Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Korsholms kommundirektör ska jobba på IT-företag i januari

Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg blir tjänstledig efter årsskiftet.

Ahlberg ska under en månads tid bekanta sig med ett IT-företag i Vasa, som jobbar med artificiell intelligens och föremålens internet.

Ahlberg ser den kommande perioden som en värdefull möjlighet till utbyte mellan den offentliga och den privata sektorn

Rurik Ahlberg är tjänstledig under perioden 9.1–12.2.2023 och under den tiden sköts hans uppgifter av förvaltningsdirektören Marcus Beijar.

Relaterat

Joanna Kraft-Nappari

Inomhusluften i Korsholms högstadium oroar föräldrar: ”Vi funderar nästan varje vecka på vad alternativen är”

På tisdag kväll ordnades ett informationstillfälle om inomhusluften vid Korsholms högstadium.

Älgkrock på riksåttan i Vassor

På torsdag kväll vid 19.30-tiden krockade en personbil med en älg på riksåttan i höjd med Vassorfjärden i Korsholm.

Jourhavande brandmästare Jannice Valtakari berättar att det inte uppstod några allvarliga personskador.

Kring klockan 20 dirigerades ännu trafiken längs med en körfil och man väntade på bärgningsbilen.

Cirka 20 minuter senare hade läget återgått till det normala.

Botniahallen i Korsholm.

Botniahallen behöver ett ansiktslyft – ny konstgräsmatta och löpbanor finns på önskelistan

I år ska taket på Botniahallen i Korsholm renoveras. Men hallen behöver också en ny konstgräsmatta och nya löpbanor. Det konstaterar direktör Michael Lyyski.

Skylt som pekar mot Vasa hamn.

Diskussionen om Vasa hamnväg väcks till liv igen – politiker: ”Jag tror inte att opinionen ändrat värst mycket”

Efter att miljökonsekvensbeskrivningen presenterades 2017 har inte mycket hänt. Riksdagens julklappspengar 2020 sparkade inte heller igång utredningarna som önskat. Men nu ska NTM-centralen ta tag i saken.

Vasa Elnät investerar 15 miljoner euro i utveckling av elnätet

Vasa Elnät kommer i år att förbättra elnätets distributionssäkerhet och på andra sätt utveckla nätet. De största projekten genomförs i Korsholm, Korsnäs och Närpes.

I Korsholm byggs en 110 kilovolts kraftlinje mellan Gerby och Westenergy. Projektet ska slutföras våren 2024. I samband med arbetet utvidgas också elstationen i Gerby.

I Korsnäs ska cirka 20 kilometer elnät grävas ner i marken och cirka 5 kilometer luftledningar dras. I projektet ingår också nio nya parktransformatorer. Också i Närpes ska elkablar grävas ner i marken och nya luftledningar byggas.

Dessutom kommer bolaget att byta ut nästan 70 000 kunders elmätare till nya smarta mätare. Det här gör det möjligt för hushållen att i allt större grad följa och styra sin förbrukning i realtid.

Vasa Elnät informerar sina kunder närmare om mätarbytet när saken är aktuell på respektive område.

Korsholms högstadium behöver baracker

Korsholms högstadium ska få fyra nya klassrum i form av baracker som placeras på grusplanen vid skolan. Det här för att nuvarande elevantal är för stort för högstadiets utrymmen.

- Vi har vetat om att de stora årskullarna kommer men inte vetat hur vi ska lösa problemet med utrymmena, säger bildningsdirektör Denice Vesterback.

Nu blev bildsningsutskottets beslut att satsa på fyra så kallade evakueringsklassrum från och med hösten.

I och med att Smedsby bildningscampus så småningom blir verklighet ska också högstadiets situation förbättras.

Högstadiet har också problem med inomhusluften i nuvarande utrymmen. Dessa fyra evakueringsklassrum bidrar till att underlätta saneringsarbetet i skolan.

- Vi sanerar utrymmena kontinuerligt, säger Vesterback.

Den 7 februari ordnas ett möte med vårdnadshavarna om läget med inomhusluften och hur saneringen framskrider.

Bildningsutskottets beslut ska ännu via kommunstyrelsen.