Hoppa till huvudinnehåll

Yles pressmeddelanden

Projektet Hyvin sanottu – Bra sagt belönades med föreningen Tapaseuras pris

Ihmisiä seuraamassa juontajan vetämää keskustelutilaisuutta Hämeenlinnan Verkatehtaalla.
Bild: Sakari Piippo / Yle

Föreningen Tapaseuras Vuoden Tapateko-pris (årets gärning) delades ut i Helsingfors den 5 december 2022. Projektet Hyvin sanottu – Bra sagt leds av Yle och stiftelsen Dialogpaus.

Föreningen Tapaseura har belönat projektet Hyvin sanottu – Bra sagt med priset Vuoden Tapateko (årets gärning).

I sina urvalskriterier lyfter föreningen bland annat fram hur projektet Hyvin sanottu – Bra sagt stärker och stöder en diskussionskultur som tillåter olika åsikter utan att ställa dem mot varandra och utan skuldbeläggande. Dessutom har de aktuella diskussionerna innehållit teman som ofta varit personliga och även svåra. Att öppet berätta om dessa har bidragit med nya perspektiv och förståelse.

"Målet med projektet är att stärka finländarnas förtroende och förståelse för varandra. Genom att utveckla diskussionskulturen kan vi skapa en gemensam förståelse och påverka hur vi bemöter varandra – människa till människa. Priset Vuoden Tapateko gläder mig oerhört, det är ett fint erkännande för vårt teams och våra samarbetspartners flitiga arbete", gläder sig Markus Liimatainen, som är huvudproducent för projektet på Yle.

Hyvin sanottu – Bra sagt är Yles och stiftelsen Dialogpaus femåriga projekt som syftar till att stärka de bästa sidorna av den finländska diskussionskulturen och skapa trygga samtalsmiljöer. Samtidigt förstärker man finländarnas förståelse och förtroende för varandra.

Information om föreningen: Tapaseura (grundad 1996) är en finländsk förening för god sed vars mål är att öka kännedomen om gott uppförande och väcka intresse för att utveckla beteendekulturen. Sedan år 2000 har föreningen med ett diplom belönat Vuoden Tapateko (på finska). Diplomet beviljas en individ eller en grupp som under det aktuella året på ett synligt och berömvärt sätt har främjat Tapaseuras mål.

På andra språk