Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

HPV-vaccinets täckning i Österbotten lägre än medeltalet

Täckningen av HPV-vaccinet är genomgående lägre i Österbotten och Mellersta Österbotten än i landet i medeltal. Det visar THL:s siffror.

Det gäller alla årsklasser som fått åtminstone en dos av vaccinet, flickor och pojkar. För flickornas del de som är födda mellan åren 2003 och 2010, och för pojkarnas del födda mellan 2005 och 2010.

Som exempel kan tas flickor födda 2008. I Österbotten och Mellersta Österbotten är täckningen cirka 73 procent, medan landets medeltal ligger på cirka 81 procent.

För pojkar födda 2008: cirka 62 procent i Österbotten och cirka 56 procent i Mellersta Österbotten. Landets medeltal var 70 procent.

HPV, alltså papillomvirus, orsakar flera olika former av cancer. Papillomvirus smittar vid hudontakt och sexuellt umgänge. Cirka 80 procent av alla människor får smittan någon gång under sitt liv, vilket exponerar dem för en allvarlig sjukdom.

Undersökningar visar att vaccinationsserien ger ett långvarigt skydd mot papillomvirusinfektion.

Relaterat

Pelés hälsotillstånd har försämrats – brasilianarens cancer har spridit sig

Fotbollslegendaren Pelés hälsa har blivit sämre. Enligt sjukhuset han vårdas på i Brasilien har hans cancer spridit sig, samtidigt som han vårdas för hjärt- och njursvikt, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Pelé har varit intagen på sjukhus sedan den 29 november. 82-åringen befinner sig inte på intensivavdelningen, men är i ett behov av utökad vård. Brasilianaren har diagnostiserats med cancer i tjocktarmen.

Pelés döttrar skrev i sin tur på Instagram att deras far inte kommer att kunna fira jul hemma utan måste stanna på sjukhuset.

Framsteg i finländsk cancerforskning

Cancerbehandlingar domineras av precisionsmedicin, där behandlingen skräddarsys utifrån information om patienternas individuella cancersjukdomar.

Finländska cancerforskare utvecklar metoder som gör det möjligt att undersöka patienters cancer i detalj. Forskningen framskrider bra och snart kan den inleda sin kliniska testfas.

Forskarna vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Helsingfors universitet och Tammerfors universitet har utvecklat ett sätt att odla en minitumör från cancerceller. Minitumören som används för att testa läkemedels effektivitet.

Cancerforskningen behandlar också ett blodprov som visar genetiska spår som kan avslöja början på en cancertumör.

Källa: STT

En leende kvinna ser in i kameran

Vasabon Eva-Maria Strömsholm utsedd till årets frivilliga

Medborgararenan rf har utsett Eva-Maria Strömsholm från Vasa till Årets frivillig 2022. I sitt val beaktar juryn Strömsholms förtjänstfulla frivilligverksamhet bland cancerpatienter.

Strömsholm har varit stiftande medlem och vice ordförande i Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland rf. Dessutom har hon i många år varit med i styrelsen för Österbottens Cancerförening samt i Finlands Cancerförenings delegation och organisationsutskott. Hon fungerar också som stödperson för cancerpatienter.

- Det fanns så många bra kandidater att jag inte hade kunnat föreställa mig att jag skulle vinna, säger Strömsholm i ett pressmeddelande.

Årets frivillig belönades i år för nionde gången.

Emilia Peuhu i Åbo universitets byggnad Medisiina D den 25.10.2022.

Cancerforskning i Åbo tog ny vändning – klibbiga utskott i cellerna kan både motverka och eskalera bröstcancer

Forskare i Åbo har kommit fram till att bröstcancerceller själva bygger upp en barriär som hindrar dem från att spridas i kroppen – men det gäller närmast i sjukdomens tidiga skede.