Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Redan 10 minusgrader i södra Finland kan orsaka en elkris – Carunas, Helens och Elenias kunder skulle drabbas först av ett elavbrott

En anställd vid elnätsbolaget Caruna sitter vid ett halvcirkelformat bord och följer med ett stort antal monitorer både på bordet och på väggen framför bordet.
Bildtext Eldistributionsbolaget Carunas kontrollrum är bemannat dygnet runt. Det gäller att se till att bolagets 720 000 kunder har tillgång till el.
Bild: Jouni Immonen / Yle

Elbrist kan uppstå när det blir kallare väder också i södra Finland. Stamnätsbolaget Fingrid kan tvingas dra igång sitt beredskapsprogram redan vid 10–15 minusgrader.

Risken för roterande elavbrott har ökat under vintermånaderna.

De första varningarna om att elläget är spänt har vi redan fått. Tidigare i veckan uppmanade elbolagen Lumme-energia och Väre finländarna att spara el. När temperaturerna har sjunkit har elförbrukningen ökat och börselen har blivit dyrare bland annat på grund av vädret: om det är lugnt väder produceras mindre vindkraft.

Att ibruktagningen av den tredje reaktorn i kärnkraftverket i Olkiluoto kan ske tidigast i januari har också ökat oron för hur elen ska räcka till.

Ett stort antal aktörer, bland dem arbets- och näringsministeriet, stamnätsbolaget Fingrid och eldistributionsföretagen, har på förhand gjort upp en plan över hur man gör om elbrist hotar och hur man kommunicerar om det till medborgare och företag.

10–15 minusgrader i södra Finland kan orsaka elbrist

Enligt Fingrid uppstår en speciellt utmanande situation om vi får en period av kallt väder som samtidigt drabbar Finland och de övriga Östersjöländerna.

– Tidigare år har situationer med toppkonsumtion uppstått när det har varit ordentligt kallt i hela Finland i flera dagar, alltså ungefär 10–15 minusgrader i södra Finland och 20–30 minusgrader i mellersta och norra Finland, säger Fingrids direktör Tuomas Rauhala.

I vinter kan Fingrid vara tvungen att inleda sina beredskapsåtgärder redan vid varmare temperaturer. Elproduktionen ska ju hålla takt med konsumtionen.

– Det finns många osäkerhetsfaktorer nu. Vad är situationen i södra Sverige och hur återspeglas läget i Mellaneuropa där? Hurdan är den inhemska produktionen? Det betyder att vi nu redan med lindrigare kyla, alltså när södra Finland har 10–15 grader kallt, följer med läget noggrannare än tidigare år, säger Rauhala.

En sannolik brist på vindkraft ökar bekymren, eftersom det sällan är blåsigt när det är kallt. Rauhala säger också att det finns en risk för att grannen inte heller har tillräckligt med el.

– Frågan är om vi kan få el från grannländerna och i synnerhet från södra Sverige. Om det är 15–20 grader kallt i Stockholm så brukar det bli toppkonsumtion där också.

Beredskap och varningar när strömbrist hotar

Fingrid följer med väderkartorna och balansen mellan konsumtion, produktion och import dygnet runt. Om vädret blir kallare och effektläget mer pressat är det dags att höja beredskapen.

– När vi höjer beredskapen kan vi be om mer personal till stamnätscentralens kontrollrum. Vi informerar också eldistributionsbolagen om läget. Om situationen blir mer pressad kallar vi också in ett kommunikationsteam för att förmedla lägesinformation till statsförvaltningen och online till alla andra också, säger Maarit Uusitalo, chef för Fingrids kontrollrum.

Om den pressade situationen bara förvärras och det inte verkar möjligt att nå balans är det dags att skicka ut ett budskap om ”stor risk för elbrist”.

– Vi kollar ytterligare en gång att all produktion är tillgänglig, om prognoserna är korrekta och hur mycket el vi kan få tag på från Sverige eller grannländer. Om konsumtion och produktion fortfarande inte verkar gå jämnt ut till exempel under de första timmarna en vardagsmorgon så startar vi reservkraftverken. Vi skickar också ut ett meddelande till distributionsbolagen, ministerier och de marknadsaktörer som ansvarar för balansräkningen. Det innebär att man står inför det skede då konsumtionen kopplas från, alltså officiellt elbrist.

