Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

”Vi vill tala om utbildning och mental hälsa, inte dagligen försvara våra mänskliga rättigheter” – samer vädjar till riksdagen: Godkänn lagen!

Uppdaterad 29.11.2022 22:19.
”Vi vill tala om utbildning och mental hälsa, inte dagligen försvara våra mänskliga rättigheter” - Spela upp på Arenan

Sametinget har godkänt förslaget till ny sametingslag med stor majoritet. Dessutom antog man en kompromiss för att riksdagen lättare ska kunna godkänna lagen.

Sametinget beslöt vid sitt möte i Sajos i Enare på tisdagen att stödja förslaget till ny sametingslag.

Efter att sametinget förhandlat fram en sista kompromiss kunde 15 ledamöter rösta för lagen. 4 ledamöter ville förkasta regeringens lagförslag helt och hållet.

– Nu verkar det som om sametinget har en bred överenskommelse. Jag hoppas innerligt att riksdagen tar förslaget på allvar, prioriterar det och godkänner lagen. Det här handlar om samernas rätt att fatta sina egna beslut, säger sametingets ordförande Tuomas Aslak Juuso till Svenska Yle.

Tuomas Aslak Juuso i sametingets mötessal.
Bildtext Sametingets ordförande Tuomas Aslak Juuso tycker det är hög tid för en ny sametingslag som garanterar samernas mänskliga rättigheter.
Bild: Linnea de la Chapelle

Den nya sametingslagen

Ökar samernas självbestämmanderätt i frågor som gäller deras språk och kultur.

Lagen måste förnyas eftersom Finland enligt FN kränker samernas mänskliga rättigheter.

Definitionen av same ersätts med kriterier för vem som kan rösta och ställa upp i sametingsvalet.

Det så kallade språkkriteriet utvidgas så att den vars föräldrar, far- eller morföräldrar eller far- eller morföräldrarnas föräldrar har lärt sig samiska som första språk kan få rösträtt.

Däremot saknas det så kallade ”lappkriteriet” som gett rösträtt till personer som haft en förfader som antecknats som fjäll-, skogs- eller fiskelapp i gamla dokument.

Alla ska vara representerade

Enligt sametingets kompromissförslag skulle fördelningen av mandaten i sametingsvalet skilja sig aningen från regeringens förslag.

Enligt förslaget skulle sametinget som hittills ha 21 ledamöter. Av dem skulle minst två komma från varje kommun i det samiska hembygdsområdet - Enontekis, Enare och Utsjoki - samt två från Lapin paliskunta i Sodankylä.

De återstående 13 skulle väljas utgående från antalet röster men så att minst fem av dem skulle komma från samernas hembygdsområde.

Vill tala om andra viktiga saker

Anni-Sofia Niittyvuopio som är ordförande för samernas ungdomsråd hoppas att lagen som präglat hela hennes ungdom nu äntligen kan förnyas.

– I praktiken skulle lagförslaget innebära att vi kan koncentrera oss på frågor som utbildning och mental hälsa istället för att dagligen diskutera om vi har mänskliga rättigheter, säger Niittyvuopio.

Anni-Sofia Niittyvuopio vid sametingets möte.
Bildtext Anni-Sofia Niittyvuopio säger att unga samer är trötta på grälet om sametingslagen.
Bild: Johanna Alatorvinen / Saamelaiskäräjät

Fyra ledamöter motsätter sig ännu förslaget till ny sametingslag. Orsaken är att en del av dem som idag får rösta i sametingsval kunde förlora sin rösträtt.

– Här finns så stora problem som gäller alla samers mänskliga rättigheter att lagen inte kan godkännas i den här formen, säger ledamoten Kari Kyrö.

Enligt lagförslaget går det inte att bedöma om fler eller färre kommer att få rösträtt om lagen godkänns. Det beror dels på tolkningar av kriterierna, dels på hur många som vill bli antecknade i vallängden.