Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Så kan Finland och Sverige förändras i Nato – forskare kritisk till Sveriges inställning: “Svenska politiker tycks sakna vision”

Karta över Norden.
Bildtext Det nordiska försvaret kommer att förändras då Finland och Sverige blir Natomedlemmar.
Bild: Mostphotos

Finland har en klar bild av vad man vill med sitt Natomedlemskap, medan Sverige saknar vision. Det säger den svenska forskaren Håkan Edström till Svenska Yle.

Den stora säkerhetskonferensen ”Berlin Security Conference 2022”, som drog igång i onsdags, präglas av Nordens och Nordatlantens ökade betydelse för europeisk säkerhet. Kriget i Ukraina, energikrisen och Finlands och Sveriges Natoansökningar har inneburit en revitalisering av Nordens strategiska värde.

Att Finland och Sverige blir Natomedlemmar innebär en ny säkerhetspolitisk spelplan i norra Europa, men för att anpassa sig till den måste Finland och främst Sverige förändra sin syn på det egna försvaret.

Suomen, Naton ja Ruotsin liput sinistä seinää vasten. Lippujen takana näkyy Naton Bukarestissa pidettävän kokouksen logoja.
Bildtext Finland och Sverige närmar sig ett Natomedlemskap.
Bild: Robert Ghement / EPA

Från att i första hand ha fokuserat på det nationella försvaret måste man gå över till en syn på att man är med i ett kollektiv och försvarar Natos territorium tillsammans. Det här betyder olika saker för länderna.

Det säger Håkan Edström, docent i statsvetenskap och universitetslektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan i Stockholm. Han menar att det finns en stor skillnad i hur förberedda Finland och Sverige är på denna förändring.

– Det är en skillnad på strategisk kompetens mellan de båda länderna, säger Håkan Edström.

Politisk pragmatism saknas i Sverige

Han pekar på att Finland sedan 90-talet arbetat på att förbättra sitt nationella försvar och byggt upp en försvarsstrategi som utgår från en trovärdig avskräckning, med bland annat satsningar på flygvapnet.

Utöver det har man haft en Natooption i många år som lett till att försvaret varit Natokompatibelt och det politiska samarbetet över partigränserna har varit intimt.

Magdalena Andersson puhujapöntössä. Kuvan vasemmassa reunassa Peter Hultqvist ja Ann Linde.
Bildtext Sveriges Socialdemokrater var länge övertygade över att Sverige inte ska gå med i Nato.
Bild: Fredrik Persson / EPA

– Man ska inte heller glömma bort de försvarskurser som ordnas i Finland där man också inkluderar näringslivet och ledande personer i hela samhället. Då skapas en nationell samsyn kring försvars- och säkerhetsfrågor, säger han och fortsätter:

– Den här typen av politisk pragmatism som finns i den finska riksdagen är det en total avsaknad av i Sverige. Det skiljer länderna åt.

Överbefälhavarens jobb blir lättare i Nato

Håkan Edström menar att avsaknaden av pragmatism samtidigt leder till att man inte har en tydlig bild av vad man vill ha av sitt Natomedlemskap.

– Problemet är att det egentligen finns en enda person som har haft en helhetsbild i Sverige, och det är Överbefälhavaren, han har haft rollen att skapa någon typ av helhet, en syntes, säger Edström.

Sveriges överbefälhavare Micael Bydén sitter vid en skylt där det står Folk och Försvar.
Bildtext Sveriges Överbefälhavare Micael Bydén.
Bild: Lucas Dahlström / Yle

I Sverige är det Överbefälhavaren (ÖB) som leder Försvarsmaktens verksamhet, både nationellt som internationellt, utgående från riksdagens och regeringens beslut.

På grund av att det inte funnits konsensus kring landets försvarspolitik har ÖB:s roll varit svår i ett splittrat politiskt klimat, enligt Edström. Den rollen blir lättare i Nato.

– Det kommer att finnas generaler och amiraler från Nato som kommer att se till att svensk försvarsplanering och utveckling av försvarsmakten går i takt med övriga Nato.

”Visionslösa” svenska politiker

Håkan Edström menar att den finska och svenska Natodiskussionen före ansökan också speglades av de två ländernas olika politiska kultur.

I Finland har man haft en Natooption sedan 90-talet, medan man i Sverige inte diskuterat Nato – åtminstone inte över landets blockgränser.

svensk militär personal vadar i vatten från båt
Bildtext En hurdan försvarspolitisk roll ska Sverige och Finland ha i Nato?
Bild: Yle / Monica Slotte

Därför, menar Edström, går Sverige in i Nato utan att ha en tydlig bild av vad man vill ha av sitt medlemskap.

– När medlemskapet är klart och man går in i förhandlingar i Nato om vilken försvarsprofil Finland respektive Sverige ska ha så måste man ha en egen vilja. Vad är det för vision man vill ha? frågar sig Edström och fortsätter:

– Jag skulle näst intill säga att svenska politiker är visionslösa, medan så absolut inte är fallet i Finland.

Vad blir vår roll i Nato?

Håkan Edström tror att Finland och Sverige kommer att få olika roller i Nato, ungefär som de roller Danmark och Norge har i dag.

Danmark har blivit ett land som främst erbjuder sina militära kapaciteter utanför sitt eget territorium. Landets soldater har varit med på svåra uppdrag i exempelvis södra Afghanistan.

Norge har å andra sidan främst blivit en mottagare av hjälp och aldrig släppt fokus på sitt nationella försvar.

– Jag tror att det är naturligt att Finland kommer bli en typ av mottagare, i och med sin långa gräns mot Ryssland. Men vi i Sverige måste släppa tanken på att vi är någon typ av frontstat. Vi måste inta någon liknande roll som Danmark har gjort, säger Edström.

Natoövning vid Vinga fyr
Bildtext Sveriges roll kan komma att likna Danmarks i Nato.
Bild: Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten

Han kallar tanken på en framtida rysk landstigning i Sverige som ”befängd” och därför måste landet, i stället för att fokusera på att rusta upp det nationella försvaret, hitta andra uppgifter kopplat till det kollektiva försvaret av Nato.

Den svenska synen på försvaret måste alltså ändras betydligt mer än den finska. Finlands armé kommer fortsättningsvis att fokusera på försvaret av nationen, på grund av Finlands långa landgräns mot Ryssland. Men för den svenska armén blir uppgiften en annan.

– Det är ju inte Sverige vi ska försvara, det är ju Nato. Genom att försvara Natos gränsområden så försvarar vi oss själva.

Sverige kryper för Turkiet – Erdoğan mjölkar allt ur Nato-kon

15:06