Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Trafikpark och pumptrackbana planeras i Vasa

Metviksparken i Vöråstan i Vasa kan få både en trafikpark och en pumptrackbana.

Trafikparken är som en stad i miniatyr där barn får lära sig trafikreglerna, medan pumptrackbanan är en bana för tex cyklar utan pedaler - genom att flytta sin tyngdpunkt får man fart på banan.

Kostnaderna är beräknade till totalt knappt 700 000 euro. Trafikparken skulle kunna anläggas nästa år och pumptrackbanan 2024.

Stadsmiljönämnden i Vasa beslöt vid sitt möte på onsdagen att ansöka om statligtstöd för de här projekten. Upp till 35 procent av kostnaderna kan täckas av statliga medel. Man ska också försöka få med lokala företag att stödja projektet.

Relaterat

Vaasan taiteiden yö 2022

Vasa har över 68 000 invånare för första gången

I över hälften av de österbottniska kommunerna minskade befolkningen.

Hastigheten sänks på Vasa motorväg vid bron över Gamla Vasa kanal

Hastighetsbegränsningen sänks tillfälligt till 80 km/h på grund av en sättning i bron.

Hastighetsbegränsningen på 80 km/h införs längs Vasa motorväg på körbanan som går söderut, mot Tammerfors. Begränsningsområdet ligger ungefär mellan Förbindelsevägen (riksväg 8) och Kanalbrovägen (väg 7156).

Också accelerationsrampen söderut vid Långbackens planskilda anslutning hör till begränsningsområdet.

Skyltar om den tillfälliga hastighetsbegränsningen 80 km/h läggs upp genast och begränsningen gäller till sättningen har reparerats.

Folk står och väntar på en buss i Vasa centrum en dag i november.

Mycket klagomål mot Vasas busschaufförer: ”Igen är bussen försenad och dottern hinner inte till skolan”

Vasas lokaltrafik får mycket respons gällande chaufförernas beteende. Operatören säger att anmärkningar delas ut i konstruktiv anda.

Söfuk får riva gamla "sjukis" i Vasa: ”Pengarna borde få gå till undervisning”

Vasa stads byggnads- och miljönämnd beviljar rivningstillstånd för Seriegatan 2 i Roparnäs i Vasa, i folkmun kallad sjukis.

Byggnaderna ägs av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (Söfuk). Byggnaderna har bland annat fungerat som undervisningslokaler, men står idag tomma. Söfuk har länge försökt sälja byggnaderna men inte lyckats och underhållet kostar årligen 120 000 euro.

Byggnads- och miljönämndens ordförande Johan Ångerman (SFP) uppger att nämnden diskuterade ärendet länge och ansåg att det är synd att riva byggnader som det gått tid och energi till att bygga och underhålla.

– Men Söfuks pengar borde få gå till undervisning snarare än byggnadsunderhåll, säger Ångerman.

Söfuk planerar inleda rivningsarbetet så fort beslutet vunnit laga kraft efter lagstadgad besvärstid.

Enligt Johan Ångerman finns idag inga klara planer för vad som ska ske på de samägda tomterna. En detaljplaneändring för Roparnäs planeras men ligger flera år fram i tiden.

Vasa centralsjukhus uppmärksammas som utbildare

Vasa centralsjukhus har utnämnts till en ständigt framgångsrik utbildningsanordnare (kestomenestyjä).

Hedersomnämnandet beviljades av Läkarförbundet och Yngre läkares förening, som årligen samlar in respons av specialiserande läkare.

Överläkaren i gynekologi och förlossningar Jennica Kööpikkä gläds över den nya titeln.

− Målet är att vi i framtiden ska ha kompetenta kollegor. Men naturligtvis hoppas vi också att de som specialiserar sig hos oss ska se Vasa som en bra arbetsplats och en bra plats att bo på, säger Kööpikkä i ett pressmeddelande.

Överläkaren i endokrinologi Otto Knutar tror att det positiva resultatet beror på den goda sammanhållningen.

− Vasa centralsjukhus är tillräckligt litet för att kännas hemtrevligt men tillräckligt stort för att vi ska kunna introducera de studerande även i mer sällsynta arbetsuppgifter, säger Knutar.