Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finlands Röda Kors: Donationerna till Ukraina har minskat, många vill fortfarande hjälpa

Lapsi keinuu ilmahyökkäyksessä tuhoutuneen asuintalon pihassa Ukrainan Vyšhorodissa.
Bildtext Hjälpbehovet i Ukraina är enormt. Bilden visar ett barn som gungar i ett sönderbombat område cirka 20 km från Kiev, där invånare försöker återuppbygga sina hem och rädda sin egendom.
Bild: Metin Aktas / AOP

Penningdonationerna till Ukraina har krympt betydligt sedan i början av året då Ryssland anföll Ukraina, men hjälpviljan är fortfarande stor bland finländarna, säger Regina Laurén vid Finlands Röda Kors.

Penningdonationerna från Finland till Ukraina har minskat i omfattning sedan början av året, men på många hjälporganisationer bedömer man att de fortfarande är på en bra nivå.

– Kanske (donationerna) inte riktigt (är) i samma omfattning som i februari och mars. Då var det ju mycket företag som donerade och vi kom snabbt igång med hjälpförsändelserna. Men nog kommer det in hela tiden nu och så här inför jul också så vaknar företag och människor upp, säger Regina Laurén, tillförordnad chef för medelanskaffning vid Finlands Röda Kors.

Enligt Laurén är finländarna fortfarande villiga att hjälpa ukrainare genom penningdonationer, men totalt är summorna nu betydligt mindre än i början av året då Ryssland anföll Ukraina.

– Det kom ju in våldsamt då. Det var frågan om tiotals miljoner. Men nu har vi räknat att vi får in en halv miljon nästan varje månad, säger Laurén.

Organisationen genomförde en insamling via sms till förmån för Ukraina i förra veckan som gick bra, enligt Laurén, men inte lika bra som motsvarande insamlingar tidigare i år.

– På grund av den ekonomiska situationen i Finland så kanske inte alla har möjlighet just nu att ge ett bidrag. Oftast är det också så att när det blir ekonomiskt sämre tider blickar man mot sitt eget hemland, det vill säga hemlandshjälpen ökar, säger Laurén.

FRK:s julinsamling för mindre bemedlade familjer pågår och ser ut att dra in ungefär lika mycket pengar som i fjol, uppskattar Laurén.

Rekordstora första donationer

På Rädda Barnen säger informatör Max Holm att donationerna som kom in i början av Ukrainakriget var rekordstora.

Finländarna fortsätter att ge bidrag till Ukraina och för hjälp i många andra svåra kriser.

– Ständigt har vi fått in bidrag och gåvor för Ukraina från både privatpersoner och företag. Naturligtvis, efter den första mycket ”hetsiga” tiden så avtog det lite, men fortfarande så blir vi kontaktade av privatpersoner och företag som är villiga att hjälpa Ukraina, säger Holm.

Hur mycket har donationerna krympt från början av året?

– Visst har de krympt betydligt men också delvis på grund av att vi själva har haft aktiva insamlingar till andra ändamål. Med tiden har vi lyft fram dem mer och mer för globalt sett så har många av hjälpinsatserna allt för små resurser, säger Holm.

Också vid Unicef i Finland var donationerna i början av Ukrainakriget exceptionellt stora och uppgick till över 22 miljoner euro.

– Donationsviljan har hållits hög hela året, säger säger Veera Videnius, chef för medelanskaffning.

Under hösten har man fått in månatligen uppskattningsvis flera tiotusentals euro i donationer till barn i Ukraina. En särskild Black Friday-kampanj nyligen samlade in 670 000 euro på sex dagar.

Jämfört med Unicefs andra insamlingar till det som organisationen kallar ”tysta” kriser i världen har donationerna till Ukraina under hösten varit ungefär femfaldiga.

– Det är naturligtvis bra att finländarna vill hjälpa Ukraina, men det har också varit svårare att få synlighet och hjälpvilja för andra svåra kriser i världen, säger Videnius.