Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ny trafikljusmodell ska hjälpa att motarbeta utbrändhet på arbetsplatser

Uttmattad kvinna ligger i en säng
Bildtext Forskarnas analys visar att i fjol hade 16,5 procent av den sysselsatta befolkningen i Finland förhöjd risk för utbrändhet, medan 7,4 procent sannolikt led av det.
Bild: MARIDAV

Var fjärde finländare i arbetslivet uppvisar symptom på utbrändhet. Arbetshälsoinstitutet vill nu ingripa genom en ny modell som ska känna igen och hjälpa anställda i riskzonen.

Den nya metoden omfattar gränsvärden som definierar sannolik utbrändhet, förhöjd risk för utbrändhet och inga symptom på utbrändhet. Kategorierna ska hjälpa både arbetsplatserna och hälsovården att bedöma risken för utbrändhet.

Enligt institutet kommer metoden till god användning, eftersom ungefär var fjärde finländsk arbetstagare uppvisar symptom på utbrändhet.

Utbrändhet är ett ihållande problem inom det finska arbetslivet, säger forskningsprofessor Jari Hakanen vid Arbetshälsoinstitutet.

”Ofta berättar utbrända anställda, deras chefer och kollegor att de inte har identifierat symptomen i tid. Nu finns det en pålitlig metod som både företagshälsovården och arbetsplatserna kan använda för att identifiera en belastad arbetsgemenskap”, säger Hakanen i ett pressmeddelande.

Oförmåga att ta tag i arbetsuppgifter

Trafikljusmodellen utgår från gränsvärden som signalerar höjd risk för utbrändhet och sannolik utbrändhet. Gränsvärdena har tagits fram genom att analysera svar av finländare i arbetsför ålder som lider av utbrändhet.

Liknande gränsvärden har tagits i bruk i Belgien och i Nederländerna, och de anses enligt Arbetshälsoinstitutet och vårdbolaget Mehiläinen, som varit med om att ta i bruk metoden, vara pålitliga.

”Modellen hjälper företagshälsovården med bedömningen av både enskilda arbetstagares situation och arbetsgemenskapens välbefinnande”, säger Mehiläinens ledande företagspsykolog Suvi Suortamo.

En analys utifrån den nya modellen visar att 16,5 procent av den sysselsatta befolkningen i Finland hade förhöjd risk för utbrändhet ifjol, medan 7,4 procent sannolikt led av utbrändhet.

Modellen skiljer symptom på utbrändhet från tecken på depression. Enligt modellen är centrala symptom för utbrändhet oförmåga och ovilja att ta tag i arbetsuppgifter, kronisk trötthet, psykisk distansering från arbetet samt försämrad kognitiv och emotionell kontroll.

Bra ledarskap motarbetar utbrändhet

Utbrändhet förknippas med alltför stor arbetsbörda, medan bra ledarskap och god kollegial stämning fungerar som förebyggande faktorer.

Ålder, kön och utbildningsnivå ser inte ut att avgöra vem som drabbas av utbrändhet.

”I den offentliga diskussionen pratas ofta om att unga och kvinnor har särskilt mycket symptom på utbrändhet. Utbrändhet kan ändå gälla vem som helst i situationer som är belastande eller där arbetet saknar resurser”, påpekar professor Jari Hakanen.

Källa: Arbetshälsoinstitutet