Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo stadsstyrelse utsåg samarbetspartnern för det massiva byggprojektet Kuppis spets – budgeten för projektet är över 150 miljoner euro

En vision av byggnaderna i kvällsbelysning.
Bildtext Så här ser Terävin kärki-bidragets vision ut.
Bild: Turun kaupunki

Åbo stad har valt samarbetspartnern för projektet Kuppis spets, som handlar om att förena Kuppis och Österås med ett massivt brolock och att utveckla de två stadsdelarnas närområde. Stadsstyrelsen valde bidraget “Terävin kärki”.

Åbo stadsstyrelse valde mellan två bidrag och det vinnande bidraget blev samarbetsgruppen Terävin kärki, 'den vassaste spetsen'. Gruppen består av YIT Finland, Lundén Architecture och Arkkitehdit von Boehm – Renell, samt underleverantörerna COBE A/S, AFRY Finland och WSP Finland.

I och med att staden nu utsett gruppen som får bygga det massiva brolocket mellan Kuppis och Österås inleds ett betydelsefullt skede i utvecklingen av vetenskapsparken i Åbo, skriver staden i ett pressmeddelande.

Projektet, som förverkligas som en alliansmodell, innebär att Kuppis och Österås förenas och blir en ny stadsdel i Åbo.

Staden ska tillsammans med alliansen utforma en helhetsplan och lämplig detaljplan för området. Dessa omfattar bland annat brolocket som ska byggas ovanpå Helsingforsgatan och tågbanan, en parkeringsanläggning och Åbo yrkesinstituts framtida Taito-campus. Man ska också bygga hus med många nya bostäder och kontorslokaler på området.

I det vinnande bidraget presenteras visionen om nya byggnader i Kuppisområdet på sammanlagt cirka 320 000 våningskvadratmeter. Av det här skulle cirka 220 000 våningskvadratmeter vara bostäder och cirka 100 000 våningskvadratmeter som används till kontorslokaler och andra dylika lokaler.

Den högsta byggnaden på området föreslås bli 20 våningar hög.

Upphandlingens budget för infrastrukturen är 80 miljoner euro och 73,4 miljoner euro för Taito-campuset. Dessa omfattar bland annat kostnadsberäkningar, bonusarvoden, indexreserveringar och Åbo stads riskavsättning.

Beställarens, det vil säga Åbo stads, budget är alltså sammanlagt 153,4 miljoner euro.

Åbo stads mål är att ett beslut om planen som gäller infrastrukturen fattas i början av 2024 och för Taito-campusets del före sommaren 2024. Det är stadsfullmäktige som i sista hand godkänner planerna.

Diskussion om artikeln