt Yles uppgifter har diskussioner förts kring ett betydligt mindre belopp för vårdskulden. I så fall skulle man försöka betala av både jordbruket och vårdskulden med tillgängliga cirka 350 miljoner euro.

Artikeln är en översättning och omarbetning av Yle Uutisets artikel ”Ylen tiedot: Maatalouden tukipaketti kutistui – hallitus neuvottelee enää reilun 100 miljoonan euron rahoista”. Översättningen är gjord av Emil Friman.