Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Saarikko under frågetimmen: Tilläggsskatt till energibolagen – lägre elräkningar till hushållen

Minstrarna Annika Saarikko, Krista Kiuru och Maria Ohisalo i plenisalens ministerbås.
Bildtext Finansminister Annika Saarikko (C) vikarierar statsminister Sanna Marin (Sdp).
Bild: Jussi nukari / Lehtikuva

Den vinst som energibolagen får på grund av världsläget kommer att beskattas. Det handlar om den del som endast gynnar bolagen och kostar mer för användaren.

Energibolagen kommer att åläggas en tidsbegränsad tilläggsskatt. Det säger finansminister Annika Saarikko (C) under riksdagens frågetimme på torsdagen.

Enligt ministern kommer skatten att vara i kraft under nästa år och gälla energibolagens tilläggsvinst.

– Skatten kommer att gälla den del av vinsten som beror på elmarknadens verksamhet, som är vinst för företagen men bort från medborgarnas vardag, säger Saarikko.

Det var Sannfinländarna som lyfte frågan om tillgången till el under kommande vinter. Partiets ordförande Riikka Slunga-Poutsalo frågar om regeringen gjort allt för att finländarna ska ha tillgång och råd till elektricitet under den fortsatta energikrisen.

Enligt Slunga-Poutsalo har regeringen byggt Finlands energitillgång på vindkraft. Hon frågar regeringen vad som händer när vindkraftverken kanske fryser till is och inte kan producera energi.

– Har regeringen gjort allt för att se till att finländarna har tillräckligt med el i vinter?

Finansminister Saarikko hänvisar till att regeringen för tillfället behandlar ett energistöd för hushållen. Dessutom har regeringens beslut om att sänka mervärdesskatten på el trätt i kraft i dag.

– Det kommer att hjälpa alla Finlands elkonsumenter. Som jag förstått som kommer energibolagen att bära sitt samhällsansvar så att momssänkningen kommer att synas i elräkningarna, säger Saarikko.

Regeringen har gett en proposition till riksdagen om att energibidrag kommer att riktas till de hushåll som drabbas extra mycket av de höjda energipriserna.

Handelns vinster ska diskuteras

Harry Harkimo (RN) frågar regeringen hur det är möjligt att de som producerar livsmedel och elektricitet drar nytta av inflationen och världsläget.

– Företagen gör stora vinster och människorna blir fattigare, säger Harkimo.

Jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen (C) delar Harkimos oro och erkänner att det finns ett stort tryck på att lösa situationen. Han säger att jordbrukarna inte ser ut att få mer än tidigare.

– Det ser nog ut som att pengarna stannar vid handeln.

Riksdagen kommer att debattera en skärpning av livsmedelslagen senare under torsdagens plenum. Lagen skulle minska handelns makt i förhållande till jordbrukarna.

Samlingspartiet efterlyser funktionsduglighet

Oppositionen med Samlingspartiet i spetsen riktade ljuset mot regeringens finanspolitik och funktionsduglighet. Finansminister Annika Saarikko som vikarierar statsminister Sanna Marin (SDP) under dennes arbetsresa till Nya Zeeland, påminner om att den sittande regeringen lotsat Finland genom flera kriser.

Ledamot Kai Mykkänen (Saml) säger att det skulle finnas en majoritet i riksdagen som vill och borde kunna göra en ”upplyftningskampanj av finanspolitiken”.

– Finansminister Saarikko, ni har gett ert stöd till flera av Samlingspartiets ståndpunkter, tack för det.

Mykkänen hänvisar bland annat till att Saarikko tidigare sagt att det behövs en kraftig förnyelse av arbetslöshetsskyddet och att man ska uppmuntra till arbete och inte arbetslöshet.

– Men ord räcker inte, vi behöver också kompetens att fatta beslut och leda landet med riksdagens majoritet, och i regeringen är ni i en återvändsgränd, säger Mykkänen.

Han vill se ett förslag som bland annat skulle minska på skuldsättningen.

Saarikko kontrar med att återge hur funktionsduglig regeringen varit under perioden. Ett tecken på det är enligt henne att regeringen lotsat landet genom flera kriser och gett över 900 propositioner till riksdagen.

– Ja, landet behöver en funktionsduglig regering och jag tvivlar inte på att vi inte skulle kunna driva igenom liknande förslag även i fortsättningen, säger Saarikko.