Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Planerna för nya enhetsskolan i Vasa framskrider

Stadsmiljönämnden i Vasa tar på onsdag kväll ställning till den nya enhetsskolan som ska byggas i centrum.

Det blir en ny skolhelhet för finskspråkiga i klasserna 1–9 .

Gymnastiksalen orsakade debatt tidigare i år och beslutet blev att bygga en tillräckligt stor sal som kan utnyttjas av stadens föreningar.

Den nya byggnaden beräknas kosta 22 miljoner euro och renoveringen av skolbyggnaden som redan finns på Handelsesplanaden 22 väntas kräva 11 miljoner.

Klart ska allting vara år 2026. Stadsmiljönämnden föreslås godkänna detaljplaneförslaget.

Relaterat

Jakobstad planerar ny svenskspråkig skola för årskurs 1-5

Beslutet kom till efter omröstning 7-4.

Barnens ytterkläder hänger i garderoben i S:t Karins svenska daghem.

Mindre dagisgrupper i Korsholm kan öppna för verksamhet i gamla Kuni-Vassor skola

Bildningsutskottet i Korsholm vill minska på dagisgruppernas storlek. Det skulle röra sig om grupperna i Kvevlaxområdet och kräva en investering på 700 000 euro i före detta skolan i Kuni.

Sirkkala skola får 10 000 euro för konst på skolgården

Konstsamfundet har beviljat 10 000 euro till Sirkkala skola för “pedagogiska pilotprojekt som stärker barns delaktighet i offentlig konst och stadsplanering”. Konstprojektet handlar om att skapa konst tillsammans med konstnären Maikki Rantala som sedan ska pryda Sirkkalas skolas nybygge och nyrenoverade skolgård.

Sirkkala skolas rektor Elise Kurtén är jätteglad över bidraget som utgör en del av finansieringen för att kunna förverkliga en ljus- och konststig som eleverna är med och skapar.

– Det är jätteglädjande att Maikki Rantala verkligen utgår från eleverna i sin konst. Det gäller både ljus- och konststigen och också den konst som kommer att pryda fasaden på skolans nybygge. Allt utgår från konst som barnen skapat, berättar Kurtén.

Eftersom Sirkkala skola består av flera hus så kommer ljus- och konststigen att binda samman skolan på ett fint sätt, berättar Kurtén.