Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Elevantalet dalar i Ingå – nu vill kommunen slå fast minimielevantalet per skola

Uppdaterad 12.12.2022 18:17.
En röd byggnad under byggnadsskede.
Bildtext Kyrkfjärdens skola är den största svenska skolan i Ingå och för tillfället byggs en ny skola.
Bild: Maria Wasström / Yle

Antalet elever i Ingå minskar och enligt prognosen föds bara drygt 20 svenskspråkiga årligen i kommunen i slutet av 2020-talet. Därför ska Ingå nu slå fast skolornas minimielevantal.

Bildnings- och välfärdssektorn i Ingå har utrett hur servicenätverket ser ut i kommunen eftersom man vill veta vilka behoven inom småbarnspedagogiken och skolorna är i framtiden.

Bildnings- och välfärdsnämnden kommer att bekanta sig med planen på onsdagen den 7 december. Ett av förslagen till kommunstyrelsen är att nämnden för fostran och utbildning får i uppdrag att fastställa skolornas minimielevantal.

Kurvan visar neråt

I utredningen visar prognoserna att det endast kommer att födas cirka 40 barn per år i slutet av 2020-talet. Lite över hälften av dem kommer sannolikt att vara svenskspråkiga.

I utredningen sägs det att eftersom elevantalet enligt prognosen tydligt minskar i alla skolor så är det viktigt att ta ställning till skolornas antal och organisation. Bildnings- och välfärdssektorn skriver i utredningen att kommunen till exempel kan dra upp riktlinjerna för hur många elever en skola ska ha för att dess verksamhet ska vara motiverad.

I dag finns fyra skolor i Ingå:

Bildnings- och välfärdsnämnden beslöt den 7 december 2022 att skicka rapporten vidare till kommunstyrelsen och att bearbetningen av den fortsätter.

Kommunstyrelsen beslöt den 12 december 2022 att den nya nämnden för fostran och utbildning fortsätter bearbeta utredningen. Utredningen behandlas av nämnden och av välfärdsnämnden före utgången av 2023.

Diskussion om artikeln