Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Kuppis och Österås ska förenas med ett massivt brolock ovanpå motorvägen – Åbo söker entreprenör att samarbeta med

En vision av byggnaderna i kvällsbelysning.
Bildtext Så här ska området se ut i framtiden enligt ett av de två bidragen i Kuppis spets-projektet.
Bild: Turun kaupunki

Nu bestäms entreprenören för det storskaliga byggprojektet. I praktiken handlar det om vilken typ av struktur som ska byggas över Helsingforsgatan och vem som ska bygga den. Efter beslutet påbörjas en mer detaljerad projektplanering.

Åbo stadsstyrelse ska på måndag välja vinnaren av det så kallade Kuppis spets-projektet.

Två förslag som gick vidare till tävlingens slutskede kommer att läggas fram för stadsstyrelsen. Förslagen handlar om hur man ska täcka den del av motorvägen som skiljer Kuppis och Österås och vilken typ av byggnader som ska ligga ovanpå brolocket.

Åtminstone kommer Åbo Yrkesinstituts framtida Taito-campus samt kontor att byggas ovanpå brolocket. Tanken är att göra området till en attraktiv plats också för företag.

Projektet genomförs enligt en alliansmodell, vilket innebär att de deltagande företagen och staden bildar en gemensam organisation som gemensamt ansvarar för planeringen och genomförandet av projektet.

Stadsstyrelsen ska nu välja mellan alliansgruppen Kannel och Terävin kärki.

En visionsbild av området kring Kuppis och österås taget från västra sidan.
Bildtext Så här ska området se ut enligt det andra bidraget i tävlingen. Åbo stad har inte berättat vilken av bilderna som representerar vilken alliansgrupp.

Kostar över 100 miljoner euro

Gruppernas anbud blir delvis offentliga först efter stadens upphandlingsbeslut, och helt offentliga först när byggkontraktet är undertecknat.

Målet är att beslut om projektplanen fattas i början av 2024 och för Taito-campus före sommaren 2024. Det är stadsfullmäktige som i sista hand godkännder planerna.

För drygt ett år sedan uppskattades jätteprojektet kosta knappt 100 miljoner euro. Det nuvarande priset är dock högre, eftersom byggkostnaderna har ökat.

Artikeln är en översättning av Yle Turkus artikel ”Millainen kansi Turun Kupittaan ja Itäharjun välille rakennetaan? – Kaupunginhallitus valitsee jättihankkeen rakentajan” skriven av Eino Kossila. Artikeln översattes av Pontus Nyqvist.