Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finland godkänner inte EU:s förordning om restaurering av ekosystem i sin nuvarande form – Centern ställde krav in i det sista

Från 2022
Uppdaterad 30.11.2022 17:26.
Puro virtaa vaaran metsäisten rinteiden halki.
Bildtext Satu Hassi (De Gröna) är ordförande för stora utskottet.
Bild: Timo Valtteri Sihvonen / Yle

Stora utskottet i riksdagen kräver ändringar i EU-förslaget. Alla partier förutom Sannfinländarna ställde sig bakom utlåtandet.

Riksdagens stora utskott har idag gett sitt utlåtande om EU:s förslag om återställande av natur.

Utskottets utlåtande, som också utgör Finlands officiella linje i frågan gentemot EU, godkänner förslaget med vissa ändringar.

Stora utskottets ordförande Satu Hassi (De Gröna) är glad att en väldigt stor majoritet, 20 mot 5, röstade för utlåtandet.

Alla partier förutom Sannfinländarna godkände utskottets utlåtande.

– Alla de bekymmer som kollegerna har fört fram i diskussionerna i riksdagen finns med här i stora utskottets utlåtande. Det är lite tårta på tårta på det sättet att vi har en jultårta och en runebergstårta på den, och ännu en fastlagsbulle med både mandelmassa och sylt, säger Hassi.

Centern har satt sin prägel på utlåtandet. Det innehåller krav på kostnadseffektivitet och nationellt handlingsutrymme i hur förslaget ska tillämpas på medlemsländerna.

Jag tror att vi alla var ganska irriterade på Centern

Eva Biaudet (SFP)

Regeringens ursprungliga ståndpunkt var att Finland kräver förändringar och det är också riksdagens åsikt. Utlåtandet listar kanske lite mer detaljerat vad som ska förändras, säger Hassi.

– Huvudlinjen är densamma. Det är viktigt att skydda biodiversiteten, men vi måste hitta en lösning som är billigare och som tar bättre hänsyn till nationella förhållanden.

Utskottsledamot Eva Biaudet från SFP säger att det fortfarande finns väldigt många frågor som är oklara, speciellt återställningens kostnadsberäkningar behöver preciseras.

– Det har också kommit fram att en del av kostnaderna, till exempel hälften av kostnaderna som gäller vattendrag, redan täcks av andra direktiv. Det finns överlappningar som i sig gör att effekterna inte är så stora just av den här förordningen, säger Biaudet.

Centern ställde krav in i det sista

Ännu en timme före utskottsmötet skulle börja drogs förslaget bort från utskottets agenda och det såg som att det skulle bli ännu en dag av utskottsstridigheter.

Både Hassi och Biaudet bekräftar att förhandlingarna var långa och att de sista överenskommelserna skedde precis innan mötet skulle börja.

– Vi har skrivit om och fyllt i alla möjliga skrivningar för att komplettera det här och vi lyckades få en bred enighet, säger Biaudet.

Enligt Biaudet har det inte varit optimalt att regeringen inte kunnat hålla ihop.

– Jag tror att vi alla var ganska irriterade på Centern i det här skedet eftersom vi har försökt ändra och ändra på skrivelser så att det ska kunna godkännas av dem.

Centerns utskottsmedlem Jouni Ovaska säger att det som Centern fick igenom är en förståelse för att Finland själv ska få bestämma över sina skogar.

– Vi vill att finska skogsägare även i framtiden ska få sköta sina egna marker. EU försöker med sina många förslag påverka beslut som hör till den här riksdagen, säger Ovaska.

– Ofta har man inte riktigt förstått vad som har varit innehållsförändringen, utan det har mera handlat om prestige och man har velat ge en bild av att man tycker väldigt annorlunda, säger Biaudet.

De enda som inte kunde godkänna utlåtandet var Sannfinländarna.

– Deras argument var att EU inte överhuvudtaget ska syssla med sånthär. Inte tycker de säkert att det ska göras nationellt heller, säger Biaudet.

Så här behandlas EU-förslaget

EU-förslaget har behandlats i riksdagen under hösten. I Finland och Sverige har skogen blivit en knäckfråga och länderna har börjat samarbeta för att påverka EU i skogsfrågor.

Återställningskraven är arealmässigt stora och det står klart att även privata skogsägare måste delta i talkot.

Oppositionen gjorde en interpellation om att regeringen misslyckats med att påverka lagförslaget och föra fram Finlands intressen när ärendet beretts inom EU. Regeringen fick fortsatt förtroende.

Stora utskottets utlåtande utgör Finlands officiella linje gentemot EU.

Vid årsskiftet tar Sverige över ordförandeklubban i Europeiska unionens råd. Sverige har hittills varit ytterst kritiskt till förslaget och forskare befarar att Sverige kan försöka förhala och urvattna förslaget.