Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Diskussion men inget konkret förslag gällande gratis papperspåsar för bioavfall i Jakobstadsregionen

Österbottens avfallsnämnd, dit bland annat Jakobstadsregionens kommuner och Karleby hör, diskuterade på onsdagen ifall avfallshanteringsbolaget Ekorosk ska börja dela ut gratis papperspåsar för bioavfall.

På grund av begränsad tillgång på papperspåsar för bioavfall i butiker, ville Karleby stads medlemmar i avfallsnämnden diskutera ifall hushållen ska kunna hämta gratis påsar av Ekorosk.

Nämnden diskuterade ärendet men fattade inga konkreta beslut. De konstaterade dock att det är viktigt att informationen som går ut till hushållen är tydlig oberoende av vilket beslutet blir.

Ekorosks styrelse har tidigare i höst meddelat att de kommer föreslå för avfallsnämnden att hushållen från och med nästa sommar måste samla in bioavfallet enbart i papperspåsar och att hushållen måste skaffa påsarna själva.

Relaterat

Jägarnas hemkomst firas i Vasa

Den 24-25 februari blir det parad i Vasa. Då firar Försvarsmakten 105 år sedan jägarna återvände till staden efter sin militärutbildning i Tyskland.

På programmet står jubileumsparad med paradmönstring, förbimarsch, materieluppvisning och en konsert.

Paradmönstringen ordnas på Vasa salutorg och förbimarschen sker längs Vasaesplanaden i riktning mot Inre hamnen.

Marschen och uppvisningen av materiel sker på lördag 25 februari. Konserten hålls på fredag 24 februari i Trefaldighetskyrkan.

2018 firades hundraårsminnet av jägarnas återkomst till Vasa, även då med militärparad.

Två personer i Karleby gick genom isen med snöskoter

Räddningsverket kallades under fredagen till Norra Hamnskäret utanför Karleby. Två personer på snöskoter hade gått genom isen.

De lyckades ta sig upp ur vattnet och tog sig till en närbelägen ö. Där väntade de på undsättning.

Gränsbevakningens svävare transporterade personerna till fastlandet där de kontrollerades av vårdpersonal.

Räddningsverket påpekar att det inte är läge att bege sig ut på isen nu när vädret varit mildare.

Fler kan få dialysvård på Vasa centralsjukhus

Vasa centralsjukhus kan framöver vårda fler dialyspatienter. Antalet patientplatser ökar från tio till tjugo.

Dialysavdelningen flyttar in i H-huset och får i och med det de modernaste utrymmena i landet.

Den 8 februari kommer dialysen att vara stängd på grund av flytten.

Dialyspatienterna kommer att få en egen parkeringsplats och ingång på den södra sidan av H-huset.

Vasa hamn slog rekord

Trafiken till Vasa hamn ökade ordentligt under förra året.

Det totala tonnaget ökade med nästan 40 procent från år 2021. Wasalines starka år återspeglas också i hamnens ökade transportmängder. Även den övriga godstrafiken växte.

- Dessutom steg antalet fartygsanlöp till över 800, vilket är alla tiders rekord i Vasa hamn, säger Teijo Seppelin, vd för Kvarken Ports i ett pressmeddelande.

Hamnen utvecklas. Byggandet av den första fasen av förlängningen av lastkajen ska enligt planerna inledas under andra kvartalet 2023.

Och breddandet av farleden in till hamnen fick fyra miljoner euro i regeringens tilläggsbudget.