Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Fart på påkarna uppmuntrar Pargasbarn att röra på sig: "Vi har fått många bra tips på vad vi kan göra med barnen i skogen"

Uppdaterad 07.12.2022 14:20.
En kvinna med två mjuka tärningar i handen omgiven av barn och vuxna i en skog.
Bildtext Naturskollärare Maija Kaunismaa berättar vad förskolebarnen i Björkhagens daghem ska göra med tärningarna.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Projektet Fart på påkarna vill få alla barn som deltar i småbarnspedagogiken i Pargas att röra på sig mera. Det satsas speciellt mycket på utomhuspedagogik, eftersom barn rör på sig mycket mer utomhus.

Sexton förskolebarn från Björkhagens daghem befinner sig den här dagen i skogen för att delta i en naturskoldag tillsammans med Åbolands naturskola.

Naturskolläraren Maija Kaunismaa ger barnen olika uppgifter som de får göra i mindre grupper, det kan till exempel handla om att undersöka träd eller spindlar med en lupp eller att krama ett träd eller bara lägga sig ner och njuta av naturen.

Vid ett av träden står Milja och undersöker ett träd med en lupp. Hon tycker att det är roligt att undersöka träden och har hittat en mask. Hon berättar att hon brukar vara i skogen också hemma och då brukar hon bygga en koja med långa käppar.

En flicka som undersöker ett träd med hjälp av en lupp.
Bildtext Milja undersöker vad som finns i trädet.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Pinnar blir musikinstrument

Mellan programmet finns även lite tid för fri lek, men då gruppen samlas igen är det dags att spela musik med skogens musikinstrument.

– Vi spelade och slog pinnarna ihop. Om man slår pinnen till exempel mot en sten hörs ett fint ljud, lite som då hackspetten hackar i trädet, säger Milja.

Esa Leppänen, lärare i småbarnspedagogik på Björkhagens daghem tycker att det är trevligt med naturskoldagarna. Daghemmet är ute mycket varje dag och försöker gå ut i skogen ungefär en gång i veckan.

– Det är alltid bra med lite extra program. Vi har fått många bra tips på vad vi kan göra med barnen i skogen. Många barn är nuförtiden ganska mycket inomhus, men snabbt hittar de leken då de kommer ut i skogen, säger Leppänen.

Naturskolläraren Maija Kaunismaa berättar att i år lär sig barnen om naturen tillsammans med näbbmusen Vips.

– I Vips-programmet är det viktigt att ta hand om naturen och vila i naturen. Vips är en näbbmus från Oskar Jonssons böcker och det finns fyra böcker med Vips, så varje träff baserar sig på en av böckerna, säger Kaunismaa.

En pojke som slår med pinnar på en sten.
Bildtext Mauno tycker det är roligt att trumma med pinnar mot en sten tillsammans med naturskollärare Maija Kaunismaa.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Alla barn ska få en möjlighet att röra på sig

I år får alla finsk- och svenskspråkiga förskolebarn i Pargas ta del av fyra naturskoldagar. Det är möjligt tack vare Pargas stads projekt Fart på påkarna – rörelseglädje i skärin. Projektet vill få alla barn i småbarnspedagogiken i Pargas att röra på sig mera.

– Målet med projektet är att alla barn ska få jämlika möjligheter till rörelse. Det som vi försöker göra är att alla barn ska röra på sig, också de barn som rör på sig minst och att man hittar sätt att röra på sig som man tycker om. Det kan vara sport, dans eller att röra sig ute i skogen, säger projektledaren Aija Mäkinen.

Barn under skolåldern rekommenderas röra på sig tre timmar per dag. Därför har projektet som målsättning att barnen ska få röra på sig i minst två timmar under daghemsdagen.

– Tyngdpunkten ligger på utomhuspedagogik. I början av år 2021 när projektet inleddes gjordes en enkät bland personalen och i den framkom det att 88 procent av rörelsen i småbarnspedagogiken sker utomhus, säger Mäkinen.

En man med en mjuk tärning och tre barn som står runt honom.
Bildtext Esa Leppänen ser efter vilken uppgift barnen ska göra till näst från naturskolans tärningar.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Första gången som finskspråkiga barn deltar i naturskolan

Svenskspråkiga förskolebarn har fått naturskoldagar också förut, men i år är det första gången som även de finskspråkiga barnen får ta del av programmet.

– Vi har försökt få in naturskolan i de finskspråkiga grupperna redan tidigare. Eftersom Åbolands naturskola fungerar på svenska och det inte finns någon motsvarande aktör på finska har det inte varit helt lätt att lösa. Men nu har vi ett kontrakt med naturskolan att alla förskolebarn i staden får delta i den, säger Mäkinen.

Åbolands naturskola erbjuder naturskola även för yngre barn och skolklasser, men det är främst förskolan och vissa årskurser i skolan som erbjuds en större helhet med flera lektioner.

– Efterfrågan på naturskolans tjänster är stor och våra kalendrar är fulla, därför har vi egentligen inte marknadsfört vår verksamhet så mycket. För tillfället har vi heller inte möjlighet att ta emot flera finskspråkiga grupper, säger naturskollärare Emilia Nordling.

Barn som tittar närmare på spindlar med en lupp. Spindlarna finns på ett utfällt paraply.
Bildtext I naturskolan får barnen titta närmare på spindlar med hjälp av en lupp, som är ett sorts förstoringsglas.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Mycket av rörelseverksamheten fortsätter också efter projekttiden

Inom projektet Fart på påkarna har det gjorts en rad satsningar för att främja rörelse hos barn inom småbarnspedagogiken. Bland annat har stadens idrottsinstruktör dragit rörelseförmiddagar för barnen och barnen har fått besöka PIF-center tillsammans med en motionsledare.

– Vi har också haft mycket inspirationsdagar och fortbildning för personalen. Olika enheter har fått önska vad för program de vill ha, det har kunnat vara dans, rörelselek, allt som har med barns motorik att göra, säger Mäkinen.

Inom projektet har man även skapat ”barnens rörelseväska” som är en stor väska med rörelseutrustning som går från daghem till daghem. Det finns även en sensormotorikväska med bland annat balansbräden och liknande saker.

Projektet har nu pågått i två år och pågår ännu under nästa år. Planen är att aktiviteterna ska bli en del av den ordinarie verksamheten och därför fortsätter projektet med stadens egen personal från och med nästa år.

– Tanken är att de här rörelseförmiddagarna ska fortsätta också efter projektet. Personalen har även under våren och hösten gått en stor säkerhetsutbildning, så att personalen kan besöka gymnastikhallen och PIF-center med sin egen grupp. Det här är viktigt, då många daghem inte har egna gymnastiksalar, säger Mäkinen.

Två glada kvinnor i vinterkläder i en skog.
Bildtext Aija Mäkinen och Maija Kaunismaa tycker båda att det är trevligt då barnen njuter av att röra på sig utomhus.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Förskolebarn i Pargas deltar i naturskola

5:28

Pargas stad får fart på barnen med utomhuspedagogik

5:58

Diskussion om artikeln