Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Eutanasi delar fortfarande åsikter starkt – i Finland är aktiv dödshjälp inte tillåtet

En yngre person håller en äldre person i handen.
Bild: Mostphotos

Många gånger blandas bereppen för olika former av dödshjälp ihop. Terminologin är viktig vid diskussion och debatt i frågor som rör dödshjälp. Vi reder ut begreppen!

Terminologin är viktig vid diskussionen och debatten i frågor som rör dödshjälp. Om de termer som används inte är väl definierade och rätt förstådda blir det svårt, om inte omöjligt, att föra en konstruktiv diskussion.

Dödshjälp är en insats som ges när en patient uttryckligen har önskemålet att insatsen ska orsaka patientens död.

Dödshjälp delas sedan upp i:

  1. Eutanasi – dödshjälp som sker genom att någon annan än patienten utför den avgörande handling som leder till patientens död.

  2. Assisterat döende – dödshjälp där patienten själv utför den avgörande handlingen. Assisterad dödshjälp eller assisterat självmord betyder att man ger eller skriver ut nödvändig medicin till patienten, tillsammans med instruktioner om hur man tar dem för att avsluta sitt liv. Det är alltså skillnad på assisterat självmord och eutanasi.

många länder har godkänt eutanasi
Bild: yle

Aktiv dödshjälp betyder att man ger patienten specifika mediciner som leder till att vitala processer i kroppen upphör.

Uttrycket passiv dödshjälp har ibland använts för att beskriva situationen då man avbryter en livsuppehållande behandling. Uttrycket är dock missvisande, det kan missförstås och ska helst inte alls användas. När man avbryter en livsuppehållande behandling avlider personen inte av själva behandlingen, utan av sin bakomliggande sjukdom. Det är alltså inte fråga om dödshjälp.

Att undvika onödiga behandlingar och avsluta dylika är självklarheter i läkarens arbete. Patienter har rätt att vägra behandling (med några få undantag) också om resultatet leder till döden.

Vad är tillåtet och var i världen?

Utöver Nederländerna som kanske är det mest kända landet för sin förhållning till eutanasi så sker dödshjälp i Europa också i Österrike, Schweiz, Belgien och Luxemburg. I andra delar av världen förekommer dödshjälp i Japan, Kanada och i Colombia. Dödshjälp förekommer också i vissa delstater i USA (Washington, Montana).

Det är viktigt att notera att i vissa länder är det inte tillåtet att utföra alla typer av dödshjälp. Och i vissa länder är bara den assisterade formen tillåten.

En annan viktig sak att känna till är att alla länder inte tillåter dödshjälp av medborgare från andra länder. Schweiz har här en egen linje där assisterad dödshjälp inte bara kan utföras på personer med schweiziskt medborgarskap, utan också på personer från andra länder och kontinenter.

Bildtext Många motsätter sig aktiv dödshjälp.
Bild: EPA

En av de mest liberala dödshjälpslagarna finns i Belgien. I landet kan ingreppet aktiveras också hos patienter under 18 år, så länge de är godkända.

I länder där dödshjälp är tillåtet brukar läkare medverka, antingen genom att utföra den dödande handlingen (eutanasi) eller genom att skriva ut det läkemedel som personen ska ta i självmordssyfte (läkarassisterat självmord).

Här vill man satsa på den palliativa vården

Finlands Läkarförbund motsätter sig en legalisering av eutanasi. Läkarförbundet motsätter sig också att läkarna som yrkeskår skulle tvingas att utföra handlingar som påskyndar en patients död. Brister i den palliativa vården skall inte lösas genom eutanasi eller läkarassisterat självmord.

Sjukvårdens uppgift är att ge vård och bota, behandla och lindra sjukdomar. Dödshjälp ska enligt läkarförbundet inte vara samhällets svar på lidande. I stället bör man utveckla den palliativa vården i Finland för att på det sättet minska på lidandet i livets slutskede.

Palliativ vård betyder den vård och det stöd som du kan få för att ha ett så aktivt, meningsfullt och bra liv som möjligt trots att du har en livshotande sjukdom. Alla delar av livet och tillvaron räknas. Här är några exempel på hjälp och stöd:

  • Du kan få lindring eller förebyggande hjälp mot till exempel smärta, illamående eller trötthet.

  • Du kan få stöd och hjälp med att hantera känslor som oro eller ångest, eller hjälp med att hantera tankar om livet och döden.

  • Du kan få ekonomisk vägledning så att du kan ordna tillvaron för dig eller dina närstående.

Olika former av dödshjälp

På Yles Arena kan du se en dokumentärserie i sex delar om dödshjälp:

Med rätt att dö - Spela upp på Arenan

Källor:

Läkarförbundet i Finland

Sveriges läkarförbund

Statsrådet: Expertgruppen för livets slutskede föreslår ändringar i den palliativa vården – samsyn om legalisering av eutanasi nåddes inte

Skriftligt spörsmål om vilka lagstiftningsåtgärder regeringen ämnar vidta för att legalisera aktiv dödshjälp i Finland