Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Brand i enfamiljshus i Korsholm

Ett enfamiljshus började brinna på Bölevägen i Korsholm strax före klockan tre på söndagseftermiddagen.

Enligt Räddningsverkets uppgifter fick branden sin början i husets kök och då släckningsenheterna anlände till platsen var rökutvecklingen redan kraftig.

Räddningsverket lyckades ändå snabbt släcka elden.

Tre personer tog sig ut ur huset på egen hand och några personskador uppstod inte.

Relaterat

Transhenkilöitä halaamassa  eduskunnan istuntosalin yleisölehterillä.

Nästan hälften av riksdagsledamöterna i Vasa valkrets emot den nya translagen

Sju av 16 ledamöter i Vasa valkrets emot lagförslaget.

Bild av en skylt där det står Åbo Akademi.

Efter fallet Ilvessalo: Åbo Akademi ska bli bättre på att hantera trakasserier på arbetsplatsen

Åbo Akademi vill bli bättre på att hantera trakasserier. Studerande och anställda har velat veta om hur de ska gå tillväga för att anmäla och hantera trakasserier.

Coronatelefon tas ur bruk i Mellersta Österbotten

I Mellersta Österbotten upphör den såkallade coronalinjen, det vill säga det telefonnummer dit man kunnat ringa för att få råd i coronafrågor.

Beslutet att lägga ner den här servicen går hand i hand med att man också lagt ner coronatestningen – till exmpel finns drive-in-testningen i Karleby inte längre kvar. Då man slutade med coronatestning i början av året minskade också behovet av telefonrådgivningen och därför avslutas den.

Från och med nu görs coronatest bara om det rekommenderas av vårdpersonal – och invånarna i Mellersta Österbotten får vända sig till sin egen hälsovårdsstation eller till akuten i coronafrågor.

En egen symtombedömning kan fortfarande göras på omaolo.fi.

Hotel Astor i Vasa

Många hotellgäster i Vasa och Jakobstad förra året – svenskarna hittade Vasa

Sedan mars förra året har hotellövernattningarna varit fler än före pandemin. Enligt Visit Vasa övernattade nästan 129 000 personer på hotellen i Vasa under sommaren. I Jakobstadsregionen ökade övernattningarna förra året med 10,6 procent.