Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Kinaexpert: Kina har svårt att häva restriktionerna trots ökat missnöje

Kinaexpert Mikael Mattlin kommenterar demonstrationerna i Kina. - Spela upp på Arenan

Demonstrationsvågen mot Kinas hårda coronarestriktioner verkar ha ebbat ut. Huvudorsaken till det ser ut att vara att polisen har stärkt sin närvaro på gatorna och stoppat alla försök till nya demonstrationer.

Polisen stoppar också människor och undersöker deras telefoner i jakt på demonstranter.

Trots det är helgens demonstrationer för ett slut på restriktionerna ett överraskande tecken på missnöje bland kineserna.

Forskningsprofessorn och Kinaexperten Mikael Mattlin vid Utrikespolitiska institutet FIIA håller med om att demonstrationerna var oväntade.

Han säger att en möjlig utlösande faktor kan vara att många hoppats på lättnader efter partikongressen i oktober.

‒ Det såg ju ut att bli så, man kom ut med anvisningar till lokala myndigheterna där man hade olika mindre lättnader.

‒ Men sedan blev läget svårare, det blev fler covidfall, och så började man skärpa restriktionerna igen. Den besvikelse som uppstod kan vara en orsak till demonstrationerna, säger Mattlin.

Hårda restriktioner

Kina har ända sedan pandemins början fört en hård restriktionspolitik. Målet har varit att helt kväsa alla coronautbrott genom massiva karantänsåtgärder och masstestning.

Det betyder att kineserna hela tiden lever med hotet att bli inspärrade i sina hem på obestämd tid hängande över sig.

En man håller upp ett vitt papper och skriker
Bildtext Demonstrationerna spred sig snabbt till flera städer.
Bild: Noel Celis / AFP

Värst är läget för Kinas över 100 miljoner migrantarbetare som går miste om sina inkomster då de försätts i karantän. Nedstängningarna slår också hårt mot småföretagare.

‒ Det finns spänningar som beror på flera olika saker. Delvis covidbegränsningarna som pågått i snart tre år, men det ekonomiska läget är också ganska kärvt, speciellt för de unga som ska eller nyligen har blivit klara från universitet. Ungdomsarbetslösheten är hög, omkring 20 procent, och det är ovanligt i Kina, säger Mattlin.

Säkerhetsstyrkorna är beredda

Trots att frustrationen över läget säkert fortfarande bubblar under ytan är det osannolikt att demonstrationerna sprider sig på nytt.

Mattlin säger att Kinas säkerhetsmyndigheter har noggranna planer för hur man ska agera i den här sortens situationer. De har också tillgång till en rad olika verktyg för att stoppa mobiliseringar på gatorna.

‒ Så det är mindre sannolikt att demonstrationerna återuppstår i en större skala, säger han.

Svårt att byta riktning

Mattlin säger att det är svårt för Kina att ändra på sin coronapolitik. Den kinesiska ledningen har bundit sig hårt vid de hårda restriktionerna.

‒ De skulle visa att det kinesiska systemet fungerade bättre än de västerländska. Det kanske det delvis gjorde till en början. Man hade läget bättre under kontroll i Kina.

 En hälsoarbetare tar ett prov från en kvinna för att testa för covid-19.
Bildtext Kina försöker stoppa alla koronautbrott med hjälp av nedstängningar och masstestning.
Bild: Lehtikuva

Men den här politiken har blivit svårare efter att resten av världen öppnat upp sina samhällen. Samtidigt är det svårt för Kina att öppna upp även om ledningen skulle ändra åsikt.

‒ Problemet är att en stor del av befolkningen, i synnerhet de äldre, ännu inte har fått vaccin. De vacciner man har är kanske inte så bra heller.

Därför finns det en reell risk att den kinesiska sjukvården inte skulle klara av situationen om man skulle öppna upp nu.

Dålig vaccintäckning

Kina har utvecklat ett eget vaccin mot coronaviruset men det är osäkert hur effektivt skydd det ger. Samtidigt har den kinesiska ledningen varit ovillig att importera mer effektiva vacciner från väst.

Mattlin säger att Kina i stället försökt utveckla egna varianter av mrna-vaccinerna, det vill säga samma sorts vacciner som utvecklades i Europa och USA. Han tillägger att det sannolikt är det här utvecklingsarbetet som man väntat på.

‒ Men så länge som det finns utbredd skepticism mot vacciner i Kina, speciellt bland äldre människor, så det nog svårt.

Trots de många problemen tror inte Mattlin missnöjet hotar den kinesiska ledningens ställning.

‒ En stor orsak till det är att man inom styret har en ganska samstämmig bild av läget. Det finns inga klara grupperingar som konkurrerar med varandra om hur man ska hantera situationen, säger Mattlin.