Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Håkan tycker nätverksförsäljning är fantastiskt, Sabina att det är hjärntvätt – Svenska Yles enkät visar: Vi älskar och hatar nätverksförsäljning

Uppdaterad 14.12.2022 09:21.
håkan sundelin
Bildtext Håkan Sundelin fyllde i Svenska Yles enkät om nätverksmarknadsföring eftersom han ville föra fram det goda med branschen. Han säger att det annars finns en risk för att rapporteringen blir alltför ensidig.
Bild: Anki Westergård / Yle

Åsikterna går isär vad gäller nätverksförsäljning. De flesta har kommit i kontakt med fenomenet på något sätt. En del har förlorat pengar, andra tjänat en hacka.

Från ”Skräp!” till ”Mycket nöjd!”, ”Lurendrejeri!” och ”Bra produkter!”

Åsikterna om nätverksförsäljning är minst sagt varierande i de svar som Svenska Yle fått i sin enkät.

”Något är ju suspekt om något måste säljas på detta vis.”

Svar i Svenska Yles enkät

Nätverksförsäljning kallas även för MLM, alltså multilevel marketing. Privatpersoner säljer exempelvis kosttillskott, hudvård eller husgeråd och rekryterar andra genom så kallade hemmapartyn eller på sociala medier. PM International (med varumärket Fitline), Zinzino, Amway och Herbalife hör till de företag som har störst omsättning i Finland.

Försäljarna får inte lön utan räknas som fria företagare.

De flesta som svarat på Svenska Yles enkät om MLM är kvinnor i åldern 30 till 40 år, men alla ålderskategorier finns representerade. Likaså boningsort.

Så här gjorde vi enkäten

”Bra företag, bra produkter. Att sälja och använda produkter från ett MLM är inte märkvärdigare än att köpa från butik.”

Svar i Svenska Yles enkät

Över hälften av dem som svarat på enkäten har köpt produkter eller tjänster av nätverksförsäljare, och ofta har de köpt hälsoprodukter eller smink och hudvård.

En dryg tredjedel av dem som svarat på enkäten säljer eller har sålt för ett företag i branschen.

De företag som nämns oftast i svaren är Tupperware, Mary Kay, Enjo, Forever Living och Herbalife.

De flesta hade erfarenhet av att köpa produkter själv eller via en släkting

Lyssna på poddserien Nätverksförsäljarnas hemligheter där Svenska Yle granskar sju olika företag inom nätverksmarknadsföring- och försäljning.

håkan sundelin
Bildtext Håkan Sundelin vill inte lyfta fram vad han förtjänat inom Amway. Han säger att en av grundprinciperna i företaget är att vara lagspelare, vilket innebär att man ”inte ska berätta sådant som andra inte har uppnått”.
Bild: Anki Westergård / Yle

Blivit en livsfilosofi

Håkan Sundelin är en av dem som svarat på enkäten och ställer upp för intervju.

Han och hans fru har sålt för Amway i många år, men för tillfället är säljandet på paus eftersom deras vardagliga arbete kräver mycket tid.

Amway är världens största MLM-företag och paret Sundelin har enbart goda erfarenheter av företaget. Håkan säger att företagets affärsmodell till och med blivit deras livsfilosofi.

– Speciellt deras utbildningssystem som lär ut allt från personlig utveckling till att hantera olika livssituationer har hjälpt oss mycket under åren.

Hur mycket paret Sundelin tjänat under sina år i Amway berättar han inte, det tillåter inte företagets policy.

– Men vi är nöjda med resultatet, om vi säger så.

Paret får också så kallad passiv inkomst, alltså utbetalning beroende på hur teamet de hör till säljer.

Sundelin tror att det dåliga rykte som MLM-företag kan ha beror på att det finns många i branschen som sysslar med olaglig verksamhet.

– Det finns företag där det lovas guld och gröna skogar utan att man gör någonting. Då ska man alltid vara skeptisk, det håller jag helt med om, säger han.

Produkter, pengar och gemenskap

En betydande majoritet av de säljare som svarat på enkäten säger att produkterna har varit huvudorsaken till att de gått med i ett visst MLM-företag.