Kommunikationen till eldistributionsbolagen förändras också - då tar man i bruk en officiell telefonlinje.

Först ringer Fingrid upp de femton största distributionsbolagen, eftersom de sköter över 70 procent av distributionsnäten och elkonsumenterna. De tre största är Caruna, Helen och Elenia, med sammanlagt 1,7 miljoner kunder. Det är nätbolagen som i praktiken sköter om att elen stängs av inom sitt område och också kommunicerar direkt med sina kunder.

– Vi börjar med de största, för då blir det mer konsumtion som kopplas bort med ett samtal, säger Uusitalo.

Maarit Uusitalo, valvomopäällikkö Fingrid.
Bildtext Vi har gjort upp en kommunikationskedja som vi använder för att varna om risken för strömbrist, säger Maarit Uusitalo som är chef på Fingrids kontrollrum.
Bild: Jouni Immonen /Yle

Hos Caruna ringer ”den” telefonen

Då ringer ”den” telefonen bland annat hos Caruna. Det är faktiskt frågan om en telefon som inte i allmänhet används.

– När samtalet kommer så ringer vi ett motsamtal för att kolla att det är rätt adress som ringer. Fingrid informerar oss om vid vilket klockslag effekten ska ner och hur stor sänkning som behövs, säger driftschef Jörgen Dahlqvist på Caruna.

Via Caruna Ab:s och Caruna Esbo Ab:s (Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, centrala Joensuu) ledningar överförs el till 720 000 kunder i södra, sydvästra och västra Finland samt i Joensuu, Koillismaa och Satakunta.

I kontrollrummen har man förstås förberett sig på risken för elbrist efter tidigare meddelanden från Fingrid. Mer folk har kallats in och kunder har informerats via webbplatser och sociala medier om hur situationen verkar utvecklas.

Strax innan de roterande elavbrotten inleds skickar Caruna dessutom ut SMS.

– Ett par timmar före [avbrottet] skickar vi ett textmeddelande till kunderna i de områden som drabbas där vi informerar om när det två timmar långa avbrottet inleds, säger Dahlqvist.

Tiotusentals meddelanden ska nå fram till kunderna.

– Hos oss betyder en effektsänkning på cirka 10 procent betyder ungefär 70 000 kunder. Avbrotten har inte begränsats till specifika områden, utan de kommer att förekomma runt om i våra nätområden från Esbo till Kuusamo, säger Dahlqvist.

Sannolikt skulle de roterande elavbrotten inträffa under konsumtionstopparna, alltså på morgonen och i början av kvällen.

Finlands största eldistributionsbolag Caruna (Caruna Ab och Caruna Esbo Ab) har omsorgsfullt förbrett sig på roterande strömavbrott, säger verkställande direktör Jyrki Tammivuori. - Spela upp på Arenan

Elbrist som avancerar snabbt är mer dramatiskt och kan inträffa när som helst. Det är elbrist som kan uppstå i ett pressat läge om ett kraftverk eller en överföringskabel får något fel.

– Då införs roterande elavbrott med tio, femton minuters varsel. Då hinner vi inte informera på förhand, utan ger informationen i efterhand, varnar Dahlqvist.

Varningar om risk för elbrist kan komma ofta

Det kan också gå så att Fingrid och distributionsbolagen flera gånger i vinter varnar om att läget är pressat, men utan att det resulterar i elavbrott.

I stället för att bli blasé lönar det sig att vara nöjd varje gång, föreslår Dahlqvist.

– Om varningen har fått företag och hushåll att tillfälligt minska sin konsumtion så mycket att elavbrott inte behövs så är det ju en bra situation.

Jörgen Dahlqvist är driftschef på Caruna.
Bildtext Om vi minskar effekten med tio procent betyder det att ungefär 70 000 kunder blir utan el, säger Carunas driftschef Jörgen Dahlqvist.
Bild: Jouni immonen / Yle

Artikeln är en översättning och bearbetning av Yle Uutisets artikel Jo 10 asteen pakkanen Etelä-Suomessa voi laukaista sähkökriisin – katko iskisi Carunan, Helenin ja Elenian asiakkaisiin ensimmäisten joukossa av Minna Pantzar. Översättning: Sara Torvalds.