Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

VR överväger att satsa på lokaltågstrafik i Åbo och Uleåborg – diskussioner har redan förts med kommuner i Egentliga Finland

VR tåg
Bildtext Så här skulle hyttarna i VR:s nya lokaltåg se ut.
Bild: VR-Group

Det här är första gången som VR meddelar att bolaget överväger att satsa på lokaltågstrafik i Egentliga Finland. Det finns beredskap att börja småskaligt, men för mer omfattande och regelbunden lokaltågstrafik måste infrastrukturen i landskapet utvecklas.

VR har fört diskussioner med kommunerna i Egentliga Finland om en eventuell satsning på lokaltågstrafik i landskapet.

I diskussionerna har man kommit fram till att lokaltågstrafiken i regionen i det första skedet skulle vara möjlig att ordna så, att man sätter in mera tågturer som stannar på redan existerande hållplatser, berättar VR:s planeringschef Juho Hannukainen. Enligt Hannukainen har man beredskap på att snabbt förverkliga detta.

– Då skulle man inte behöva investera i nya perronger eller tågspår från exempelvis Åbo till Loimaa. Utrustningen som används i tågtrafiken i dag kunde delvis användas i lokaltågstrafiken. Förutom Loimaa skulle det också vara möjligt att trafikera från Åbo till Reso eller Nådendal, säger Hannukainen.

VR berättade tidigare denna vecka att bolaget införskaffar 20 nya tåg till den lokala tågtrafiken i Helsingfors. VR berättade samtidigt också att det finns en möjlighet att köpa ytterligare 50 tåg. Enligt VR kunde dessa tåg användas till lokal tågtrafik i till exempel Åbo- och Uleåborgsregionen, och till trafiken mellan Helsingfors och Hangö.

Det här är första gången som VR meddelar att bolaget överväger att satsa på lokal tågtrafik i Egentliga Finland. Tidigare har bland annat De Grönas riksdagsledamöter föreslagit detta.

Så här skulle hyttarna i VR:s nya lokaltåg se ut. - Spela upp på Arenan

Åbo är attraktivt för VR

VR har diskuterat med kommunerna också om mer långsiktiga planer för den lokala tågtrafiken, som skulle kräva ny utrustning.

Enligt Juho Hannukainen skulle Åbo vara ett lite mera attraktivt alternativ än Uleåborg eftersom det redan går tågspår från Åbo till flera orter, som bland annat Salo, Nystad, Loimaa och Nådendal.

Trots att grundförutsättningarna för den lokala tågtrafiken i Åbo redan finns, är tågspårens infrastruktur ännu inte färdig för regelbunden trafik.

– Det finns inte tågperronger på lämpliga ställen. Beroende på hur frekvent tågtrafik man vill ha kan det krävas satsningar på nya tågspår eller mötesplatser längs med tågbanan, säger Hannukainen.

För att få igång den lokala tågtrafiken krävs förutom investeringar i infrastrukturen också stöd från samhället.

– Den lokala tågtrafiken är alltid delvis samhällsfinansierad i såväl Helsingfors som på annat håll i Europa. Så skulle det bli också i Åbo och Uleåborg, säger Hannukainen.

VR
Bildtext VR har upphandlat 20 nya lokaltåg till lokaltrafiken i Helsingfors, men det är möjligt att köpa ytterligare 50 tåg, som kunde användas i lokaltågstrafik i till exempel Åboregionen.
Bild: VR-Group

Föli kunde beställa trafiken av VR

En möjlighet för att börja med lokal tågtrafik i Åboregionen kunde vara att Åboregionens kollektivtrafik Föli beställer tågtrafiken från VR, berättar Hannukainen. I nuläget förhindras planerna dock av den nuvarande lagstiftningen, där Helsingforsregionens trafik, HRT har en särställning.

– HRT har rättighet enligt lag att själv göra upphandlingar om tågtrafiken. De har ett eget bolag, vars utrustning HRT använder när de konkurrensutsätter trafiken. Föli är inte på samma sätt en behörig myndighet som kan göra upphandlingar om tågtrafiken, utan det ansvarar kommunikationsministeriet för i Åboregionen, säger Hannukainen.