Möjlighet att tjäna pengar och gemenskap har också har också varit viktiga orsaker till att gå med.

”MLM är ett pyramidspel om inga tjänster, utbildningspaket eller varor finns med.”

Svar i Svenska Yles enkät

Nästan hälften av dem som sålt uppger att de fått nya vänner genom företaget och många känner också att de är del av en gemenskap och att de blivit mer sociala.

Var tionde svarar att en del bekanta tagit avstånd när de börjat jobba för ett MLM-företag. Både försäljare och icke-försäljare berättar att nätverksförsäljning har lett till problem eller brytning med vänner eller släktingar.

”Kändes som hjärntvätt”

”Sabina” bor i Södra Finland och var med i Amway för drygt femton år sedan.

Hon är idag kritisk mot företaget och MLM-verksamhet i stort. Hon säger att det var mycket hemlighetsmakeri i början, då fick hon inte ens veta vad företaget hette.

– När jag gick med fick jag höra att om jag jobbar tillräckligt hårt så kan jag bli ekonomiskt oberoende.

Men det lyckas enbart om man får tillräckligt med folk under sig. Det klarade ”Sabina” inte av.

Hon säger att det först kändes bra att gå med i företaget. De som rekryterat henne visade kärlek och stöd.

Hon gillade produkterna och alla var glada över gemenskapen.

– Men sen när jag inte kunde värva tillräckligt med kunder och återförsäljare märkte jag att de tyckte jag var misslyckad. Då hade de ingen nytta av mig.

”Sabina” erbjöds videor och böcker som hon skulle läsa för att lära sig sälja bättre.

– Det var som att jag måste gå in i deras tankesätt, få sålt så mycket som möjligt, påverka så många som möjligt. Det kändes som hjärntvätt, så jag hoppade av företaget, säger ”Sabina”.

Amway säger till Svenska Yle att deras affärsmodell inte ska tolkas som något annat än vad den är – en gemensam linje för att nå framgång och att alla som säljer för dem får stöd och utbildning.

En iPhone, iPad och Macbook på ett bord.
Bildtext Kring sextio procent av dem som svarat på Svenska Yles enkät har köpt produkter eller tjänster av nätverksförsäljare.
Bild: Pixel-shot / Alamy/All Over Press

Skillnaden mellan pyramidspel och nätverksförsäljning

I pyramidspel är produkterna endast lockbeten för att värva nya medlemmar till företaget.

I ett MLM-företag finns det alltid en produkt som den rekryterade förväntas sälja och detta sker via direkthandel.

Förutom att sälja produkterna ska man också värva nya säljare. Då får man ekonomisk ersättning och så fortsätter det i flera led.

Pengarna strömmar på så sätt uppåt och en del av de här företagen kan uppfylla kriterierna för pyramidspel.

Pyramidspel är förbjudna inom EU, men MLM-försäljning påminner om ett pyramidspel till strukturen eftersom affärsmodellen är den samma.

Populär verksamhet

Av dem som svarat på Svenska Yles enkät uppger nästan en fjärdedel att de tjänat mellan 100 och 1000 euro, en fjärdedel att de tjänat mer än 1000.

De flesta uppgav att de gjort förtjänst

Cirka sex procent uppger att de förlorat femhundra till tusen euro under sin tid som nätverksförsäljare.

Drygt hälften av dem som är eller varit nätverksförsäljare har rekryterat nya säljare till företaget.

”Nätverkande är en fantastisk bransch, men som i alla branscher finns det bra samt dåliga företag.”

Svar i Svenska Yles enkät

De överlägset flesta har en positiv upplevelse av ett visst företag, nästan 46 procent av de som svarat på enkäten.

Ungefär var tionde hade en mycket negativ upplevelse av företaget.

De flesta som säljer vill fortsätta sälja för företaget i fråga.

Enligt en större amerikansk studie går bara en av fyra MLM-försäljare på vinst. De övriga förlorar pengar eller går på plus minus noll.

Det är vanligt att MLM-försäljare ger falska löften om stora vinster till dem de rekryterar.

Nätverksförsäljarnas hemligheter

Spela upp

Diskussion om artikeln