Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Stora skillnader i värderingarna hos unga och äldre invalda i församlingsvalet – unga ser också sanningar i andra religioner

Benjamin Karjalainen står i kyrkosalen i Matteuskyrkan.
Bildtext Benjamin Karjalainen, 18 år, är en av de yngsta som blev invalda i och med församlingsvalet.
Bild: Daniel Ekblad

Nyinvalda unga och äldre tycker olika i flera frågor. Det framkommer i en analys som Svenska Yle har gjort av de nyinvalda kandidaternas svar i valkompassen.

Inför församlingsvalet förra veckan lyfte många kandidater upp att det är viktigt att kyrkan satsar på de unga. När rösterna väl var räknade blev det klart att medelåldern bland de invalda är 57 år. De nyinvalda är två år äldre än efter det förra valet år 2018.

12,7 procent av de röstberättigade röstade. Valdeltagandet bland 16–17 åringarna var ungefär hälften lägre än bland församlingen i övrigt. Det var dock inte alla församlingar som höll val, eftersom det fanns för få uppställda kandidater. I Borgå stift hade 16 av 45 församlingar sämjoval till församlingsrådet.

Medelåldern steg
Medelåldern steg

Nästa generationens församling

Vid Matteuskyrkan i östra Helsingfors firar en av stadens tre svenskspråkiga församlingar lillajul. Bland barnfamiljer och pepparkakor finner vi också en av församlingsrådets yngsta ledamöter. Benjamin Karjalainen från Gårdsbacka är nyinvald. Han är 18 år gammal.

– Jag tror att det är vanligare för äldre personer att ställa upp i kyrkovalet eftersom kyrkan har varit så nära dem när de var yngre. Ungdomarna i dag är kanske inte så fasta i församlingen. Det är därför vi är så få.

Benjamin Karjalainen sitter i Matteuskyrkans festsal, som är fylld med barnfamiljer
Bildtext Benjamin Karjalainen har just nu paus i studierna vid Helsingfors universitet för att arbeta som forskare inom teoretisk fysik.
Bild: Daniel Ekblad

Inom kyrkan är han aktiv inom ungdomsverksamheten. Han har noterat att ungdomarna känner sig välkomna i Matteus församling.

– I vissa församlingar känner sig kanske inte ungdomarna lika välkomna som i andra församlingar. I Matteus församling ser vi att de är väldigt viktiga.

Matteuskyrkan i östra Helsingfors är en tegelbyggnad från 80-talet. Det är snö på marken, och i bakgrunden syns äldre flervåningshus.
Bildtext Matteuskyrkan ligger nära Östra centrums metrostation. Där är Matteus församling, en av Helsingfors tre svenskspråkiga församlingar, verksam.
Bild: Daniel Ekblad

De yngre mer liberala

Då Svenska Yle nu granskat vad de invalda tycker i olika frågor, står det klart att det finns många skillnader i åsikterna bland de unga och äldre invalda. Vi har valt att lyfta fram de värderingar som skiljer sig mest.

Bland frågorna där man är mest oenig mellan åldersgrupperna är frågan om vem som ska få gifta sig i kyrkan. Här tycker Karjalainen som många av sina jämnåriga.

– Jag tycker att om du betalar kyrkoskatt så är det ingen skillnad om du är bisexuell, homosexuell, heterosexuell eller något annat. Då borde du ha rätten att få gifta dig med den du älskar.

De invalda i församlingsråd och kyrkovfullmäktige inom Borgå stift anser att kyrkan bör viga par av samma kön. Stödet för samkönade vigslar är störst bland de yngre åldersgrupperna: bland under 35-åringar håller 77 % helt med om att kyrkan bör viga par av samma kön, medan 45 procent av de som har fyllt 65 år håller helt med.

En annan fråga som splittrar åldersgrupperna är frågan om andra religioners djupare sanningar. Äldre ledamöter är mera av åsikten att kristendomen är den enda rätta religionen.

De invaldas svar i valkompassen visar att yngre är mer benägna än äldre att hålla med om påståendet "man kan finna en djupare sanning i många religioner". De äldre respondenterna föredrar i betydligt högre grad alternativet "Kristendomen är den enda vägen till gud".

Här har Karjalainen en öppen syn på saken.

– Min uppväxt har inte varit den mest kristna i sig. Det har mera handlat om att hitta sanningen. På den fronten har jag funderat på att religioner är uppbyggda av flera olika människor.

– Jag tror inte att det finns en endaste religion som har allting rätt.

Församlingens matkonsumtion var också ett ämne för en laddad fråga i valkompassen. Kandidaterna fick ta ställning till om de tycker att man borde avstå från mjölk- och köttprodukter i församlingen.

En majoritet av de invalda i alla åldersgrupper i Borgå stift vill att den egna församlingen fortsätter använda mjölk- och köttprodukter. Bland under 35-åringarna är det flest som vill avstå från kött och mjölk, nästan en fjärdedel.

Även om en majoritet i alla åldersgrupper ville ha kvar mjölk- och köttprodukterna var de yngre kandidaterna generellt mer öppna för att avstå. Karjalainen hör inte till dem, han anser att kyrkans icke-vegetariska matvanor inte är ett problem.

– Om vi skulle avstå helt så skulle vi tvinga de som äter djurbaserad mat att äta växtbaserat, vilket inte skulle vara så positivt.

Karjalainen anser också att veganska produkter är dyrare, och att den positiva påverkan av att avstå skulle vara försumbar.

Hur tror du att kyrkan ser ut om 30 år?

– Kyrkans ideologi ska nog vara så gott som samma, men den ska kunna ändras mot ett mera liberalt håll.