Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Långa telefonköer till vårdens kundservice i Vasa och Laihela

Från 2022

Österbottens välfärdsområdes kundservicecentral är överbelastad i Vasa, Laihela och Lillkyro för tillfället.

Kötiderna är långa och man måste vänta längre än vanligt på att bli återuppringd, upp till tre vardagar. Har man lämnat en begäran om återuppringning ska man inte göra det på nytt, eftersom det kan belasta systemet ännu mer.

Orsakerna bakom är både att teleoperatören hade problem förra veckan och att centralen bara har hälften av sin ordinarie personal på plats.

– Tyvärr märks förkylningssäsongen och coronaviruset av även hos oss och det är svårt att få vikarier. Vi ger som bäst nya arbetstagare introduktion, men det tar en tid innan de kan börja jobba, berättar överskötare Kathy Guss.

Det är heller inte möjligt att boka tid elektroniskt till tjänster i Vasa för tillfället, på grund av att hälsostationerna håller på att flyttas till H-huset.

Man kan förnya recept och kolla labbresultat via Mina Kanta-sidorna och få bedömningar via Omaolo. Man kan också ringa jourhjälpen 116 117.

Relaterat

SFP vill utreda möjlighet till gemenskapsboende i Pörtom

Under Österbottens välfärsområdets möte på måndagen föreslog SFP att möjligheterna till gemenskapsboende i Pörtom utreds.

Orsaken till utredningen är att Närpes stad hade önskat ett längre hyresavtal eftersom fastigheterna ska renoveras. Sparkraven är så pass stora att en hyressänkning inte kommer på tal.

– Vi kan inte göra undantag för enskilda fastigheter men vi försöker hitta andra vägar. Gemenskapsboende i Pörtom skulle möjliggöra närservice för åldringarna i nejden, vilket vi tycker är väldigt viktigt, konstaterar välfärdsområdes fullmäktige, SFP:s Joacim Sandbacka.

För tillfället ser resultatet för 2023 ut att bli ca 24 miljoner bättre än förväntat för Österbottens välfärdsområde. Resultatet landar ändå på ungefär -38 miljoner.

Räddningsdirektören i Österbotten ersätts – problem på arbetsplatsen leder till omorganisering

Österbottens räddningsverk ska få en ny räddningsdirektör.

Räddningsverkets personal kontaktade välfärdsområdets ledning i fjol med anledning av olika problem på arbetsplatsen.

Det ska under en längre tid ha brustit i bland annat kommunikationen, arbetsfördelningen och välbefinnandet i arbetet.

Ett utvecklingsprogram har tagits fram och nu ska det bli ändringar. Verksamheten omorganiseras och ansvarsfördelningen förändras.

Som en följd av det ska man anställa en ny räddningsdirektör istället för nuvarande Tero Mäki. Han blir istället förändringsledare med ansvar för organiseringsuppgifter.

Fasadbild vid ingången till Vasa centralsjukhus

Sex personer sägs upp på Österbottens välfärdsområde – totalt sparas strax över åtta miljoner euro

Nu är resultatet av välfärdsområdets samarbetsförhandlingar klart. Samtidigt slog styrelsen fast att de stora inbesparingarna fortsätter under 2025 och 2026.

På måndag behandlar välfärdsområdets styrelse Vörå kommuns brev om Oravais allmänmedicinska avdelning

Vid sitt styrelsemöte på måndagsmorgonen kommer Österbottens välfärdsområdes styrelse bland annat att ta upp det brev angående Oravais allmänmedicinska avdelning som Vörå kommunstyrelse sänt in.

Kommunstyrelsen vill ha svar på frågor om den oklara beslutsgången när det gäller nedmonteringen av Oravais allmänmedicinska avdelning. Vörå kommun har även lämnat in en anmälan till justitieombudsmannen i samma fråga.

I sitt brev hänvisar Vörå kommunstyrelse bland annat till det samarbetsavtal som kommunerna och välfärdsområdet undertecknat. Enligt samarbetsavtalet ska partnerskapet bygga på starkt förtroende och engagemang för att arbeta tillsammans, och kommunstyrelsen anser inte att beslutet om den allmänmedicinska avdelningen följer dessa principer.

Antalet norovirusfall ökar i Österbotten

Antalet norovirusfall har ökat inom Österbottens välfärdsområde. Viruset smittar lätt från person till person, via förorenat vatten eller livsmedel och via ytor.

Välfärdsområdet vill påminna att de som smittats bör hålla sig hemma och undvika kontakt med utomstående åtminstone två dagar efter symptomfrihet.