Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lättade politiker och tjänsteman gjorde upp Raseborgs första budget utan vårdutgifter: ”Nu kan vi satsa på bildning och förebyggande åtgärder”

en liten glad hand som färgats blå av fingerfärg
Bildtext Det behövs akut flera daghemsplatser i Karis. Stadens politiker och tjänstemän vill se till att småbarnspedagogiken fungerar.
Bild: Photo by Phil Hearing on Unsplash

Raseborg satsar extra mycket på barn och unga i nästa års budget. Nu inleds äntligen saneringen av Katarinaskolan i Karis och mera personal anställs till skolor och daghem.

Det är en grupp lättade, om än lite trötta, tjänstemän och politiker som presenterar budgetförslaget för år 2023. Stadsstyrelsemötet kvällen innan blev sju timmar långt och slutade först efter klockan ett på natten.

Nu är den stora sote-amöban borta

Camilla Grundström (SDP)

Både stadsstyrelsens ordförande Anita Westerholm (SFP) och första vice ordförande Camilla Grundström (SDP) beskriver budgetarbetet som enkelt. Orsaken stavas social- och hälsovårdsreformen, som innebär att ungefär hälften av stadens utgifter flyttar över till välfärdsområdena.

– Alla andra sektorer har varit tvungna att rätta sig efter social- och hälsovården. Nu är den stora sote-amöban borta och det syns genom att vi kan satsa inom bildningen, säger Camilla Grundström.

Kvinna ler mot kameran. Det är vinter och kväll.
Bildtext Anita Westerholm (SFP) var lättad över att budgetarbetet löpte så smidigt.
Bild: Johan Gullmets / Yle

Grundström påpekar att mycket är nytt och svårt att greppa. Därför gäller det att ta saker och ting med lugn och ro.

– Nästa år är förändringarnas år. Det viktiga är att vi landar på fötterna och inte på ryggen, fortsätter hon.

Anita Westerholm påpekar för sin del att budgeten är uppgjord med de unga i centrum och att den andas framtidstro.

”Småbarnspedagogiken måste fungera”

För stadsdirektör Petra Theman är det här det första budgetförslaget som hon lägger fram. Hon understryker att det budgetmässigt är speciella tider och att vi vet rätt lite om de kommande åren.

Ett av de fokusområden som Petra Theman lyfter fram är småbarnspedagogiken.

– Den måste fungera så att vi inte kommer in i en ond spiral, så som det har skett på andra håll i landet.

I budgeten för nästa år finns 250 000 euro reserverade för att planera ett nytt daghem i Karis. Utöver det reserveras närmare 750 000 euro för att i snabb takt få i gång verksamheten i ett moduldaghem. Det handlar om en tillfällig lösning för några år, tills man hinner bygga det nya daghemmet.

Vi får inte komma in i en ond spiral

Petra Theman

Politikerna ska också ta ställning till om staden ska hyra eller köpa modulbyggnaden, som ska placeras på gården utanför den finska skolan Karjaan Yhteiskoulu.

Situationen är akut eftersom över 20 nya barn under tre år har anmälts till dagvård i Karis och för tillfället finns det inte några lediga platser för dem vid årsskiftet.

En möjlig lösning är att staden tillfälligt tar i bruk Klinkbackan koulus lokaler invid Påminne i Pojo. Men för att det ska vara möjligt måste staden först få tillstånd att använda lokalerna för det ändamålet.

Camilla Grundström sitter i en soffa.
Bildtext Camilla Grundström (SDP) tycker det är skönt att veta att det inte längre kommer någon tilläggsräkning för sjukvården.
Bild: Yle/Bubi Asplund

Både Westerholm och Grundström betonar att de vill satsa på småbarnspedagogiken

– Det är en hjärtefråga att hålla den egna tomten i skick. Konkurrensen om arbetstagarna inom småbarnpedagogiken är hård, säger Grundström.

Mera personal till daghem och skolor

Satsningen på barn och unga syns bland annat också genom att det anställs två nya speciallärare inom småbarnspedagogiken och fyra speciallärare till högstadierna. Fyra ambulerande barnskötare och fyra skolgångshandledare anställs också.

Staden håller också kvar antalet sommarjobbare trots att social- och hälsovården flyttar till välfärdsområdet. Precis som i fjol får alltså hundra unga möjlighet att jobba vid staden under sommaren.

Staden investerar mer än tidigare år

Raseborg investerar mer än tidigare de kommande två åren. Investeringsplanen uppgår till 15 miljoner euro både för år 2023 och 2024. Det är ungefär fem miljoner mer än staden i genomsnitt har investerat per år.

– Det här beror delvis på att det finns en stor renoveringsskuld, det är mycket som är i dåligt skick och måste åtgärdas, säger Petra Theman.

Raseborgs budgetförslag för år 2023 i siffror

Katarinaskolan i Karis.
Bildtext Katarinaskolan är den svenskspråkiga centrumskolan i Karis för svenskspråkiga barn i årskurserna 1-6. Skolan, som är ritad av arkitekten Hilding Ekelund, har i flera år väntat på renovering och ombyggnad. Det arbetet föreslås nu börja.
Bild: Marica Hildén / Yle

Investeringssumman för år 2023 fördelar sig på många mindre projekt runt om i Raseborg. Flera mångåriga projekt kommer äntligen till skott eller fortsätter nästa år.

Hit hör till exempel arbetet med att bygga om Katarinaskolan i Karis, muddringsprojektet i Södra viken i Ekenäs och saneringen av Landsbro bro i Karis. Tenala brandstation blir färdig år 2023 och arbetet med att sanera kosthållets tillverkningskök fortsätter.

Räntekostnaderna ökar

I och med att Västra Nylands välfärdsområde tar över Raseborgs social- och hälsovård får över 700 av stadens anställda en ny arbetsgivare.

En annan effekt är att kommunalskatten på 22 procent minskar till 9,36. Det här är något som staden inte har kunnat påverka. Däremot hålls fastighetsskatten oförändrad.

Raseborgs stadsdirektör Petra Theman leende framför ett fönster.
Bildtext Petra Theman har nu gjort sitt första budgetförslag som Raseborgs stadsdirektör.
Bild: Minna Almark

Resultatet för år 2022 ser ut att landa på plus 3,7 miljoner euro. Det beror bland annat på att staden har fått större skatteintäkter än väntat och på att staten betalade fullt coronastöd.

Nästa år beräknas resultatet bli ännu bättre och landa på plus 4,6 miljoner euro. Det långvariga kumulativa underskottet vände till ett överskott år 2021 och fortsätter att växa. För nästa år ser det ut att bli närmare 15 miljoner euro.

Räntorna stiger överlag och det påverkar naturligtvis också Raseborgs stad. Tidigare har räntekostnaderna varit väldigt låga, men de beräknas stiga till 0,75 miljoner euro nästa år. Theman påpekar att man noggrant måste överväga om staden ska ta nya lån nästa år och i stället se om man kan finansiera investeringsbehoven på andra sätt.

Raseborgs fullmäktige ska behandla budgetförslaget på sitt möte den 12 december.

Artikeln rättades 30.11.2022 kl. 7.05. Tidigare stod det felaktigt att investeringarna på 15 miljoner gäller 2022 och 2023.

Diskussion om artikeln