Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

I livskraftutskottet får Pargaspolitikerna aktivt vara med i beredningen – men slopandet av kulturnämnden och områdesnämnderna oroar

Personer som sitter i en fullmäktigesal.
Bildtext Flera fullmäktigeledamöter i Pargas var missnöjda över att den nya förvaltningsstadgan skickades ut endast en vecka innan mötet. Dessutom uppstod förvirring då det fanns två olika versioner av förvaltningsstadgan.
Bild: Carmela Johansson / Yle

I nästa år har Pargas stad inte längre en kultur- och idrottsnämnd och lokala områdesnämnder. Det blev klart då Pargas stadsfullmäktige godkände sin nya förvaltningsstadga på måndagskvällen.

Pargas nya förvaltningsstadga innebär bland annat att centralisera stadens verksamhet till tre olika sektorer, livskraft och välmående, fostran och utbildning och förvaltning och stödtjänster.

Kultur- och idrottsnämndens ärenden hör i framtiden till området livskraft och välmående. Men till skillnad från stadens andra sektioner har livskraften ingen egen nämnd, utan endast ett utskott.

Jan Eriksson, ordförande för kultur- och idrottsnämnden, uttryckte en oro över hur det ska gå med de frågor nämnden behandlar och hur det påverkar samarbete med den tredje sektorn. Därför föreslog han att förvaltningsstadgan skulle remitteras och att kultur- och idrottsnämnden skulle få bli kvar.

Erikssons förslag fick understöd, men då fullmäktige röstade om saken valde de flesta ledamöterna ändå att fortsätta behandla förvaltningsstadgan.

Efter närmare tre timmars diskussion och flera omröstningar godkände fullmäktige till sist förvaltningsstadgan. Eriksson medger efter mötet att han är besviken.

– Det är sorgligt att nämnden slutar. Vi har ju ett mycket aktivt föreningsliv i Pargas och från fältet har jag hört mycket oroliga röster om vad som kommer att hända. Förstås ska vi hoppas på det bästa, men jag vet inte riktigt vad det här livskraftsutskottet ska göra, säger Eriksson.

En man i en talarstol, en vit duk med ett distansmöte i bakgrunden.
Bildtext Jan Eriksson föreslog att förvaltningsstadgan skulle remitteras och att kultur- och idrottsnämnden skulle få bli kvar.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Målet är mera samarbete med tredje sektorn

Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén förstår Erikssons oro, men tror ändå att den nya förvaltningsstadgan kan leda till mera samarbete med tredje sektorn.

– Alla som har jobbat med förvaltningsstadgan har uttryckligen lyft fram samarbetet med den tredje sektorn som något väldigt viktigt. Så jag tror att vi i framtiden kommer att se mer samarbete mellan tredje sektorn och staden, säger Nygrén.

Stadsstyrelsens ordförande Gilla Granberg har aktivt deltagit i arbetet med den nya förvaltningsstadgan. Hon är glad att den nu godkänts och att arbetet går vidare.

– Det är klart att alla inte kan vara helt nöjda. Här finns fortfarande saker som behöver förbättras, men vi har kommit överens om att vi öppnar upp den på nytt i vår och korrigerar och ändrar det som inte fungerar. Men huvudsaken är att saker går framåt och förnyas och att det inte stagnerar, säger Granberg.

Ljushårig, leende kvinna.
Bildtext Gilla Granberg tycker att det är fint att Pargas vågar satsa på att förnya sig.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Politikerna får vara aktivt med i beredningen

Fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige kommer att sitta i det nya livskraftsutskottet. Granberg säger att tanken är att livskraftsutskottet ska jobba i ett nära samarbete med stadens tjänstemän.

– Det handlar om att politikerna på ett helt annat sätt får komma med i beredningen. Du sätter dig ner kring ett bord och det är inte tjänstemännen som kommer med alla förslagen utan man bygger förslagen och de olika synvinklarna tillsammans. Man fattar inte beslut i utskottet, utan man bereder frågorna till styrelsen och ibland också till fullmäktige, säger Granberg.

– Utskottets medlemmar deltar i diskussionerna för att förbereda beslutsförslag, men det binder inte de beredande tjänstemännen att följa den beredningen. Utskottets text finns ändå med hela vägen då ärendena behandlas i styrelsen och fullmäktige, säger Nygrén.

Pargas stadsfullmäktiges stads organisationsplan
Bildtext Så här ser Pargas stads nya organisationsplan ut efter årskiftet.
Bild: Pargas stad

Viktigt med en ansvarsperson för skärgårdsfrågor

Konkret innebär den nya förvaltningsstadgan även att områdesnämnderna i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö slopas och istället bildas en gemensam skärgårdsnämnd.

Christer Friis, ordförande i områdesnämnden i Houtskär, understryker vikten av att de som sitter i skärgårdsnämnden är tillräckligt insatta i skärgårdsbornas vardag. Han önskar också att det finns någon inom staden som skärgårdsborna kan kontakta om de har önskemål och saker de funderar på.

– Risken med skärgårdsnämnden är att gapet till gemene man blir onödigt stort. Därför skulle jag önska att det finns en skärgårdsombudsman som folk i skärgården kan ta kontakt med. Det behöver inte vara en nyanställd, men det behöver vara någon som har det som sitt ansvar, för sprids det ut på tio tjänstemän är det ingen som tar ansvar för det, säger Friis.

Pargas stads nya förvaltningsstadga träder i kraft den 1 januari nästa år. Stadens nya livskraftschef Maria Leppäkari inleder sitt arbete den 1 december i år.

Äldre man i en aula med en trappa i bakgrunden.
Bildtext Christer Friis hoppas att skärgården får en bra representation i den nya skärgårdsnämnden.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Diskussion om artikeln