Enligt Hannukainen understöder VR lagändringen, som skulle göra det möjligt för Föli att beställa lokal tågtrafik.

– I till exempel Tammerforsregionen har man lyckats komma fram till en lösning inom ramen för den nuvarande lagstiftningen. Det finns både trafik beställd av kommunikationsministeriet och tågturer som finansierats med kommunernas tilläggsfinansieringsavtal, säger Hannukainen.

Gammalt tåg vid en perrong.
Bildtext Privata bolaget Suomen Lähijunat Oy ska rusta upp VR:s gamla elmotortåg för användning i lokaltågstrafik i Egentliga Finland. Illustrerande arkivbild.
Bild: Esa Syväkuru / Yle

Privat bolag har redan börjat förbereda lokal tågtrafik i Egentliga Finland

Det privata bolaget Suomen Lähijunat Oy har tidigare berättat att det håller på att förbereda lokal tågtrafik till Egentliga Finland och att bolaget håller på att rusta upp VR:s gamla elmotortåg för att användas i lokaltågstrafik. Enligt bolaget är planen att först satsa på lokal tågtrafik i riktning mot Nystad, förutsatt att tågbanan möjliggör det.

Enligt Suomen Lähijunat Oy:s representant Antero Alku fortsätter bolagets förberedande arbete som vanligt trots VR:s besked tidigare i veckan.

– Suomen Lähijunat börjar rusta upp de gamla tågen i mars nästa år. Vi kan börja trafikera på den första rutten på vintern 2024-2025, när banprojektet mellan Åbo och Kuppis blir färdigt. Då kommer vi ha tre eller fyra färdiga tåg, säger Antero Alku.

Den första rutten är tänkt att gå mellan Åbo och Nystad. Tanken är att man kör 18 turer per dag mellan klockan 6 på morgonen och midnatt.

– Under den kommande vintern är det meningen att ingå avtal med kommunerna om hurdan trafik de vill ha och är beredda på att skaffa, säger Alku.

Raiteet Turun päärautatieasemalta sataman suuntaan, vasemmanpuoleiset raiteet on osittain poistettu ratapiha-alueen remontin takia.
Bildtext Suomen Lähijunat Oy:s lokaltåg kunde börja trafikera på vintern 2024-2025, när banprojektet mellan Åbo och Kuppis är färdigt. Illustrerande arkivbild.
Bild: Jouni Koutonen / Yle

Antero Alku säger att VR:s planer inte har någon inverkan på Suomen Lähijunat Oy:s verksamhet.

– Beskedet påverkar inte våra planer eftersom det som VR har erbjudit kommunerna är en helt annan sak än det som vi planerar. Vi har erbjudit kommunerna 18 tågturer om dagen, säger Alku.

VR:s besked om bolagets planer för den lokala tågtrafiken i Egentliga Finland kom inte som en överraskning för Alku.

– Jag gissade nog att VR också uttrycker ett intresse för lokaltågstrafik när den privata sektorn meddelar om att man ska börja med det, säger Alku.

Enligt en utredning som publicerades i september finns det ett intresse för lokal tågtrafik också bland invånarna i Egentliga Finland – närmare 90 procent av invånarna skulle använda lokaltåg om sådana fanns.

Artikeln är en översättning och bearbetning av Yle Uutisets artiklar VR suuntaa katseensa Turun ja Oulun mahdolliseen lähijunaliikenteeseen – keskusteluja käyty jo Varsinais-Suomen kuntien kanssa skriven av Eino Kossila och Turun ja Uudenkaupungin välille kaavaillaan 18 junavuoroa päivässä – neuvottelut kuntien kanssa kesken, liikenne alkaisi parin vuoden päästä skriven av Yrjö Hjelt. Den bearbetade översättningen har gjorts av Maria Lammassaari.

Diskussion om artikeln