Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Nya badstränder planeras i Åbo, men svårare att hitta utrymme för mer omfattande vattenpark

En pojke i rosa simbyxor och en flicka i svart simdräkt står på en badstrand i solskenet och är på väg ut i vattnet.
Bildtext Arkivbild. Badstranden i S:t Marie sandgrop är en av Åbos sex allmänna badstränder.
Bild: Linus Hoffman / Yle

Det nyper i tårna redan innan man stigit ut i vattnet. Vattnet verkar faktiskt inte alls inbjudande i början av december. Ändå funderar en arbetsgrupp just nu på fler badstränder i staden.

Åbo har sex allmänna badstränder; Ispois, Ekvalla, Brinkhall, Saro udde, S:t Marie sandgrop och Vepsarn. Dessutom brukar Åboborna simma på icke-officiella badstränder och sommartid på utebaden i Samppalinna och Kuppis.

Ändå finns det ett behov av fler badstränder. En arbetsgrupp inom Åbo stad har under 2022 gjort en utredning över Åbos stränder och strandnära friluftsleder. Man har diskuterat var nya badstränder kunde placeras, men också var en större vattenpark skulle passa in.

– Vi har gått igenom en massa förslag och undersökt vattenkvaliteten, säkerheten, tillgängligheten, trafiken och vem som äger marken. Vi har finkammat förslagen för att se vilka som är de bästa att utveckla, säger landskapsarkitekt Marie Nyman, som sitter med i arbetsgruppen.

En dam med axellångt ljust hår, vitbrun rutig kappa och lila halsduk tittar in i kameran. Hon står i en vintrig park med grått berg som sticker fram under det tunna snötäcket.
Bildtext Landskapsarkitekt Marie Nyman har undersökt möjliga platser för nya badstränder i Åbo.
Bild: Linus Hoffman / Yle

Massor av åsikter om badstränderna

Åboborna fick via sajten Säg din åsikt (Kerrokantasi) ge förslag på var badstränderna borde finnas och hur de kunde utvecklas. Det kom in 275 kommentarer.

– Bland annat ville folk ha tillbaka den före detta allmänna badstranden Sorttamäki på Hirvensalo, det föreslogs olika strandrutter på Hirvensalo och också mellan Uittamo och Varvsstranden. Det var också många önskemål kring sjöbussturer och -hållplatser.

Arbetsgruppen gör nu förslag på var de nya badstränderna kunde finnas, var det kunde utvecklas nya strandrutter och också på var en mer omfattande vattenpark kunde finnas i Åbo.

Eino Haaslahti klättrar på en parkourställning
Bildtext Arkivbild. År 2017 klättrade Eino Haaslahti på en parkourställning på Ispois strand, men någon vattenhinderbana har det inte gått att nå enighet om.
Bild: Tobias Bergman / Yle

Företaget Suomen Vesipuistot oy har redan två gånger lämnat in ansökan om en anläggning med vattenhinderbana i Ispois, men politikerna har stoppat planerna och stadsstyrelsen bad arbetsgruppen noga utreda var en sådan kunde anläggas.

– Stadsstyrelsen ville ha en mera omfattande konsekvensbedömning av Ispois strand eller alternativ till det.

Vattenpark med många olika vattenaktiviteter

Nyman vill i det här skedet inte avslöja vad arbetsgruppen föreslår eftersom stadsstyrelsen inte har sett utredningen, men hon konstaterar att det inte är lätt att hitta ett lämpligt ställe.

– Det har varit svårt att hitta en perfekt plats för en mer omfattande vattenpark. Våra tankar har mest gått mot sådana områden där stranden på lång sikt kommer att bli mer tillgänglig för stadsbor, till exempel gamla hamnområden och liknande, säger Nyman.

En mer omfattande vattenpark skulle innehålla mer än den vattenhinderbana som man ville ha i Ispois. Där kunde finnas flera olika vattenaktiviteter med wakeboard, ståpaddling (eller SUP-paddling) och kajak, och också uthyrning av sådan utrustning.

Man på wakeboard
Bildtext Arkivbild. Wakeboarding går att göra både inomhus och utomhus.
Bild: Mikael Crawford/Yle

Arbetsgruppen ska vara färdig med sin utredning före slutet av detta år, så att stadsstyrelsen behandlar de olika förslagen i början av 2023. Men det kan dröja flera år innan planerna förverkligas. Bland annat måste man ordentligt utreda stränderna, havsbotten och tillgängligheten, eftersom Åbo stad är ansvarig för att allt är omskött på en allmän strand.

– Vi har stränder som så att säga är färdigare än andra. Om markägarfrågorna är i skick så gör vi först en plan och kostnadsbedömning. Sedan förs det in i investeringsprogram, så det är inte raka spåret att börja bygga, säger Marie Nyman.

Diskussion om artikeln