Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Byggavfall från Tryckis hjälper rena sura muddringsmassor från Södra viken i Ekenäs – Raseborg först med ny metod i stor skala

En spontmaskin slår ner spontar i Södra viken vid Fisktorget i Ekenäs.
Bildtext Arbetet med att köra ner spontar vid kajen i Södra viken har nyligen påbörjats.
Bild: Christoffer Westerlund

Det efterlängtade projektet i Södra viken i Ekenäs håller äntligen på att ros i hamn. Då de sura muddermassorna från havsbotten åtgärdas gör staden samtidigt sig av med byggavfall.

För några veckor sedan inleddes arbetet med att slå ner spontar vid kajkanten i Södra viken vid gamla stan. De längsta spontarna är upp till 16 meter långa och ska göra kanten stabilare.

Det har krävts ett tiotal år av planerande och omprioriteringar innan staden har kommit till skott med projektet. Dels har det handlat om miljölov från Regionförvaltningsverket som har förfallit, dels om pengar som inte har funnits.

Porträttbild av Raseborgs tekniska direktör Jan Grödahl vid Södra viken.
Bildtext Raseborgs tekniska direktör Jan Gröndahl tycker att det är spännande teknik som används då muddringsmassorna behandlas.
Bild: Christoffer Westerlund

Byggavfall används när massorna neutraliseras

När man har undersökt Södra viken har det visat sig att där finns sura sulfatjordar som måste neutraliseras. Därför körs muddringsmassorna till ett mottagningsställe vid Baggövägen där de deponeras och behandlas.

– I praktiken behandlas massorna i mottagningsbassänger som är beklädda med betong. Där blandas aska i massorna för att reglera pH-värdet, förklarar Raseborgs tekniska direktör Jan Gröndahl.

I den här neutraliseringsprocessen kan det också användas rivningsmaterial från olika byggen. Staden har till exempel fört byggavfall från Tryckeriteatern i Karis till bassängerna vid Baggövägen i Ekenäs.

Jan Gröndahl säger att det finns forskningsprojekt där man har undersökt att det här är möjligt.

– Men det här är första gången som det görs i industriell skala i Finland.

Efter år av planering har muddringen av Södra viken i Ekenäs kommit igång

13:03

Dessutom är bassängerna i Baggö byggda av återvinningsmassor från bland annat Horsbäck.

– Det är en win-win-situation, konstaterar Jan Gröndahl.

Förutom sulfatjordarna i viken finns det också jordmassor som innehåller gifter från bland annat båtarnas bottenfärger. Det handlar om 2 000–3 000 kubikmeter jord som förs till en specialmottagningsplats i Forssa.

Projektet ska vara färdigt 2024

Staden har bokat tre år för att slutföra projektet i Södra viken. Det hela inleddes hösten 2022 och ska vara klart senast våren 2024.

För tillfället är det varken möjligt att gå eller köra bil längs med viken mellan Fisktorget och Skepparträdgården. Meningen är i alla fall att sträckan längs med Södra hamngatan ska vara färdig till sommaren 2023 och då blir det möjligt att röra sig där igen.

Vid Skepparträdgården kommer arbetet att fortsätta hela nästa år.

Efterlängtat projekt

Christian Gröndahl bor i gamla stan i Ekenäs. Trots alla trafikarrangemang är han glad över att det här projektet äntligen är i gång.

– Det är väldigt viktigt för gamla stan att vi får bevara den här vattenspegeln, det är en väsentlig del av miljön, säger han.

Porträttbild av Christian Gröndahl i gamla stan i Ekenäs.
Bildtext Christian Gröndahl är ordförande för föreningen Gamla stan i Ekenäs.
Bild: Christoffer Westerlund

Trafikarrangemangen förorsakar en del problem, speciellt då det också råkar pågå andra stora byggen i anslutning till gamla stan.

– Men det är något man får försöka leva med och om det uppstår problem försöker vi lösa det tillsammans med staden.