Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ny studie: Hemvårdsstöd illa för både mamma och barn – högre risk för ungdomsbrottslighet bland hemvårdade barn

Färggranna leksaker ligger utspridda på en svartvit matta.
Bild: Susanna Pesonen / Yle

Hemvårdsstödet har negativa ekonomiska följder för de mammor som stannar hemma i stället för att förvärvsarbeta. Även barnen påverkas negativt enligt en färsk studie av barn födda 1996–2013.

Ett större hemvårdsstöd minskar mammornas sysselsättning. Mammornas förvärvsinkomster fortsätter att påverkas negativt av hemvårdsstödet upp till tio år efter att barnet är fött.

Det visar en färsk undersökning som har gjorts av Finlands Akademis spetsforskningsenhet för skatteforskning.

Det som kallas ”boten för barn” (eng. child penalty) är ett sätt att mäta hur många procent lägre kvinnans lönenivå är jämfört med mannens efter att ha fått barn. Enligt den färska undersökningen är boten för barn i Finland över 70 procent efter det första barnet för att sedan långsamt minska till en nivå kring 20–30 procent 8–10 år efter barnets födelse.

Forskarna har inte bara tittat på hur en förälders inkomster påverkas negativt av att stanna hemma med ett barn, utan har också granskat följderna för barnen.

Den statistiska analysen av data över hundratusentals barn födda mellan 1996 och 2013 ger vid handen att barn där familjen har lyft hemvårdsstöd när barnet var ett år gammalt i genomsnitt har större problem i samband med en senare omfattande hälsogranskning inom rådgivningssystemet.

Barn i familjer med hemvårdsstöd med tillägg uppges klara av rådgivningssystemets kognitiva test sämre vid fyra och fem år och barnen i de familjerna väljer också mer sällan gymnasiet i andra stadiets utbildning.

Fler brott mellan 15 och 18 års ålder

Dessutom pekar forskarna på en koppling till en ökning i ungdomsbrottslighet.

”Vi finner en signifikant ökning i ungdomsbrottslighet kopplad till högre hemvårdsstöd, alltså en ökning i antal barn som har dömts av en domstol när de var mellan 15 och 18 år”, heter det i undersökningen.

Enligt ett pressmeddelande om studien finns det ingenting i resultaten som tyder på att hemvårdsstödet skulle ha positiva följder för barnen. Vissa av de faktorer man tittade på gav inte statistiskt signifikanta resultat.

Finlands Akademis spetsforskningsenhet för skatteforskning utgörs av Tammerfors universitet, Statens ekonomiska forskningscentral och Helsingfors universitet.