Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

“För höga hastigheter och farliga omkörningar” – stort invånarmöte i Lappträsk om framtiden för riksväg 6

Bild på en vägskylt på vägen, riksväg 6
Bildtext Riksväg 6 är en del av vägnätet för stora specialtransporter och är vägen som förbinder sydöstra Finland med huvudstadsregionen.
Bild: Yle/Daniela Ilvonen

Riksväg 6 ska förbättras och bli tryggare att använda på sträckan mellan Forsby och Kouvola. När det här konkret kommer att ske är ännu öppet. Några budgetmedel finns inte reserverade.

Det är NTM-centralerna i Nyland och Sydöstra Finland som har startat utarbetandet av en åtgärdsutredning för att förbättra vägen.

Enligt de preliminära planerna ska bland annat alla enskilda korsningar bort och omkörningsfiler samt mitträcken ska byggas.

I onsdags presenterades vägutredningen i Sjökulla i Lappträsk. Ett femtiotal personer var på plats, mest män. Så gott som alla var överens om att vägen med två breda körfiler är besvärlig och farlig.

Frank Ollas bor intill riksvägen vid Lappträsk kyrkoby och har också skog längs med vägen.

– Vägen är farlig med för hög hastighet och ibland är det fyra bilar i bredd på körfältet, säger han.

Om han bara kan så undviker han att köra längs med riksväg 6.

– Ibland måste jag använda den, men jag kör nog längs småvägar så långt det går.

Vägkarta.
Bildtext Under kvällen passade många deltagare på att noga granska den väldigt preliminära vägplanen.
Bild: Mikael Kokkola / Yle

Att det nu läggs upp planer för att förbättra trafiksäkerheten ser Frank Ollas som bara bra. Det sker för många olyckor. En tanke är att slopa alla enskilda korsningar längs med riksväg 6.

– Jag är nog av samma åsikt. Det finns många farliga korsningar.

Sträckan som nu sätts under lupp är 51 kilometer lång. Målet är att till år 2050 helt ha förnyat och förbättrat riksväg 6 mellan Forsby och Kouvola. Åtgärderna ska ske gradvis.

– I dag när vi kom körande längs med riksvägen var det snö och slask på mitten av det breda körfältet, vägen behöver nog förbättringar, säger vägplanerare Toni Martikainen från AFRY Finland.

Under perioden 2012-2021 omkom tio personer i olyckor på riksväg 6. I alla fall utom ett handlade det om frontalkrockar. Olycksrisken, olyckor som lett till personskador/miljoner fordonskilometer, varierar mellan 3,1 och 5,6 på 6:an. Medelvärdet för riksvägar är 4,6.

Vägplanerare Toni Martikainen.
Bildtext Vägplanerare Toni Martikainen, i blått, och fundersamma invånare.
Bild: Mikael Kokkola / Yle

– Statistiken visar på många dödsfall och det är en sak vi vill beakta genom att planera ett mitträcke, säger Martikainen.

Mikael Karlsson, SFP-politiker i Lovisa, har via sina uppdrag i FBK fått uppleva riksvägens mörka sidor.

– Vi har nog haft många olyckor på vägen. Det är farligt då det kan vara fyra bilar i bredd. Man kör om ganska vårdslöst. Sikten på vägen är det ändå inget fel på, säger han.

Istället för de enskilda korsningarna ska planskilda byggas längs med vägen. De blir färre till antalet och därför finns det behov av att bygga en parallell väg för att betjäna den lokala trafiken. En sak som väckte mycket debatt under mötet.

– Säkert är det en bra sak för dem i trafiken som ska långa vägar förbi, men för jordbrukare och skogsägare blir det svårare att komma till sina fastigheter via andra vägarrangemang, säger Mikael Karlsson.

Ett fullsatt auditorium.
Bildtext Intresset för utvecklingen av riksväg 6 vart stort i auditoriet i Sjökulla i Lappträsk.
Bild: Mikael Kokkola / Yle

För vägplanerarna handlar det om trygghet.

– Det är en fråga om trafiksäkerhet. Plankorsningar med höga hastigheter är alltid riskpunkter. Planskilda korsningar är tryggare, säger Toni Martikainen.

Till de påtänkta åtgärderna i utredningen ingår också mera viltstängsel, omkörningsfiler, mera belysning och pausplatser.

Trafikmängden längs med riksväg 6 uppgår till mellan 5 500 och 6 100 fordon i dygnet. Av det utgör den tunga trafiken cirka 15 procent.

“För höga hastigheter och farliga omkörningar” - stort invånarmöte i Lappträsk om framtiden för riksväg 6

6:58

Diskussion om artikeln