Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Riksdagen röstade om regeringens naturvårdslag - Centern ledde oppositionen

Uppdaterad 07.12.2022 17:32.
De Grönas ordförande Maria Ohisalo framför en omröstningstavla.
Bildtext De Grönas miljöminister Maria Ohisalo fick se sig besegrad, när Centern idag röstade mot en del av den nya naturvårdslagen. Hon lovade återkomma med andra förbättringar.
Bild: Jussi Nukari / Lehtikuva

Riksdagen har i dag tagit ställning till den omstridda naturvårdslagen. Centern har ändrat åsikt sedan regeringsbehandlingen och vill nu försvara markägarnas intressen. Centralt innehåll om hotade naturtyper och försiktighet är strukna, anser De Gröna.

En ny naturvårdslag är ett av verktygen för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Skyddet av hotade naturtyper har utmålats som centralt för att den biologiska mångfalden ska stärkas, men det är just den delen det blev bråk om.

Skogen får huvudfokus i finländsk miljödebatt just nu. Men den nya naturvårdslagen innehåller mycket mer än så. Därför skulle den föregående lagen från 1997 upphävas, och många andra lagar moderniseras. Det handlar bland annat om jakt och naturskyddsområden.

Regeringen talar för en stor revidering eftersom förlusten av biologisk mångfald inte har kunnat stoppas. Man har fått mycket ny information om hotet mot naturtyper och arter.

Klimatförändringen försnabbar och intensifierar många förändringar i naturen. Nu vill man utveckla hanteringen av naturinformation och stärka naturskyddet också på frivillig väg.

Försiktighet ska skydda mångfalden

En ny princip i lagen är försiktighetsprincipen, som förutsätter att man ingriper också i osäkra hot mot miljön, även om det ännu inte finns säkra vetenskapliga belägg för att skador kan uppstå i den biologiska mångfalden.

Den är etablerad både internationellt och inom EU, men har inte tidigare nämnts på lagnivå.

Flera utskott i riksdagen befarar att principen kan ha en styrande effekt som leder åt fel håll.

Miljöutskottets digra betänkande ger en djup bakgrund i lagförslaget och hur riksdagen tänker om saken. Det finns enighet om det mesta. Men från Centerhåll ser man inte positivt på det ”frivilliga” naturskyddet för markägarna, och betonar egendomsskyddet.

Regeringsfront utan Centern

När riksdagen i dag röstade stod utskottets utlåtande mot regeringen. Utskottets ledamöter från SDP, De Gröna och Vänsterförbundet hade lämnat in en reservation där man ville ha tillbaka försiktighetsprincipen enligt regeringens förslag och de två paragraferna 64 och 65 om hotade naturtyper. Centern röstade emot lagförslaget till dessa delar, som därmed förföll.

Centern befarar att det kan påverka markägarens makt över hur de ägda områdena ska kunna användas. Utskottets majoritet beslöt stryka paragraferna på grund av de divergerande åsikterna om deras betydelse. Minoriteten anser att paragraferna inte har några direkta rättsverkningar.

Centern, Samlingspartiet och Sannfinländarna fann en gemensam majoritetslinje i utskottet om att ändra regeringens förslag om naturvårdslagstiftningen. Den linjen höll också i plenisalen, med rösterna 107 mot 78 segrade oppositionen i två av omröstningarna.

Centerns ledamöter kräver att två paragrafer tas bort ur lagen, trots att Centerns riksdagsgrupp och ministergrupp godkände dem i våras. Det handlade om paragraf 64 och 65 om beaktande av hotade naturtyper. Försiktighetsprincipen ströks också enligt utskottets förslag.

”Naturvårdslagen blev sämre”

De Gröna tolkade Centerns agerande som fult spel och att Centern praktiskt taget har frigjort sig från regeringssamarbetet.

Efter omröstningen beklagade miljöminister Maria Ohisalo Centerns beteende.

– Regeringens lagförslag hade varit bättre än det som regeringen nu röstade fram, sa de Grönas ordförande Maria Ohisalo. Hon beklagade att hon nu i världen måste representera ett oenigt Finland, i en fråga som kräver internationell enighet.

Hon hoppades på möjlighet att kompensera de förändringar som gjordes i lagförslaget, men ville ännu inte ge några konkreta nyheter om hur det skulle gå till.