Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Oeniga partier röstade om hur avgifter och arvoden ska se ut i Västra Nylands välfärdsområde

Från 2022
En äldre person i rullstol håller en vårdare i handen.
Bildtext Arvodena och avgifterna ska bli de samma i alla kommuner inom området, och en del gynnas medan andra förlorar på det.
Bild: Mostphotos

Efter en laddad diskussion och omröstning har styrelsen för välfärdsområdet i västra Nyland nu godkänt nivån på klientavgifter och arvoden för närståendevårdare i välfärdsområdet. Främst Esbo och Grankulla drabbas av höjda avgifter och sänkta arvoden.

Vid förhandlingarna förra veckan lämnade alla partier utom fyra mötet eftersom man var djupt oense om det är skäligt att harmonisera arvodena och avgifterna.

Förslaget har uppfattats som orättvist eftersom det innebär att hemvårdsavgifterna gradvis höjs i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt och att viss ersättning för närståendevården minskar i samma kommuner. De övriga kommunerna vinner alltså på harmoniseringen medan dessa tre drabbas ofördelaktigt.

Så skiljer förslaget från nuvarande arvode

I dag är det högsta möjliga arvordet för en närståendevårdare drygt 1835 euro i månaden i Grankulla och Esbo.

Motsvarande belopp i Lojo, Ingå, Raseborg, Sjundeå och Hangö rör sig mellan kring 850 och 900 euro. Enligt förslaget skulle det högsta beloppet för alla kommuner i välfärdsområdet bli knappt 1475 euro i månaden.

Socialdemokraterna kom med ett motförslag som understöddes av De Gröna, Vänsterförbundet och Sannfinländarna. Grundförslaget vann ändå med rösterna 10-7.

Jag tror att alla sparade lite på krutet till fullmäktigemötet på luciadagen

Henrik Wickström (SFP)

Lojopolitikern och första vice ordförande Joona Räsänen (SDP) säger att det fanns mycket bra i förslaget, men att partiet i ett skede då levnadskostnaderna stiger inte velat att välfärdsområdet höjer till exempel avgifterna för hemvård och sänker arvodet för närståendevårdare.

– Vi skulle ha önskat att arvodet lyftes till samma nivå som översta nivån är i dag. För att finansiera det så hade vi sparat till någon del från primärvården och främst genom att skippa ökningen av servicesedlar. Ekonomiskt skulle det ha varit plus minus noll i förhållande till förslaget, konstaterar Räsänen.

Henrik Wickström (SFP), andra vice ordförande i styrelsen, vittnar om en känsloladdad diskussion på måndagens (28.11) möte.

– Det var nog kraftiga talturer men jag tror att alla sparade lite på krutet till fullmäktigemötet på luciadagen, men det har inte varit någon enkel sak.

Joona Räsänen tycker ändå andan sist och slutligen är rätt så bra.

– På det stora hela så har partierna gått vidare i någorlunda gott samförstånd.

Sänkningen sker med fördröjning

Ifall förslaget godkänns i fullmäktige kommer till exempel knappt 50 närståendevårdare i Esbo och Grankulla att få ett mindre arvode än tidigare.

Henrik Wickström poängterar ändå att sänkningen inte kommer att ske direkt efter årsskiftet.

– Det är bra att komma ihåg att de nya stöd- och avgiftsnivåerna angår framför allt de som är nya att få den här servicen. Med de befintliga klienterna går man igenom stödet och så gör man en individuell bedömning vad man ska göra.

Tanken är egentligen att man bara ska vara berättigad till stödet på den högsta nivån, alltså den som nu är 1835 euro i Grankulla och Esbo, under en begränsad tid.

– Efter det anses man vara i behov av professionellt stöd och att det är för tungt för närståendevårdaren att erbjuda stödet, men i de större kommunerna i vårt område finns enstaka fall där stödet blivit långvarigt.

Räsänen säger att även om arvodena inte sjunker direkt den 1 januari så är ändå realiteten den att de i något skede måste sjunka till samma nivå som det högsta arvodet inom välfärdsområdet.

– De nuvarande avtalen är ännu i kraft efter årsskiftet. Men de kontrolleras med jämna mellanrum, så stöden kommer nog att ändra men troligtvis först i ett senare skede.

Henrik Wickström (SFP) tycker att det är viktigt att minnas att det förslag som röstades igenom i dag och nu ska vidare till välfärdsområdets fullmäktige, skiljer sig från tjänstemännens ursprungliga förslag.

– De ville ju köra med Raseborgs, Hangös och Ingås nivå på allt.

Går förslaget igenom så kommer välfärdsområdets underskott att öka.

Diskussion om artikeln