Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Stordonation till KH Renlunds i Karleby igen

I Karleby har KH Renlunds museum fått en stor donation till sin så kallade outsider-samling, eller naiv konst som det också kallas då det handlar om en barnslig enkelhet i verken, och där konstnären ofta saknar formell konstnärlig utbildning.

Donationen innehåller 117 verk av fyra olika konstnärer. De flesta av verken kommer från Madge Gill, som avled 1962 men vars verk i dag finns på flera europeiska museum. Verken har väckt intresse nationellt och en del av dem kommer i vår att lånas ut till nationalmuseet i Helsingfors.

För tre år sedan fick KH Renlund en donation med några mycket kända verk i genren naiv konst. Den samlingen beräknas vara värd en halv miljon euro.

Relaterat

Kaskö säljer gamla ämbetshuset på auktion

Det gamla ämbetshuset på Bladhska vägen i Kaskö är till salu – på auktion.

Kaskö stad har beslutat sälja huset som omfattar knappa 300 kvadratmeter och som bland annat innehåller ett litet häkte.

I dagsläget har byggnaden en hyresgäst, Kaskö apotek.

Kaskö stad anser sig inte ha resurser att behålla huset. Det skulle dessutom kräva att staden bildar ett fastighetsbolag.

På nätauktionen låg det högsta budet på tisdag morgon strax över 5000 euro. Kaskö stad får godkänna eller förkasta anbud.

Närpes prioriterar personer som fått tillfälligt skydd framom kvotflyktingar

Närpes är inte redo att börja ta emot 25 kvotflyktingar vartannat år.

Det slog stadsfullmäktige fast på sitt möte på måndag kväll, då man behandlade en motion av SFP-ledamoten Emina Arnautovic.

Arnautovic förslag om att regelbundet ta emot kvotflyktingar sågs i grunden som positivt av fullmäktige, uppger ordförande Johanna Borg (SFP). För tillfället prioriterar staden ändå att ta emot personer som beviljats tillfälligt skydd, det vill säga i praktiken ukrainare på flykt undan kriget.

Senare, när behovet av kommunplatser för ukrainska flyktingar har avtagit, kan staden kanske tänka om.

Arnautovic fick fullmäktiges stöd för två tillägg: Dels ska fullmäktige varje år få ta del av siffror på hur många kommunplatser som beviljats personer med tillfälligt skydd och dels ska fullmäktige årligen ta upp frågan om flyktingmottagande.

Två bilar kör förbi fasaden till Wasa Teater

Över förväntan inom kultur- och evenemangsbranschen: ”Just nu går det som före pandemin”

Ingen nedgång i försäljningen trots åtstramad ekonomi.