Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Invånare går hårt åt vissa tjänstemän – nu har Lovisa stad nya anvisningar till anställda som känner sig trakasserade på sociala medier

En man sitter och jobbar vid sitt skrivbord och kollar i sin kalender.
Bildtext Personalchefen Thomas Grönholm upplever att sättet att ge feedback i sociala medier blir allt fränare och hårdare.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Lovisa stads chefer blir ibland osakligt bemötta och fränt kritiserade på sociala medier. Nu har arbetarskyddet gjort upp en plan på vad staden ska göra ifall en anställd blir trakasserad på nätet.

I Lovisa har staden sett över sina anvisningar för de anställda om sociala medier. Det nya är en modell för hur en anställd går till väga om hen känner sig trakasserad och påhoppad på sociala medier.

– Det har kommit fram på vissa håll att det kanske skulle finnas behov av en sådan här anvisning. Kommuninvånare kritiserar mycket hårt, ibland osakligt, vissa tjänsteinnehavare för vissa saker, säger personalchefen Thomas Grönholm.

En man i blå kavaj står framför en trappa i ett äldre hus. Han tittar in i kameran.
Bildtext Tidigare har det funnits anvisningar om hur anställda vid staden ska bete sig på sociala medier. Nu har anvisningarna kompletterats, berättar Thomas Grönholm.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Anvisningarna lyfter fram att osakligt bemötande på sociala medier är en arbetshälsorelaterad fråga. Blir en anställd trakasserad kan hens arbetshälsa och arbetsförmåga försämras.

I anvisningarna lyfts det också fram att man kan få stöd och hjälp av arbetarskyddet och sin chef och att de anställda inte måste stå ut med oskälig kritik.

Personer i chefspositioner utsatta

Såvitt Grönholm vet är det den operativa ledningen vid Lovisa stad som är utsatt för problemet. Det har också förekommit frän kritik mot ledande tjänsteinnehavare vid enheterna för näringsliv och infrastruktur samt på bildningssidan.

De två sistnämnda sköter serviceformer där invånarna på ett eller annat sätt blir personligt berörda. Det kan handla om exempelvis skolor och dagvård eller plogning av vägar, berättar Thomas Grönholm.

Det kan vara frågor som väcker känslor, vilket i sin tur påverkar fräckheten i kommentarerna på sociala medier.

Så länge man håller sig till feedback om servicens nivå eller resultat så är det okej

― Thomas Grönholm, personalchef i Lovisa

Grönholm gör skillnad mellan att kritisera kommunens arbete och den anställda i fråga. Han tror att det i en rätt liten kommun som Lovisa lätt kan gå så att man går åt personen som ansvarar för vissa frågor.

– Så länge man håller sig till feedback om servicens nivå eller resultat så är det okej. Men då många känner de ledande tjänstemännen i staden så är tröskeln lägre att ta till fränare toner, säger han.

En av fyra stadsdirektörer har trakasserats

En undersökning som Kommunförbundet gjort bland landets stads- och kommundirektörer visar att drygt 40 procent av direktörerna har fått utstå trakasserier eller hot.

Det allra vanligaste är att osakligheterna framkommer i mediers kommentarsfält eller i de sms-spalter som vissa tidningar har.

I undersökningen kom sociala medier på en fjärde plats.

I Lovisa kommer arbetarskyddet att hålla korta utbildningar för personalen nästa år, så att vetskapen om de nya anvisningarna når ut bland de anställda.

Diskussion om artikeln