Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Kvarnbackens skola kan behöva byggas ut för att förskolan ska rymmas in

Borgå stad funderar på att flytta förskolan från Sagobackens daghem till Kvarnbackens skola. Barnen som går i förskola i Sagobackens daghem börjar ettan i Kvarnbackens skola.

Eftersom det är utrymmesbrist i Sagobackens daghem så har en del av förskolegrupperna flyttats till Kvarnbackens skola redan det här läsåret.

Enligt utbildningsdirektör Rikard Lindström är det frågan om en tillfällig lösning som inte är optimal. Om förskolan helt flyttar in i skolan så behövs det göras ändringar i skolans lokaler.

Staden håller på med en behovsutredning som inte är helt klar än, men politikerna i bildningsnämndens svenska utbildningssektion får bekanta sig med delar av utredningen på torsdagens möte.

Enligt behovsutredningen behövs det göras olika ändringar i skolbyggnaden om förskolan flyttar in, och så behövs det en tillbyggnad på högst 500 kvadratmeter. Målet är att tillbyggnaden ska vara klar inför läsårsstarten 2024.

Relaterat

Naturskolan Uttern på vandring

Sjundeå vill öppna naturförskola – gruppens högkvarter blir en hydda i skogen

Sjundeå kommun planerar att öppna en naturförskola på finska i höst.

Helsingfors förskoleundervisning för barn med specialbehov blir privat

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning i Helsingfors slog fast att daghemmet Plommonet tar över förskoleundervisningen för barn med specialbehov i Helsingfors.

Hittills har förskolan Toini små ansvarat för barn med specialbehov, men i framtiden övergår alltså ansvaret till daghemmet Plommonet.

Orsaken är att Toini har haft väldigt svårt att hitta personal.

Daghemmet Plommonet ansvarar redan för småbarnspedagogik för barn med specialbehov, så därför var de ett lämpligt alternativ för att ta över förskoleundervisningen, skriver tjänstemännen i förslaget som sektionen godkände.

Yle Huvudstadsregionen rapporterade tidigare i höstas om allvarliga brister i förskolan Toini Smås undervisning.

Barn färglägger bilder.

Förskolan på Sagobackens daghem i Borgå kan flytta till Kvarnbackens skola

I år har en del förskolegrupper fungerat i skolan.

Två pojkar bygger med klossar.

Goda erfarenheter av försöket med tvåårig förskola i Vasa

Fem daghem i Vasa deltar i försöket.

Erin Bergström och Adina Rönnqvist jobbar med sina förskoleböcker.

"Jag hoppas tvåårig förskola blir det nya normala" – lyckat försök i Södra Paipis

Femåringar i Sibbo har deltagit i förskoleförsöket.

Ett gulmålat större hus, ett affärscenter i Sjundeå. På vägen en skylt som berättar att kommunen har sin rådgivning där.

Barn i Sjundeå föreslås gå i förskola i ett affärscenter

Inomhusluften i affärscentret måste först granskas.