Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

De österbottniska hamnarna växer och får en nätt slant tack vare vindkraftstransporter

Uppdaterad 09.12.2022 11:42.
Tuulivoimalan lapaa nostetaan pois laivasta Kalajoen satamassa.
Bildtext 70 vindkraftverk transporterades genom hamnen i Kalajoki i år.
Bild: Hanna Juopperi / Yle

Det här året har vindkraftverk lappat hålen som raset i östtrafiken orsakat i många hamnar.

De österbottniska hamnarna har dragit nytta av den livliga vindkraftsutbyggnaden. Den har gjort att transportmängderna ökat och gett extra klirr i kassan.

Förväntningarna på de kommande åren är stora. Ungefär en fjärdedel av landets alla planerade vindkraftsprojekt finns i Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten.

Enligt Finlands Vindkraftförening har man som mål att under nästa år färdigställa 250 vindkraftverk.

Många hamnar hoppas på fler vindkraftstransporter. Man har satsat miljontals euro på lagerområden, lyftkranar och transporter.

Från Kristinestad i söder till Kalajoki i norr har man investerat både för vindkraft och andra industriers behov och fler satsningar är på väg.

En man med hjälm och reflexväxt står i beråd att hoppa  upp i förarhytten på en dragbil med en lång vinge som last.
Bildtext Ahola Special kör vindkraftsdelar i Torvenkylä och Kalajoki.
Bild: Mårten Wallendahl / Yle

Fler båtar, mer vinst

I Vasa är transporterna av vindkraftverk redan en betydande del av verksamheten. Det här året har nästan 100 vindkraftverk transporterats genom hamnen. Trots att mängden inte är lika stor nästa år räknar man med tillväxt åren 2024 och 2025.

I Vasa fortsätter utbyggnaden av infrastruktur för att fylla den tunga Roro-trafikens behov och höja lyftkranars kapacitet.

För Karleby hamn har kriget i Ukraina och stoppet i trafiken över östgränsen orsakat förluster för miljontals euro, de hålen har vindkraftstransporterna lappat. Omkring 50 vindkraftverk transporterades genom hamnen i Karleby i år.

– Vindkraftverken är en betydande inkomstkälla och vi förväntar oss en ökning, säger Karleby hamndirektör Torbjörn Witting.

Hamnen har också på förhand förberett sig för de nya företagen i storindustriområdet och vindkraftverkens extra behov.

– Ett nytt, ungefär 20 hektar stort område, håller på att planeras. Där får vi snabbt mera utrymme, säger Witting.

Rekordår i Kalajoki

I Kalajoki har vindkraftstransporterna ökat betydligt i år.

– Genom hamnen transporterades i år ungefär 70 vindkraftverk och det är rekord. Vi har en 15 hektar stor plan för att lagra vindkraftverk på och den räcker för en kort tid. Det finns möjlighet att utvidga, säger Kalajoki hamns direktör Petri Nikupeteri.

I Jakobstads hamn hoppas man få spela en viktig roll för de vindkraftparker som planers till skärgården och också för vätgasindustrins transporter. Också i Jakobstad har man åtgärdat de sista bristerna under de senaste åren. Nu står förvaringsplanen, lyftkranarna och rutterna för specialtransport klara.

– Det här året har redan material till vindkraftverkens betongfundament transporterats från oss och nu väntar vi på mer, säger hamnens verkställande direktör Juha Hakala.

När Ryssland anföll Ukraina minskade frakten i hamnen i Kaskö dramatiskt. Kriget har gjort att frakten har minskat med ungefär en fjärdedel, men för nästa år ser läget ljusare ut.

– Vindkraftverken kompenserar på inkomstsidan och förbättrar utsikterna för nästa år, säger verkställande direktör Patrik Hellman.

Tuulivoimalan osia puretaan laivasta Vaasan satamassa.
Bildtext Ett vindraftverk anländer till hamnen i Vasa.
Bild: Antti Haavisto / Yle

Frakten räcker till alla

Kvarken Ports verkställande direktör Teijo Seppelin tycker inte att sex stora hamnar i området är för mycket, tvärtom är det en styrka. Men han säger att det blir en utmaning med kapaciteten när offshore-projekten inleds.

– Vindkraftstillverkarna väljer ofta den hamn som ligger närmast byggprojektet. Därför kompletterar hamnarna i Österbotten varandra och vi har en stor konkurrensfördel i att vi har flera bra hamnar, säger Seppelin.

Inte heller Kaskö hamns direktör, Hellman, anser att det skulle finnas för många hamnar längs den österbottniska kusten eller att de skulle konkurrera med varandra. I synnerhet i nuläget ökar betydelsen för hamnarna längs västkusten och det har redan märkts under året.

– Finland är en ö och 90 procent av importen och exporten går genom hamnarna. Fraktmängderna växer till sådana volymer att resultatet kommer att synas i alla hamnar, säger Hellman.

Artikeln uppdaterad kl.11.40. Stycket om TEN-t-hamnarna har tagits bort, eftersom det var felaktig information.

Texten är en översättning av Yle Pohjanmaas Pohjalaissatamat hakevat kasvua tuulivoimakuljetuksista, jotka ovat jo tuoneet sievoisen lisän kassaan.