Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Staden står fast: Ishallen i Karis får inget nytt understöd – pengarna är nu slut uppger bolaget

En grå hallbyggnad, kväll, byggnaden är upplyst. Bilar står parkerade framför byggnaden, barn på väg in i hallen. Raseborgs ishall.
Bildtext Raseborgs ishall i Karis hotas nu av stängning. Kassan är tom, säger ishallsbolagets styrelseordförande. Staden motiverar sitt nej till nytt stöd med att alla måste behandlas lika.
Bild: Pia Santonen / Yle

Kassan är tom, säger Jan Lindholm, styrelseordförande för ishallsbolaget. Verksamheten i ishallen är nu på allvar hotad sedan stadsstyrelsen i Raseborg på nytt valde att inte komma till ekonomisk undsättning.

– Energipriserna har mer än tredubblats under hösten. De stiger ytterligare och det har tömt kassan. Då kan vi inte fortsätta, säger Jan Lindholm.

Stadsstyrelsen i Raseborg beslöt på måndagen (28.11) att inte bevilja bolaget som driver ishallen i Karis det ansökta verksamhetsstödet på 60 000 euro.

När ishallen tvingas stänga sina dörrar är ännu oklart. Men risken att så sker är stor, säger Jan Lindholm.

Jan Lindholm från Ekenäsnejdens företagarförening.
Bildtext Ishallsbolagets styrelseordförande Jan Lindholm är bestört och undrar vad staden Raseborg egentligen vill göra med ishallen i Karis.
Bild: Yle/Minna Almark

– Vi måste räkna hur mycket pengar som kommer in och hur stora summor som går ut och dra slutsatserna sedan. December kommer att vara en väldigt kritisk månad, konstaterar han.

Vad vill staden göra med ishallen?

Lindholm poängterar att juniorverksamheten, som lokala föreningen Ice Team Raseborg byggt upp, är den viktigaste verksamheten i ishallen.

Han frågar vad staden egentligen vill med ishallen.

Stadsstyrelsen upprepar att staden fortfarande är intresserad av ishallens och föreningen Ice Team Raseborgs framtid, men EU-lagar begränsar hur mycket understöd staden kan bevilja och dessutom måste alla föreningar inom staden behandlas jämlikt.

Stadsstyrelsen upprepade i måndagens beslut också det som staden önskat redan tidigare: de räddningsplaner som bolaget Raseborgs Ishall presenterar för staden borde innehålla kommentarer av bolagets kreditgivare.

Lindholm säger att ingen är betjänt av att en ishall står tom.

– Vi har gett olika förslag för att verksamheten ska kunna fortsätta och vi har också en del andra tankar utöver det här, men våra förslag skulle kräva att vi får understödet från staden för att klara vintern, säger Lindholm.

Ishallsbolagets tre alternativa förslag

  • Staden investerar 250 000 euro i bolaget och en privat aktör investerar lika mycket. Utöver det behövs en märkbar minskning av lånebördan från banken. Den här lösningen kräver en insats av staden, banken och en privat aktör.

  • Ett nytt bolag bildas där staden är hel- eller delägare. Staden börjar driva verksamheten och ta upp förhandlingarna med banken om lånebördan.

  • Stadens nuvarande och kommande idrottsanläggningar bolagiseras och ishallen ingår i paketet. Genom koordinering och gemensam drift hoppas man nå synergieffekter.

Föreningen aktiverar omkring 120 barn och unga

Nu har ishallsbolaget inte längre någon plan för hur verksamheten kan tryggas.

– Ice Team Raseborg har en egen kampanj för att rädda sig. Det är ju deras verksamhet som nu är i skottlinjen. Coronapandemin har givetvis tärt på föreningens verksamhet och om ishallen nu tvingas stänga påverkar det föreningens verksamhet väldigt allvarligt, säger Jan Lindholm.

Ice Team Raseborg, som är den förening som använder ishallen mest, aktiverar runt 120 barn och unga i sin verksamhet. Föreningen sysslar med ishockey och konståkning.

”Krisen är akut” – Ice Team Raseborg jobbar hårt för att ishallen inte ska behöva stänga

12:07

Diskussion om artikeln