Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Den nya trafikrondellen i Kallbäck är klar

Den nya trafikrondellen mellan Nya Borgåvägen, Söderkullavägen och Eriksnäsvägen är nu klar för trafik.

Rondellen invigs officiellt om en vecka.

I planeringsarbetet har man beaktat att den nya rondellen ska vara så rymlig som möjligt och ha klar sikt åt alla håll.

I motsats till de flesta andra nya rondeller i Sibbo kommer rondellen i Kallbäck inte att prydas av en staty.

Istället byggs ett stenmönster föreställande i kompass i mitten av rondellen.

Relaterat

Skylt som pekar mot Vasa hamn.

Diskussionen om Vasa hamnväg väcks till liv igen – politiker: ”Jag tror inte att opinionen ändrat värst mycket”

Efter att miljökonsekvensbeskrivningen presenterades 2017 har inte mycket hänt. Riksdagens julklappspengar 2020 sparkade inte heller igång utredningarna som önskat. Men nu ska NTM-centralen ta tag i saken.

Minst 40 döda när buss körde av bro i Pakistan

I Pakistan har minst 40 personer dött i en bussolycka i provinsen Baluchistan i landets sydvästra del.

Tre personer har räddats ur bussen. Enligt myndigheterna körde bussen in en stolpe på en bro varefter bussen föll från bron och fattade eld.

Bland annat vägarnas dåliga skick, brist på säkerhetsregler och bilisternas ovarsamma körstil bidrar till att säkerheten på Pakistans vägar är undermålig. År 2018 rapporterades mer än 27 000 dödsfall i trafiken i Pakistan, enligt Världshälsoorganisationen WHO.

Källa: AFP

Kaks: Finländarnas förtroende för taxitrafiken vacklar

Finländarnas förtroende för hur taxitrafiken fungerar har sjunkit markant under fem års tid. Det här visar en undersökning av Stiftelsen för kommunal utveckling sr (Kaks).

Bara drygt två av fem personer har tillit till taxitrafiken, enligt undersökningen som genomfördes i december förra året. Ännu i en undersökning från år 2017 hade nästan 85 procent av de som deltog tillit till taxitrafiken.

Studien utfördes av Kantar Public och 1 029 personer deltog.

Källa: STT

Dubbelt så många elbilar i fjol jämfört med året innan

Vid årsskiftet var 45 000 elbilar i trafik i Finland, enligt Traficoms färska statistik. Ett år tidigare var antalet 23 000.

Antalet laddhybrider ökade med ungefär en tredjedel under fjolåret och är nu uppe i knappa hundratusen.

Andelen bilar som drivs med alternativa kraftkällor (el, gas eller etanol) ökade från 4,3 till 6,3 procent under fjolåret.

Källa: Traficom

Varannan trafikolycka med dödlig utgång har en stark koppling till nedsatt trafikhälsa

Det här framgår av en rapport över trafikolyckor år 2021 som Institutet för Olycksinformation tagit fram.

Enligt institutets experter skulle upp till en fjärdedel av olycksförarna kunna vara sådana som borde ha fått körförbud på grund av sitt hälsotillstånd.

De säger att många låter bli att berätta allt relevant för läkare som undersöker körhälsan.

År 2020 utredde undersökningskommissionerna för trafikolyckor totalt 192 olyckor varav 150 var motorfordonsolyckor med dödlig utgång.

Fyrtio olyckor var fotgängar och cykelolyckor, medan två stycken av olyckorna hade inträffat med lättare eldriva fordon.

Sammanlagt dog 209 personer i olyckor i trafiken.

Antalet trafikskador har minskat i Finland, men trafiken utgör fortfarande ett allvarligt hot mot medborgarnas hälsa och egendom.

Över 100 000 trafikskador anmäls årligen till försäkringsbolagen. Tusentals människor dör eller skadas i trafiken varje år.

Källa: Institutet för Olycksinformation