Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

YIT behöver mer tid för Wasa Station – föreslår att avtalet förlängs med Vasa stad

Uppdaterad 30.11.2022 10:07.
En illustration om hur Wasa Station kan se ut.
Bildtext A
Bild: YIT

YIT föreslår att avtalet med Vasa stad förlängs till 30.9.2023.

Det utmanande läget i världen har gjort att förhandlingarna med placerare har gått långsamt, och därför ansöks det om en förlängning av avtalet med nio månader. Beslut i ärendet fattas i december.

I genomförandeavtalet för projektet Wasa Station fastslås att de förutsättningar som gäller byggandet och de ekonomiska förutsättningarna bör vara uppfyllda innan man övergår till byggnadsskedet. Vid behov kan avtalet förlängas, ifall projektets åtgärder har framskridit och båda parterna är för en förlängning.

De förberedelser som gäller byggandet har redan framskridit långt och till exempel bygglovsplanerna är i praktiken klara. För närvarande beror det om projektet inleds på huruvida de ekonomiska förutsättningarna uppfylls.

– Under detta år har YIT aktivt främjat projektet vid placerar- och hyresförhandlingar. Kriget i Ukraina, som började i februari, har emellertid väsentligen påverkat världsläget och orsakat osäkerhet samt stigande finansieringskostnader, vilka återspeglas i de olika aktörernas beslutsfattande, säger sektordirektör Markku Järvelä i ett pressmeddelande.

Järvelä är medlem i Wasa Station -projektets ledningsgrupp.

YIT har föreslagit att genomförandeavtalets giltighetstid ska förlängas till 30.9.2023. Avtalet mellan Vasa stad och Wasa Station har också tidigare förlängts.

I projektets ledningsgrupp samt i stadens interna behandling har projektet främjats ändamålsenligt och genomförandeavtalet föreslås bli förlängt i enlighet med YIT:s förslag.

Diskussion om artikeln