Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finländarna fick rekordsumma i kapitalinkomster och överlåtelsevinster i fjol – mest vinster fick de som bor i Helsingfors centrum och i Grankulla

En person håller i en penna och har en bunt papper framför sig på ett bord. En annan person pekar på något i ett av pappren med sitt finger. Personernas ansikten syns inte.
Bildtext Största delen av dem som fick överlåtelsevinster i fjol var män. Bilden är en arkivbild från en investeringsmässa i Helsingfors 2018.
Bild: Laura Railamaa / Yle

Finländska skattebetalare samlade ihop en rekordsumma kapitalinkomster i fjol, uppger Skatteförvaltningen. Också beloppet av de skatter som samlades in på kapitalinkomsterna var rekordhögt.

Sammanlagt fick finländare 17,5 miljarder euro i kapitalinkomster i fjol. Av summan kom 8,1 miljarder euro av överlåtelsevinster, alltså från försäljningen av värdepapper och övriga tillgångar som bland annat inkomster av fastigheter, bostadsaktier, virtuella valutor och aktier i onoterade bolag.

Uppgifterna om kapitalinkomsterna framgår av den inkomstskattestatistik för 2021 som Skatteförvaltningen har publicerat i dag.

Beloppet av de skatter som samlades in på kapitalinkomsterna var också rekordhögt i fjol. Totalt samlades det in 4,4 miljarder euro i skatter, vilket är nästan 43 procent mer än året innan.

Av överlåtelsevinsterna på över en miljon var männens andel 91 procent

― Aki Savolainen vid Skatteförvaltningen

Den som får överlåtelsevinster är oftast en medelålders man från Nyland

Antalet personer som fått överlåtelsevinster har ökat från år till år, uppger produktägare Aki Savolainen, som ansvarar för statistiken på Skatteförvaltningen.

”I fjol var det första gången som mer än 400 000 personer fick överlåtelsevinster av offentligt noterade värdepapper. Nästan 90 000 personer fick också överlåtelsevinster av övriga tillgångar. Sett i euro var största delen av överlåtelsevinsterna små eftersom inkomsten för 80 procent av mottagarna understeg 10 000 euro. Medianen av överlåtelsevinsterna var 1 611 euro år 2021”, säger Savolainen i ett pressmeddelande.

846 personer fick mer än en miljon i överlåtelsevinster, sammanlagt samlade de här personerna in 2,5 miljarder euro.

Det var framför allt 40–60-åringar bosatta i Nyland som fick överlåtelsevinster i fjol. Mest överlåtelsevinster fick de som bor i Helsingfors centrum, Främre Tölö, Brunnsparken och Ulrikasborg. Näst mest överlåtelsevinster fick personer som bor i Grankulla och i Mattby i Esbo.

Mest överlåtelsevinster fick personer bosatta i Helsingfors centrum och Främre Tölö
De postnummer-områden där invånarna hade de största sammanräknade överlåtelsevinsterna 2021Överlåtelsevinster (miljoner euro)Andel av hela landetsöverlåtelsevinster
Hela landet8 075
00100 Helsingfors centrum – Främre Tölö1491,8 procent
00140 Brunnsparken – Ulrikasborg1151,4 procent
02700 Grankulla971,2 procent
02230 Mattby851,1 procent
00150 Eira – Ärtholmen791 procent

Största delen av dem som fick överlåtelsevinster var män.

”Av överlåtelsevinsterna på över en miljon var männens andel 91 procent. Av alla som fått överlåtelsevinster var 81 procent män. Grovt taget går det att säga att personen som fick mest överlåtelsevinster i fjol var en nyländsk man i medelåldern”, säger Savolainen.

Överlåtelsevinsterna har bara två gånger tidigare överstigit fem miljarder

Beloppet av överlåtelsevinster har överstigit gränsen på fem miljarder euro endast två gånger tidigare, åren 2007 (5,4 miljarder) och 2020 (5,3 miljarder). Förklaringen till ökningen i fjol är att börskurserna då nådde upp till rekordnivåer.

I fjol betalades också rekordmycket dividendinkomster till finländare, totalt för 5,8 miljarder euro.

Av detta belopp beskattades 0,6 procent som förvärvsinkomst och 2,7 miljarder som kapitalinkomst, enligt Skatteförvaltningen. Av det totala beloppet var 2,5 miljarder euro skattefria utdelningar.

Av de utbetalade utdelningarna kom 1,5 miljarder euro av noterade bolag, 4,1 miljarder euro av onoterade bolag och 0,2 miljarder av utdelningar från utlandet.

Cirka 10 000 personer fick utdelningar på mer än 100 000 euro i fjol. Det totala beloppet av utdelningar som utbetalades till dessa personer var drygt 2,7 miljarder, det vill säga nästan hälften av totalbeloppet av alla utdelningar.

En mobilskärm som visar ett quiz.

Gissa – har du mer eller mindre pengar på fickan än grannen?

Allting blir dyrare och den egna plånboken allt tunnare. Samtidigt var alla vänner i Grekland under höstlovet. Eller på Maldiverna. Åtminstone i Tallinn. Hur har alla andra råd? Eller har de? Gör vårt test och se vad du vet om dina inkomster.