Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sjundeås klimatarbete har sämst framgång i Västnyland – i Hangö har utsläppen minskat mest

Uppdaterad 20.12.2022 06:50.
En skorsten som sträcker sig högt upp i luften, ut kommer vit rök, förmodligen vattenkondens.
Bildtext Kommunerna i Västnyland har förbundit sig att minska utsläppen med 80 procent fram till år 2030, men framför allt i Sjundeå går klimatarbetet för långsamt.
Bild: Amanda Vikman/Yle

I Hangö har utsläppen minskat mest sedan Finlands miljöcentral Syke började samla in information, medan Sjundeå haltar efter. Utsläppen minskar i hela västra Nyland, men utvecklingen går långsamt.

2013 och 2014 gick alla kommuner i västra Nyland med i Finlands miljöcentrals Hinku-projekt. Inom klimatprojektet förbinder sig kommunerna till det ambitiösa målet att minska utsläppen med 80 procent år 2030 jämfört med utsläppsnivån år 2007.

Bland kommunerna i Västnyland är det Hangö som är i topp. Utsläppen i Hangö har minskat med 42 procent jämfört med 2005, då Syke började samla in utsläppsdata.

– Det är imponerande siffror, men mycket finns ännu kvar att göra och det är ju ofta så att de enkla åtgärderna verkställs först och sedan tar man itu med de svårare och dyrare insatserna, men trenden är bra och vi hoppas att den håller i sig, säger Hangös miljövårdschef Ville Wahteristo.

Ville Wahteristo
Bildtext Ville Wahteristo jobbar som miljövårdschef i Hangö och han är stolt över att staden för tillfället klarar sig bäst i Västnyland.
Bild: Veronica Montén

Att stora industrier försvunnit, bland annat FN Steels konkurs 2012, är inte förklaringen bakom framgången. Enligt Sykes statistik började utsläppen i Hangö minska redan 2007.

Ville Wahteristo förväntade sig inte heller att Hangö skulle ligga i topp. Förutom mindre solkraftsprojekt på kommunala byggnader har staden inte medvetet gjort insatser för att minska utsläppen, men Ville Wahteristo tror att det är många mindre insatser som bidrar till resultatet.

– Energitillverkningen har blivit renare och effektiviteten är bättre. Det är många bäckar små som bidrar till minskningen, konstaterar han.

Sjundeå kämpar på men vägtrafiken är den stora boven

I Sjundeå går det lokala klimatarbetet betydligt trögare. Sedan 2005 har kommunen minskat utsläppen med 21 procent och klarar sig för tillfället sämst i Västnyland.

– Jag tycker ändå att Sjundeå klarar sig relativt bra med tanke på att vi är en liten kommun med små resurser, säger Sjundeås koordinator för Hinku-projektet, Jonas Kujanpää.

Bilar längs stamväg 51. Längst fram en bil med släpvagn.
Bildtext Stamväg 51 går genom Sjundeå och mycket trafik försvårar Sjundeås klimatarbete.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Det är framför allt vägtrafiken som är Sjundeås akilleshäl. Medan de andra kommunerna i Västnyland minskat utsläppen från vägtrafiken har Sjundeå de facto sett en 4,6-procentig ökning av vägtrafikens utsläpp sedan 2005.

Men det här är faktorer som Sjundeå inte kan påverka poängterar Jonas Kujanpää.

– Sjundeå ligger i mitten och det är många som reser genom kommunen när man åker till jobbet, men även den tunga trafiken åker genom vår kommun och det är utsläpp som vi inte kan påverka och då är det svårt för oss att uppnå våra mål.

Vägtrafiken är den största klimatboven i Västnyland

Sjundeå kämpar inte ensam mot utsläpp från vägtrafiken. I alla de västnyländska kommunerna var det vägtrafiken som genererade de största enskilda utsläppen i fjol. På andra plats kommer lantbruket förutom i Hangö där industrin orsakade näst mest utsläpp för staden år 2021.

Utsläppen från oljeuppvärmning är det som minskat mest de senaste 17 åren i västra Nyland förutom i Ingå där utsläppen från fjärrvärme ligger i topp.

Hangös miljövårdschef Ville Wahteristo tror att det statliga incitamentet att stödja hushåll som byter ut oljepannan mot mera ekologiska uppvärmningssystem har sitt finger med i spelet.

– Stöd som uppmuntrar till klimatsmarta lösningar är alltid välkomna och så hoppas jag att industrin också fortsätter med samma trend där ekonomiska och ekologiska intressen hänger ihop, säger Ville Wahteristo.

För tillfället är det inte så sannolikt, men det gäller inte enbart Sjundeå. Jag hoppas så klart att vi ska uppnå vår målsättning

Jonas Kujanpää, Hinku-koordinator i Sjundeå, ser att det är svårt att uppnå projektets målsättning

Sjundeås nya klimatprogram ska ge en knuff i rätt riktning

Även om Sjundeå klarar sig sämst i Västnyland och också ligger under det nationella medeltalet, på en 30-procentig reducering av utsläppen sedan 2005, så klarar sig Sjundeå ändå relativt bra i sitt klimatarbete, menar Hinku-koordinator Jonas Kujanpää.

Kommunen klarade av Hinku-projektets delmål år 2020 med nöd och näppe och 2021 var utsläppsminskningen i Sjundeå tre procent, vilket också var det nationella medeltalet.

Dessutom pågår också arbetet med ett nytt klimatprogram i Sjundeå.

Perunannostokone pellolla. Taustalla näkyy talo ja piharakennuksia.
Bildtext Jordbruket orsakade mycket utsläpp i Sjundeå i fjol.
Bild: Kalle Niskala / Yle

I programmet konstaterar man att Sjundeå inte kommer att lyckas med Hinku-projektets målsättning, alltså en 80-procentig utsläppsreducering år 2030, med den takt utvecklingen har i dag, men ett gemensamt klimatprogram för hela kommunen är ändå ett steg i rätt riktning, menar Jonas Kujanpää.

– Vi har ett program som vi kan följa och målsättningar som ska uppfyllas. Dessutom innebär klimatprogrammet att hela kommunen är med i klimatarbetet.

Kommer Sjundeå att klara av Hinku-projektets målsättning, alltså en 80-procentig utsläppsreducering år 2030?

– För tillfället är det inte så sannolikt, men det gäller inte enbart Sjundeå. Jag hoppas så klart att vi ska uppnå vår målsättning, säger Jonas Kujanpää.

Efter att kommunstyrelsen i Sjundeå klubbade igenom kommunens nya klimatprogram 19.12 står nu Sjundeåfullmäktige i tur att godkänna den. Bland åtgärderna finns bland annat att utreda fastigheternas energieffektivitet, satsa mer på bergvärme och solpaneler, minska utsläppen från trafiken och påskynda förnyelsen av gatubelysning med led-lampor.