Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Soc & koms styrelse kan skjuta fram valet av ny rektor efter anklagelser om jäv

En byggnad med belysning inne.
Bildtext Interna gräl bubblar upp till ytan i slutskedet av valet av ny rektor till Soc & kom.
Bild: Ari Aalto,Helsingin yliopisto

Soc & koms styrelse möts på tisdag eftermiddag för att behandla utnämningen av en ny rektor. Nuvarande rektor och styrelsens ordförande Johan Bärlund har lyft fram anklagelser om jäv på slutrakan av processen.

Styrelsemedlem Jens Berg kommenterar situationen inför styrelsemötet i eftermiddag.

– Frågan om det misstänkta jävet måste redas ut först innan vi kan gå vidare. Det är ju styrelsen som avgör om det föreligger jäv i det här ärendet eller inte, säger Berg, medlem i Svenska social- och kommunalhögskolans styrelse sedan januari i år.

Enligt Berg har styrelsen tre alternativ. Den kan konstatera att det inte finns jäv och gå vidare i behandlingen av rektorsvalet. Den kan konstatera att det i processen föreligger jäv och besluta att bereda ärendet delvis eller helt på nytt, eller så kan den bordlägga ärendet, alltså flytta fram behandlingen, för att få mera information och kunna ta ställning till jävfrågan.

Soc & koms nuvarande rektor Johan Bärlund var en av kandidaterna i rektorsvalet. Beredningsgruppen leds av Helena Blomberg-Kroll, professor i socialt arbete och socialpolitik.

Efter att Bärlund fick veta att beredningsgruppen föreslår en annan person till posten, skrev han ett e-postmeddelande till Soc & koms studenter och lyfte fram en långvarig dispyt mellan honom och Blomberg-Kroll. Under ett möte i fjol ska Blomberg-Kroll, enligt Bärlund, ha låtit förstå att hon ska få honom avskedad.

Blomberg-Kroll har valt att inte kommentera fallet för Svenska Yle.

Jens Berg tillträdde i styrelsen efter att den påstådda dispyten ägde rum. Han säger att han inte kände till den förrän han fick höra om den nu.

– Jag befinner mig åtminstone i det lägret att jag vet för lite om vad som har hänt innan jag valdes till styrelsen för att jag ska kunna ta ställning. Jag föreslår därför att bordlägga ärendet, säger Berg.

I ett separat e-postmeddelande, till styrelsen, lyfter Bärlund fram medlingsförsök mellan honom och Blomberg-Kroll som ska ha skett i vintras. Berg säger att han inte heller kände till den påstådda medlingen förrän han fick höra om den förra veckan.

I meddelandet skriver Bärlund bland annat att resultatet i beredningsgruppens framställning står ”i bjärt kontrast till de faktiska kompetenskrav som i dag ställs på rektor för Soc & kom”.

Styrelsen har jobbat ”bra hittills”

Sofia Heikel-Virkkunen, utbildningsplanerare vid Soc & kom, har suttit i styrelsen i flera år och deltog i att välja Bärlund till rektor.

Enligt Heikel-Virkkunen har styrelsens arbete fungerat bra hittills och alla är ”måna om att processen ska gå rätt till”.

– Vi är nu i det skedet av processen att vi ska besluta om jävsfrågan i dag. Frågan är då om vi kan besluta om jävsfrågan i dag, att vet vi tillräckligt om jävsfrågan eller måste vi utreda det vidare, säger Heikel-Virkkunen.

Håller du med om att det finns en dispyt mellan Bärlund och Blomberg-Kroll som Bärlund hävdar?

– Jag har kanske inte vetat om den här. Jag har vetat om arbetshälsoenkäten men inte om hur situationen har utvecklats.

Vad relaterar arbetshälsoenkäten till?

– Att det har varit väldigt dåliga resultat, säger Heikel-Virkkunen.