Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå är bäst på hemvård i västra Nyland: ”Personalen tänker med hjärtat”

Tre personer vid ett bord med kaffmuggar. En man och två kvinnor.
Bildtext Krister Grönqvist, Camilla Biström och Margita Björklöf träffades i gamla sjukstugans glasveranda i Lönneberga.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Äldre inom hemvården i Ingå upplever att de får bra hjälp och service, de känner sig trygga och tycker att deras önskemål beaktas. Det här tyder färska enkätresultat på.

Hemvården i Ingå får höga poäng i den kundenkät (på finska) som Institutet för hälsa och välfärd THL har låtit göra. Inom hela Västra Nylands välfärdsområde finns de nöjdaste hemvårdskunderna i Ingå, visar resultatet.

Undersökningen gjordes i våras, är den första i sitt slag och går under namnet Berätta om din service.

Och det är inte bara till pappers som hemvården i Ingå ser ut att fungera bra. Det blir klart i en diskussion med en hemvårdare, en vårdchef och en anhörig.

Ingå är bäst på hemvård i västra Nyland: ”Personalen tänker med hjärtat”

15:18

Det är ju alltid trevligt när kunder känner att det är så här, säger den mångåriga hemvårdaren Margita Björklöf.

– Det här var ju inget vi hade gått och tänkt och väntat på. Åtminstone för mig personligen kom det som en stor och glad överraskning.

Ingåbon Krister Grönqvist har erfarenhet av hemvården som anhörig. Hans båda föräldrar var framtill i höstas hemvårdens kunder. Hemvårdarna kom på besök tre gånger dagligen, berättar Grönqvist.

– Jag brukar säga att de blev som familjemedlemmar.

Man i profil med ljus tröja.
Bildtext Krister Grönqvist tycker det är viktigt att de äldre får bo hemma så länge som möjligt.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

För Grönqvist var resultatet i kundenkäten väntat. Däremot säger han sig blivit överraskad över den negativa respons hemvården har fått på annat håll i Västnyland.

Och visst är det så att när hemvården nämns i nyhetsrubrikerna handlar det ofta om personalbrist, för mycket jobb och tidsbrist. I Ingå har hemvården förmånen att ha ett gott personalläge. För tillfället är det inte stressigt, säger Margita Björklöf.

– Vi har haft bra med personal och bra med vikarier som är vana. Det märker man ju för de kommer gärna hit och känner förstås också att vi har ett bra arbetsklimat.

Kvinna med blåa vårdkläder lutar sig mot en vägg.
Bildtext Det viktigaste på ett hembesök är att ta av sig jackan. Om man är stressad och i huvudet redan på väg till följande klient eller kvar hos föregående, får man inte visa det, säger Margita Björklöf. Hon har i flera år jobbat som hemvårdare.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Hela personalen som är kopplad till hemvården i Ingå är drygt 20 till antalet. Klienternas antal rör sig mellan 70 och 80.

Nu när det har lugnat sig lite med coronan får man inte glömma kramarna som för många är jätteviktiga – närheten och beröringen.

― Margita Björklöf

Ett gott arbetsklimat i kombination med fungerande kommunikation mellan hemvårdare och klienter verkar vara saker som bidrar till det goda enkätresultatet.

Möjligheten för hemvårdarna att ta egna beslut i sitt arbete är en sak som Camilla Biström gärna lyfter upp. Det är hon som är chef för hemvården.

– Tillräckliga resurser gör att personalen delvis får ta sina egna beslut, påverka sitt arbete, påverka hur man jobbar, påverka hur man kontaktar anhöriga. Inom vissa ramar har man möjlighet att utgå från vars och ens behov. Jag tror det egentligen är det viktigaste till att det funkar. Man får tänka själv och jag skulle säga att jag har en sådan personal som tänker med hjärtat.

Kvinna med ljus kofta lutar armen mot en dörrkarm.
Bildtext Camilla Biström är chef för hemvården i Ingå.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Margita Björklöf menar att just det att hon får ta egna beslut gör att hon trivs och känner att hon utvecklas. Hon menar att hon har fin möjlighet att se till sina kunders individuella behov.

Den goda kontakten till hemvårdarna har varit avgörande i Krister Grönqvists fall.

– Man vågar ju alltid ta kontakt. Man behöver inte vara rädd att ringa. Inte skulle jag någonsin ha kunnat klara själv att sköta mina föräldrar om jag inte hade haft den kontakt som jag har haft med mina hemvårdare.

Vad är det viktigaste man ska tänka på som hemvårdare när man besöker en äldre?

– Att man tar av sig jackan. Fast man är hur stressad och fast man i huvudet redan är på väg till följande eller kvar hos föregående så får man inte visa det, säger Björklöf.

Dessutom gäller det att klara av att göra flera saker på en gång.

– Medan man gör olika åtgärder, medan man hjälper med toalettbesök och blöjbyte och medan man serverar morgonmål kan man prata. Man kan göra flera saker samtidigt och också sätta sig ner en minut eller två. Och nu när det har lugnat sig lite med coronan får man inte glömma kramarna som för många är jätteviktiga - närheten och beröringen.

Ingåmodellen för hela välfärdsområdet?

Vid årsskiftet flyttar kommunalt anställd vårdpersonal i hela landet över till de nya välfärdsområdena.

Vad har du för tankar angående vårdreformen?

– Jag hoppas att Esbo tar efter Ingåmodellen när de ser hur bra det är i sådana här små kommuner där allt fungerar. Jag hoppas att vi i stora drag får jobba som tidigare, säger Björklöf.

Diskussion om artikeln