Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Inrikesminister Mikkonen i Morgonettan: Finland stärker civilförsvaret – polisen kan få hjälp av frivilliga

Inrikesminister Krista Mikkonen sitter i en tv-studio.
Bild: Tiina Jutila / Yle

I Finland utreds som bäst om polisen kunde få en reserv bestående av frivilliga. Den första redogörelsen om saken blir färdig inom kort.

De ryska robotattackerna mot el- och vattenförsörjningen i Ukraina har fått Finland att fundera på hur det finländska civilförsvaret kunde stärkas, sa inrikesminister Krista Mikkonen (De Gröna) i Yles morgonprogram Ykkösaamu.

Ett alternativ man funderar på är en reserv för polisen som skulle utgöras av frivilliga personer. Reserven är tänkt att bistå polisen på olika sätt.

Regeringen har inte kommit med några linjedragningar i frågan men vid Inrikesministeriet har man börjat utreda möjligheten till polisreserv.

I förstudien granskas både lagstiftningsmässiga och operativa förutsättningar att bilda en polisreserv.

Den första preliminära utredningen torde bli färdig inom kort. I den fastslås storleken på reserven, kvalifikationskrav, befogenheter och ansvar för de frivilliga.

Kunde bevaka samhällsviktiga mål

Med polisreserv avses en grupp av frivilliga som till sina personliga egenskaper, sin utbildning och sitt kunnande lämpar sig för uppgiften, enligt Inrikesministeriet.

– En polisreserv med frivilliga kunde assistera polisen genom särskilda, begränsade uppgifter i krissituationer där yrkespolisens resurser eller andra myndigheters stödinsatser inte räcker till, säger Mikkonen.

Mikkonen nämner som exempel på uppdrag övervakning av samhällsviktiga mål såsom kraftverk och sjukhus.

Enligt henne kommer reserven inte att ersätta poliser i tjänst eller lappa till hålen som uppstår av resursbrist under normaltillstånd. Arrangemanget syftar uttryckligen till att samhället förbereder sig för exceptionella säkerhetshotande lägen.

Under förra regeringsperioden föll förslaget om inrättandet av en polisreserv i riksdagens grundlagsutskott och då gällde det de frivilligas befogenheter.